2020. septembrie. 18. Felicitam pe cei cu numele !
2020. septembrie. 18. Felicitam pe cei cu numele !

Colecţia de artă bisericească Gyula Meszlényi

Colecţia reprezintă proprietatea Episcopiei Romano-Catolice de Satu Mare, fiind în administrarea acesteia. Poartă numele episcopului diecezan Gyula Meszlenyi (1887 - 1905) care i-a pus bazele şi a lăsat posterităţii, prin testamentul său, sarcina îngrijirii colecţiei de artă bisericească.
Colecţia s-a îmbogăţit de-a lungul anilor cu numeroase obiecte de artă noi, care provin de la parohiile diecezei şi din donaţii mai vechi sau mai noi. în anii comunismului operele de artă au fost ascunse şi depozitate în oratoriul Catedralei, în aceste condiţii vitrege deteriorându-se în mare măsură de-a lungul deceniilor.
Cu toate că Episcopia Romano-Catolică de Satu Mare este foarte tânără, în colecţie se regăsesc exponate foarte variate care acoperă în timp mai multe secole. Dieceza sătmăreană a fost desprinsă din teritoriul diecezei de Eger de către Francisc I, împăratul Austriei şi rege apostolic al Ungariei la 23 martie 1804, demers pe care Papa Pius al Vll-lea l-a consfinţit prin Bula apostolică emisă la 9 august. Subordonarea faţă de scaunul episcopal de la Eger, influenţele civilizaţiei maghiare şi vieneze precum şi multiculturalitatea acestor ţinuturi şi, nu în ultimul rând, catolicii de expresie germană aşezaţi pe teritoriul diecezei au determinat şi format moştenirea noastră religioasă şi culturală.
Alături de mulţimea obiectelor de cult, coloana vertebrală a fondului expoziţiei este formată de colecţia de artă plastică. Dintre potirele, monstranţele, relicvariile şi cârjele episcopale, numeroase sunt adevărate opere de orfevrărie - acestea fiind cândva obiectele de cult.
Rolul picturilor precum şi al sculpturilor din lemn a fost acela de a decora interiorul bisericilor. Acestea au făcut parte secole de-a rândul din viaţa religioasă de zi cu zi a credincioşilor, reprezentând în acealşi timp şi dovezi ale exigenţelor şi concepţiilor estetice ale creatorilor precum şi ale beneficiarilor acestor lucrări de artă.
Veşmintele preoţeşti, materialele textile brodate, împodobite cu aplicaţii bogate în culori, variat ornamentate reflectă, la rândul lor, exigenţa şi abnegaţia înaintaşilor noştri. Prin înnoirea, extinderea şi introducerea în patrimoniul public a colecţiei de artă bisericească, luând în considerare şi încurajările Sfântului Scaun în această privinţă, scopul nostru a fost în primul rând păstrarea, îngrijirea valorilor noastre culturale, o cunoaştere cât mai largă a moştenirii noastre artistice precum şi păstrarea identităţii noastre religioase şi culturale.
Le dorim vizitatorilor să aibă parte de experienţa frumosului şi sacrului care să-i îmbogăţească sufleteşte.
Expoziţia poate fi vizionată în cinci săli mici din vechea sacristie a Catedralei.
                   

 

Anul tematic:

Viaţă în spiritualitate: