RO HU DE
Kategóriák
2017. április. 28.

Köszöntjük
nevű látogatóinkat.

Igehelyek:
Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Jn 12,44-50

Tematikus év:
Eseménynaptár
  
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Élet a hitben:
Ötven év szolgálat
2013. 04. 21.     

Aranymiséjét ünnepelte Ft. Feigi György csomaközi plébános szombaton, április 20-án. (A szentbeszéd meghallgatható.)

 

Szűknek bizonyult a csomaközi Szent István Király templom szombaton, amikor tizenegy órától Ft. Feigi György plébános ötven éves papi szolgálatáért adott hálát. A bejárat előtt is álló hívek, a család, és a barátok előtt, két a szülőfalujából származó püspökkel - Nm. Ft. Schönberger Jenő és Nm. Ft. Dr. Cserháti Ferenc -, valamint távolról is érkezett paptestvérekkel közösen bemutatott szentmise elején Feigi atya Boldog II. János Pál pápától kölcsönzött gondolattal ajándéknak és titoknak nevezte a papságban megélt időt: „Az ajándék minden papnak a meghívás, hogy egy életen át Istent szolgáljuk, a híveket vezessük az örök haza felé, a titok pedig ennek a meghívásnak módja. A hála az, amit egy pap ilyenkor érezhet, én pedig megköszönöm, hogy ötven éven át szolgálhattam az oltárnál." Szintén a szentmise elején megemlékezett azokról, akik segítették hivatása megtalálásában, és ennek kibontásában, majd köszönetet mondott a híveknek, akik mindenhol szeretettel kísérték.

 

A szentbeszédet Nm. Ft. Dr. Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök mondta, méltatva a jubiláns atya meghívásra mondott „igen"-jét, a nehéz korban végett papi szolgálatot, az áldozatokat. „Egy olyan emberfeletti, isteni küldetést kapott, amelyre önként és önerőből senki sem vállalkozhat, csak akkor, ha ahhoz meghívást és erőt kap az Istentől, aki őt kiválasztotta és küldte. A papság szentsége és hivatása valóban lényegben, és nemcsak fokozatban különbözik minden más hivatástól, hiszen a pap a maga külön módján részesedik Krisztus egyetlen papságából, és ez meghatározza küldetése rendkívüliségét. A papok Istentől kapják emberfeletti küldetésüket, a feladatot, amelynek csakis az Isteni kegyelem, jóság és irgalom segítségével tudnak megfelelni, annak a közreműködésével, aki őket küldi. (...) Jubiláns testvérünk különleges kegyelemben részesült. Vállalta papi küldetését és immár ötven éve igyekszik hűségesen együttműködni égi megbízójával. Öt évtized, mennyi papi munka, mennyi fáradtság és küzdelem... Ez az aranymise most papi életének és működésének méltó koronája."

Az ünnep Istenre irányítja a tekintetet: „A papi jubileumokat sohasem ünnepeljük csak önmagukért, hanem mindig a hívek szolgálatára. Tekintetünket ilyenkor Istenre irányítjuk, aki papjai által ma is körüljár a világban és érezteti gondviselő jóságát. A papok szolgálata által maga Jézus osztogatja az élet kenyerét. Ő szól hozzánk, hirdeti a megváltás örömhírét, és közvetíti a békét, a kiengesztelődést Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal."

Szentbeszéde végén Cserháti püspök a papi és szerzetesi hivatások fakasztását kérte az Istentől: továbbra is küldjön munkásokat az egyház számára.

 

Az áldozást követően a polgármester, a hívek köszöntötték Feigi atyát, paptestvérei Rómából hozták Ferenc pápa áldását, majd Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök köszönte meg az ötven éves szolgálatot a Szatmári Egyházmegyében. A templomból kilépve a vendégek és a hívek a kultúrotthonba mentek, ahol szeretetvendégségen vettek részt.

Kapcsolódó hanganyag:

Nm. Ft. Dr. Cserháti Ferenc szentbeszéde Ft. Feigi György aranymiséjén, április 20-án Csomaközön.

 


 


Szatmári Római Katolikus Püspökség, Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania
Tel/Fax: 0040-0261-714955 Tel: 0261-716451 RDS: 0361-809830; 0361-809831 Mobil: 004-0742070011 E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro