2020. august. 4. Felicitam pe cei cu numele !
2020. august. 4. Felicitam pe cei cu numele !

Instituţii de învăţământ

Liceul Teologic Romano-Catolic "Hám János"
Adresa: 440010 Satu Mare, Str. 1 Decembrie 1918. nr. 2. 
Telefon/fax: 0261-717180
Email: secretar.hamjanos[at]szatmariegyhazmegye.ro
Pagină web: hamjanos.ro
Director: Ádámkó István-Csaba
Spiritual: Pakot Géza SJ
Director-adjunct: Csapó Ilyés Attila
Director pentru educare: Frigy Szabolcs
 
Grădiniţa de copii "Hám János"
Adresa: 440052 Satu Mare, str. Gabriel Georgescu nr. 12
Telefon: 0261 712-587
Conducător: Lieb Andrea

Liceul Teologic Romano Catolic "Josephus Calasantius" 

Adresa: 445100 Carei, Str. Iuliu Maniu nr. 20
Telefon: 0261-861826, 0721-756759
Email: kalazanc[at]rdslink.ro
Director: Kocsis Aliz
Spiritual: Ft. Simon Attila
Director adjunct: Dohan Mircea

Convictul "Sfântul Aloisiu"

Adresa: 440074 Satu Mare, Str. Vasile Conta nr. 1/A
Telefon: 0261-768724; 710988
Director: Ádámkó István Csaba
Spiritual: Miklós Claudiu SJ
Administrator: Horváth Attila

Inspectoratul Şcolar Diecezan

Adresa: 440010 Satu Mare, Sr. 1 Decembrie 1918, nr. 2
Telefon: 0261-712356
Email:tanfelugyeloseg[at]szatmariegyhazmegye.ro
Inspector şcolar diecezan: Ft. Egeli Ferenc
Inspector-adjunct: Kirner Matild
 

Anul tematic:

Viaţă în spiritualitate: