2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Reabilitarea Catedralei

 30 noiembrie 2017

REABILITAREA CATEDRALEI ROMANO-CATOLICE DIN SATU MARE, JUD. SATU MARE

Episcopia Romano-Catolică Satu Mare în calitate de beneficiar a demarat implementarea proiectului denumit ”Reabilitarea Catedralei Romano-Catolice din Satu Mare, jud. Satu Mare”, în cadrul Programului Operațional Regional  2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecție și valorificarea durabilă a patrimoniului natural și cultural, Prioritatea  de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, conform contractului de finanțare nr. 432/22.09.2017.

Programul Operațional Regional este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism intermediar al programului care monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al acestui proiect este valorificarea  durabilă a Catedralei Romano-Catolice din Satu Mare în vederea protejării fondului construit valoros din municipiul Satu Mare, ameliorarea ambienței urbane din centrul istoric, creșterea numărului de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu și implicit a numărului de turiști din oraș.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Conservarea catedralei prin realizarea lucrărilor de consolidarea structurală, restaurare a fațadelor, modernizarea utilităților, repararea și recondiționare elementelor artistice exterioare, protejarea edificiului prin montarea unor sisteme de antiefracție și protecția împotriva incendiilor

- Creșterea medie a numărului anual al vizitatorilor care vizitează catedrala cu 10,55% (de la 2985/anul 2016, la 3300/primul an operațional)  prin implementarea planului de marketing propus și prin includerea obiectivului în circuite turistice locale, regionale și transfrontaliere

Proiectul se va implementa în municipiul Satu Mare, Piața Libertății nr. 14.

Perioada de implementare este de 36 luni, începând cu data de 22.09.2017, termenul finalizării fiind 21.09.2020.

Valoarea totală a proiectului este de 12.989.310,14 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 12.728.795,48 lei.

Detalii suplimentare se pot obține de la responsabilul de proiect Nyéki Éva, tel: 0261-714955, e-mail: nyekieva@yahoo.com.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României