2017. október. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2017. október. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

A tematikus év programja

DECEMBER - 2016

4. vasárnap - Számos plébánián - Adventi ifjúsági imaóra

10. szombat - Szatmárnémeti, Szent István Terem - Önkéntes beteglátogatók képzése

11. vasárnap - Számos plébánián - Adventi ifjúsági imaóra

18. vasárnap - Számos plébánián - Adventi ifjúsági imaóra


JANUÁR - 2017

Szatmárnémeti, Egyházmegyei Caritas Szervezet - Zsíros kenyér, forró tea akció

Szatmárnémeti, Romániai Máltai Szeretetszolgálat Szatmári Kirendeltsége - Zsíros kenyér, forró tea akció

1. vasárnap - Szatmárnémeti, Püspöki Kápolna - Szentségimádás a plébániák, lelkiségi mozgalmak részvételével

15 - 17. - Nagyszokond, Szent Ignác Lelkigyakorlatos Ház - Kontemplatív hétvége

16 - 21. - Számos plébánián - Ökumenikus imahét

20 - 22. - Máriapócs - Egyháztanácsosok találkozója

21. szombat - Szatmárnémeti, Szent István Terem - Önkéntes beteglátogatók képzése

28. szombat Máramarossziget, Borromeo Szent Károly templom - Máramarosszigeti esperesség, hitmélyítő találkozók vezetőinek - csoportvezetői képzés


FEBRUÁR - 2017

Szatmárnémeti, Egyházmegyei Caritas Szervezet - Zsíros kenyér, forró tea akció

Szatmárnémeti, Romániai Máltai Szeretetszolgálat Szatmári Kirendeltsége - Zsíros kenyér, forró tea akció

1 - 12. - Szatmárnémeti, Nagykároly, Nagybánya - Házasság Hete

2. csütörtök - Szatmárnémeti, Székesegyház - Megszentelt élet világnapja

4. szombat - Nagybánya, Szentháromság templom - Nagybányai esperesség, hitmélyítő találkozók vezetőinek - csoportvezetői képzés

8. szerda - Szatmárnémeti, Szent István terem - Családi életre nevelés referensek képzés és tapasztalatcsere

10. péntek - Szatmárnémeti, Szent István terem - Katolikus pedagógus  találkozó

11. szombat - Szatmárnémeti, Szent István Terem - Keresztény Élet Közössége (KÉK) egyházmegyei nap

10 - 12. - Erdődhegy, Domus Helga Winter Közösségi Ház - Ifjúsági csoportvezetők téli találkozója

11. szombat - Szatmárnémeti, Székesegyház, Nagykároly Kalazanci Szent József templom, 
Nagybánya, Szentháromság templom, Máramarossziget, Borromeo Szent Károly templom és számos templomban
 - Betegek Világnapja

14. kedd Nagybánya minden templomában - Nyitott templomok napja

18. szombat - Nagykároly, Szent László Közösségi Ház - Nagykárolyi főesperesség, hitmélyítő találkozók vezetőinek - csoportvezetői képzés

18. szombat - Szatmárnémeti, Szent István Terem - Önkéntes beteglátogatók képzése

24 - 26. - Erdődhegy, Domus Helga Winter Közösségi Ház - Lelkigyakorlat családoknak

25. szombat - Szatmárnémeti, Szentlélek plébánia - A Biblia mint forrás


MÁRCIUS - 2017

Szatmárnémeti, Boldog Scheffler János Központ - Húsvétváró

Főesperességekben - Ministráns zarándoklat

Szatmárnémeti, Kálmánd, Mezőfény, Nagybánya - Jegyeskurzusok

4. szombat - Nagykároly - Jegyeskurzus

4. szombat - Szatmárnémeti, Szent István Terem - Önkéntes beteglátogatók képzése

5. vasárnap - Számos plébánián - Nagyböjti ifjúsági imaóra

6. hétfő - Szatmári főesperességben - Lelkinap papok részére

7. kedd - Nagykárolyi főesperességben - Lelkinap papok részére

8. szerda - Máramarosi főesperességben - Lelkinap papok részére

10. péntek - Nagybányai és a máramarosszigeti esperességekben - Hitmélyítő találkozók vezetőinek esperességi szintű találkozója

11. szombat - Szatmári és a nagykárolyi főesperességekben - Hitmélyítő találkozók vezetőinek esperességi szintű találkozója

12. vasárnap - Számos plébánián - Nagyböjti ifjúsági imaóra

18. szombat - Nagykároly, Kalazanci Szent József templom - Szentmise a Piarista nővérek alapítójának, Boldog Celestina Donati ünnepén

18. szombat - Szatmárnémeti, Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum - Megyei Hittan Tantárgyverseny

19. vasárnap - Számos plébánián - Nagyböjti ifjúsági imaóra

22 - 23. - Temesvár - Négy egyházmegye családreferenseinek találkozója

24 - 25. Szatmárnémeti, Nagykároly, Nagybánya, Máramarossziget és az egyházmegye számos pontján - Ima és gyóntatás a kórházakban és idősotthonokban ezzel csatlakozva Ferenc pápa „24 óra az Úrért” kezdeményezéséhez

25. szombat - Nagybánya, Szentháromság templom -   Gyümölcsoltó Boldogasszony, a Mária Légió Acies ünnepe

25. szombat - Főesperességekben - Kántorok rekollekciós napja

26. vasárnap - Számos plébánián - Nagyböjti ifjúsági imaóra

31. - Április 1. - Szatmárnémeti, Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum - Vidám Versek Versmondó Versenye, országos döntő


ÁPRILIS - 2017

Szatmárnémeti, Romániai Máltai Szeretetszolgálat Szatmári Kirendeltsége - Ételosztási akció

Szatmárnémeti, Nagykároly, Nagybánya - Esperességi találkozó plébániai szeretetszolgálat csoportvezetők részére

1. szombat - Felsőkohó - Nagyböjti ifjúsági keresztút román nyelvű fiatalok részére

1. szombat - Rónaszék, Kálvária - Máramarosszigeti esperesség keresztútja

2. vasárnap - Számos plébánián - Nagyböjti ifjúsági imaóra

8. szombat - Nagybánya, Virághegy - Keresztút

9. vasárnap - Túrterebes, Kishegy - Keresztút

9. vasárnap - Nagykároly, Szentháromság kápolna - Keresztút

9. vasárnap - Számos plébánián - Nagyböjti ifjúsági imaóra

21 - 23. Erdődhegy, Domus Helga Winter Közösségi Ház - Ifjúsági csoportvezetők tavaszi képzője

21 - 23. Szatmárnémeti, Szent Alajos Konviktus - Mozgásban az életünk – képzés házaspároknak

24. hétfő Szatmárnémeti, Szent István terem - Családi életre nevelés referensképzés

29. szombat - Szatmárnémeti, Szent István Terem -  Önkéntes beteglátogatók képzése


MÁJUS - 2017

Szatmárnémeti, Boldog Scheffler János Központ - A Központ Napja

Szatmárnémeti, Szent János apostol és evangélista templom - A Szent Rita Egyesület közös ünnepi szentmiséje

Szatmárnémeti - Egyházmegyei Caritas Szervezet    Jótékonysági Maraton

Egyházmegyei Caritas Szervezet - Anyák napja 

Nagybánya, Szentháromság Plébánia - Találkozó az esperesség önkéntes beteglátogatóival

Kálmánd - Zarándokszombat

5 - 7. - Nagyszokond, Szent Ignác Lelkigyakorlatos Ház -   Tanulni hallani - Továbbképzés a lelki kísérésben

6. szombat -Métanap

6. szombat -Túrterebes - Jegyeskurzus

10. szerda - Máramarossziget, Borromeo Szent Károly Plébánia - Szentignáci lelkidélután

13. szombat - Nagykároly, Fatimai Szűz Mária templom -  Nagykárolyi főesperesség napja - Fatimai jelenések 100-ik évfordulóján

13. szombat - Lázári, Mikola, Pusztadaróc - Jegyeskurzus

14. vasárnap - Krasznabéltek, Szent László templom - Erdődi esperesség napja

17. szerda - Az egyházmegye minden templomában -   Boldog Scheffler János emléknapja

18 - 19. - Szatmárnémeti, Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum - Hám János Napok

20. szombat - Szatmárnémeti, Szent István terem -    Szeretetszolgálat csoportok egyházmegyei találkozója

20. szombat - Kaplony, „Fényi István” Általános Iskola -   Bibliaismereti vetélkedő

25. csütörtök - Szatmárnémeti, Székesegyház - A Székesegyház búcsúünnepén közösen imádkozunk Hám János püspök mihamarabbi boldoggá avatásáért

27. szombat - Számos plébánián - A tettek napja

27. szombat - Szatmárnémeti, Szent István Terem - Önkéntes beteglátogatók képzése


JÚNIUS - 2017

Nagykároly, Szent László Közösségi Ház - Találkozó az esperesség önkéntes beteglátogatóival

9 - 10. - Erdődhegy, Domus Helga Winter Közösségi Ház - Lelki hétvége önkéntes beteglátogatóknak

10. szombat - Egyházmegyei Ministránstalálkozó

10. szombat - Nagykároly - Jegyeskurzus

10. szombat - Szatmárnémeti, Szentlélek plébánia - A Biblia mint forrás

10. szombat - Lázári, Szent László Plébánia - Szatmári esperesség napja

16 - 24. - Szatmárnémeti, Kálvária templom - Jézus Szíve kilenced

17. szombat - Szatmárnémeti, Szent István terem - Lelkinap fiataloknak

19. hétfő - Szatmárnémeti, Szent István terem - Családi életre nevelés referensek kiértékelés

25. vasárnap - Szatmárnémeti, Székesegyház - Jézus Szíve Egyházmegyei Búcsú

26 - 30. - Nagyszokond, Szent Ignác Lelkigyakorlatos Ház - Próbatábor ifjúsági csoportvezetők számára

29. - július 2. - Erdődhegy, Domus Helga Winter Közösségi Ház - Szentignáci lelkigyakorlat, egyéni- és csoportelemekkel


JÚLIUS - 2017

Egyházmegyei Caritas Szervezet - Caritas nap

1. szombat - Szatmárnémeti, Székesegyház - Pap- és diakónusszentelés

15. szombat - Mezőfény, Szent Mihály templom - Skapuláré Társulatok találkozója 

18 - 20. - Temesvár - Sekrestyések zarándoklata

21 - 23. - Nyírbátor - Családreferensek családjának közösségépítő napjai

24 - 29. - Nagyszokond, Szent Ignác Lelkigyakorlatos Ház - Gyerektábor plébániai gyerekcsoportok számára

31 -  augusztus 4. - Nagyszokond, Szent Ignác Lelkigyakorlatos Ház - Gyerektábor plébániai gyerekcsoportok számára 


AUGUSZTUS - 2017

7 - 11. - Nagyszokond, Szent Ignác Lelkigyakorlatos Ház - Gyerektábor plébániai gyerekcsoportok számára
14 - 20. Nagybánya, Szentháromság templom - Szent István napok
14 - 18. Nagyszokond, Szent Ignác Lelkigyakorlatos Ház - Gyerektábor plébániai gyerekcsoportok számára
15 - 20. - Máramarossziget, Borromeo Szent Károly templom - Szent István napok
17 - 20. - Erdődhegy, Domus Helga Winter Közösségi Ház -    X. Egyházmegyei családos tábor
20 - 26. - Erdődhegy, Domus Helga Winter Közösségi Ház - Szemlélődő lelkigyakorlat
21 - 25. - Nagyszokond, Szent Ignác Lelkigyakorlatos Ház - Gyerektábor plébániai gyerekcsoportok számára
21 - 26. - Székelyföld - Egyházmegyei Ifjúsági Tábor
26. szombat - 1Úton – zarándoklat a gyermeket váró édesanyákért  
28 - 31. - Erdődhegy, Domus Helga Winter Közösségi Ház - Papi lelkigyakorlat
28 - 29. - Mátraverebély-Szentkút - Egyházmegye Kántorainak zarándoklata

SZEPTEMBER - 2017

Szatmárnémeti, Romániai Máltai Szeretetszolgálat Szatmári Kirendeltsége - Jótékonysági akció
1. péntek - Szatmári és Nagykárolyi esperességekben - Katolikus pedagógus találkozó 
2. szombat - Szatmárnémeti, Szent István terem - Ifjúsági csoportvezetők kiértékelő találkozója
9. szombat - Nagybánya, Szentháromság templom - Kerületi Háló találkozó
9. szombat - Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó
14. csütörtök - Rónaszék, Kálvária - Máramarosi főesperesség zarándoklata
15 - 16. - Erdődhegy, Domus Helga Winter Közösségi Ház - Önkéntes beteglátogatók egyházmegyei találkozója
23. szombat - Nagybánya, Szentháromság plébánia és a Főtér - Nagybányai esperesség napja
23. szombat - Szatmárnémeti, Kálvária templom - Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó a román nyelvű fiatalok részére
26. kedd - Nagykároly, Szent László Közösségi Ház - Szentignáci lelkidélután
29 - október 1. - Nagyszokond, Szent Ignác Lelkigyakorlatos Ház - Kommunikáció - Hogyan?
30. szombat - Szatmárnémeti, Székesegyház, Nagykároly Kalazanci Szent József templom, 
Nagybánya, Szentháromság templom, Máramarossziget, Borromeo Szent Károly templom és számos templomban
 - Idősek Világnapja

OKTÓBER - 2017

Egyházmegyei Caritas Szervezet - Egymillió csillag-szolidaritási akció

Szatmárnémeti, Nagykároly, Nagybánya - Esperességi találkozó plébániai szeretetszolgálat csoportvezetők részére

13 - 15. Nagyszokond, Szent Ignác Lelkigyakorlatos Ház - Hitoktatók Találkozója

14. szombat - Szatmárnémeti, Szent István terem - Házascsoportvezetők találkozója

21. szombat - Máramarossziget, Borromeo Szent Károly templom - Máramarosszigeti esperesség napja

22. vasárnap - Nagykároly, Stella Maris Integrációs Központ - Központ születésnapja

27 - 28. Nagyszokond, Szent Ignác Lelkigyakorlatos Ház - Ministránsképzés

28. szombat - Túrterebes, Nagyboldogasszony templom - Ugocsai esperesség napja

28. szombat - Szatmárnémeti, Szent István Terem - Önkéntes beteglátogatók képzése


NOVEMBER - 2017

Szatmárnémeti, Boldog Scheffler János Központ - Adventváró
Szatmárnémeti, Egyházmegyei Caritas Szervezet - Szent Márton Napja
Szamárnémeti, Egyházmegyei Caritas Szervezet - Jótékony célú akció az év témájában
10 - 12. - Erdődhegy, Domus Helga Winter Közösségi Ház - Partiumi Házas Hétvége – Első hétvége
17 - 18. - Szatmárnémeti, Szent Alajos Konviktus - Egyházmegyei Lelkipásztori Napok
19. vasárnap - Szatmárnémeti, Nagykároly, Nagybánya, Máramarossziget - Szolgáló Szeretet Napja a Diakónia munkacsoport és az esperességek szervezésében
23 - 24. - Nagykároly, Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum - Patrocínium - a piarista iskolák védőszentjének ünnepe
25. szombat - Szatmárnémeti, Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum - Egyházzenei Énekverseny,
25. szombat Szatmárnémeti, Szent István Terem - Önkéntes beteglátogatók képzése
30 - december 3. - Erdődhegy, Domus Helga Winter Közösségi Ház - Képzés házasoknak