2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Templombúcsúk

JANUÁR
- január 31: Bosco szent János
Nagybánya - Krisztus Király plébánia
FEBRUÁR
- február 11: Lourdes-i Szűz Mária
Szaniszló - a szaniszlói Kisboldogasszony plébánia "kisbúcsúja"
MÁRCIUS
- március 19: Szent József
Aranyosmeggyes
Batiz
Kaplony
Nagybánya - Szent József plébánia
Nagypeleske
Szatmár - Szent József templom
- március 25: Gyümölcsoltó Boldogasszony
Piskolt
MÁJUS
- május 1: Szent József, a munkás
Halmi
Pusztadaróc
- május 3: A Szent Kereszt megtalálása
Csanálos
Iriny
- május 4: Szent Flórián
Mezőfény kápolna
Szakasz
- május 13: Fatimai Szűz Mária
Nagykároly - Fatimai Szűz Mária plébánia
- május 16: Nepomuki Szent János
Gilvács
Lajosvölgyihuta
Mezőpetri kápolna
Rónaszék 
Szigetkamar
JÚNIUS
- június 2: Szent Erazmus
Krasznasándorfalu
- június 13: Páduai Szent Antal
Kaplony
Szatmár - Szent Antal plébánia
Nagybánya
- június 27: Szent László
Krasznabéltek
Lázári
Nagysomkút
- június 29: Szent Péter és Pál apostolok
Akansugatag
Batizgombás
JÚLIUS
- július 2: Sarlós Boldogasszony
Adorján
Felsőkohó
Szokond
Vetés
- július 22: Szent Mária Magdolna
Nagymadarász
- július 26: Szent Joakim és Szent Anna
Bábony
Felsővisó
Kálmánd
Nagytarna
Szinfalu
AUGUSZTUS
- augusztus 2: Porciunkula
Kaplony
Szatmár - Szent János plébánia (Hildegárda)
- augusztus 5: Havas Boldogasszony
Mezőfény kápolna
- augusztus 6: Urunk színeváltozása
Udvari
Sándorhomok
- augusztus 7: Szent Dónát
Erdődhegy
Túrterebes-hegy kápolna
- augusztus 10: Szent Lőrinc
Misztótfalu
- augusztus 14: Szent Maximilian Kolbe
Szárazberek
- augusztus 15: Nagyboldogasszony
Erdőd
Felsőbánya
Hosszúmező
Nagymajtény
Szamosdara
Túrterebes
- augusztus 20: Szent István király
Csomaköz
Ilbahandal
Józsefháza
Nagybánya - Szentháromság plébánia
- augusztus 22: Szűz Mária Királynő
Mikola
- augusztus 23: Limai Szent Róza
Reszege
- augusztus 25: Szent Lajos király
Szelestyehuta
- augusztus 25: Kalazanci Szent József
Nagykároly - Kalazanci Szent József plébánia
- augusztus 29: Keresztelő Szent János fejvétele
Giródtótfalu
SZEPTEMBER
- szeptember 1: Szent Egyed
Mezőpetri Kigyei kápolna
- szeptember 7: A 14 Segítő Szent
Börvely
- szeptember 8: Kisboldogasszony
Csanáloserdő
Körtvélyes
Láposbánya
Nagybocskó
Pálfalva
Szaniszló
Turcbánya
- szeptember 14: A Szent Kereszt Felmagasztalása
Alsóhomoród
Felsőbánya kápolna
Mezőterem
Rónaszék kápolna
Sárközújlak
- szeptember 29: Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok
Barlafalu
Batarcs
Mezőfény
OKTÓBER
- október 1: Kis Szent Teréz
Szatmár - Kis Szent Teréz plébánia
- október 4: Assisi Szent Ferenc
Borsabánya
- október 7: Rózsafüzér Királynője
Gyöngy
Kövesláz
- október 8: Magyarok Nagyasszonya
Túrterebes-hegy
- október 13: Fatimai Szűz Mária
Nagykároly - Fatimai Szűz Mária plébánia
Sár
- október 20: Szent Vendel
Kisdengeleg
NOVEMBER
- november 4: Borromeo Szent Károly
Máramarossziget
- november 5: Szent Imre
Kökényesd
- november 11: Szent Márton
Kakszentmárton
- november 19: Árpádházi Szent Erzsébet
Egri 
Mezőpetri
Nagybánya - Árpádházi Szent Erzsébet plébánia
DECEMBER
- december 6: Szent Miklós püspök
Nagybánya - minorita templom
- december 8: Szeplőtelen fogantatás
Erdőd - Zárdakápolna
Szatmár - Zárdatemplom
Szinérváralja
- december 27: Szent János apostol
Szatmár - Szent János plébánia (Hildegárda)
- Szent család vasárnapja
Atya 
Bikszád
Csdreg
Domahida
Szatmár - Szent Család plébánia
VÁLTOZÓ ÜNNEPEK
- Szentháromság vasárnapja
Nagybánya - Szentháromság plébánia
Nagykároly - Szentháromság kápolna
Nántű
- Urunk mennybemenetele (Áldozócsütörtök)
Krasznaterebes
Szatmár - Székesegyház
- Pünkösdvasárnap
Nagykároly - Szentlélek plébánia
Szatmár - Szentlélek plébánia
Atya
- Jézus Szentséges Szíve
Érkörtvélyes
Nagytarna
Szatmár - Kálvária templom
Tiszaveresmart
- Krisztus Király
Nagybánya - Krisztus Király plébánia
Avasfelsőfalu