2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Pasztorális Iroda

Pasztorális Iroda (PI) működési szabályzata
1. Cél
Konkrét segítséget nyújtani az Egyházmegyei Zsinat életbe való átültetésében, mely az Egyházmegye II. Vatikáni Zsinat szellemében történő megújulását célozta meg.
Az egyházmegye területén megvalósuló lelkipásztori programok figyelemmel kísérése, egybehangolása (pasztorális terv témája).
Felkérés esetén együttműködés és segítségnyújtás a programok megvalósításában.
2. Munkatársak
A PI vezetője egy a püspök által erre kinevezett személy. Munkatárs a püspökségen belül működő lelkipásztori irodák munkatársai. Ezen túl a PI szorosan összedolgozik az egyházmegyei intézmények felelőseivel.
3.Működés/Kommunikáció
Működésének alapja a kommunikáció és az információk hiteles kezelése. A kommunikáció és az információcsere egyrészt a munkacsoportok között, az egyházmegyei lelkipásztori irodák, az esperességek és a plébániák között történik.
Tartja a kapcsolatot a PT munkacsoportjainak felelőseivel, informálódik a munkacsoportok tevékenységéről, ezek találkozóiról
4.Konkrét feladatok
Előkészíti a PT gyűléseken megtárgyalandó problémákat ill. a gyűlések menetét.
Összegyűjti és rendezi a PT gyűléseken, valamint a munkacsoportok találkozóin készített jegyzőkönyveket. Ezek alapján igyekszik összehangolni a kettő munkáját, segít mindezt átvinni az egész egyházmegyei lelkipásztori munkába. Vagyis kísérő és segítő szerepet tölt be a PT és a munkacsoportok mellett.
Összegyűjti, egybehangolja a különböző intézmények, irodák, munkacsoportok által a PI-nek beküldött éves terveket.
Az átfedések elkerülése végett, figyelemmel kíséri, és szükség esetén összehangolja, a pasztorális területen dolgozó különböző intézmények, irodák programjait.
Tematikailag irányt ad, és ezzel összehangolja a különböző pasztorális területek munkáját.
A PT irányelveinek megfelelően ill. annak munkáját előkészítve majd kivitelezve éves pasztorális tervet készít közösen a PT tagjaival.
Igény esetén segít a munkacsoportok szervezte ill. kezdeményezte programok szervezésében, vagy akár kivitelezésében.
Koordinálja az egyházmegyei szintű ill. igény esetén a regionális szintű lelkipásztori programokat.
Segít a rétegpasztorációban dolgozó különböző intézményeknek, irodáknak az egyházmegyei pasztorális terv implementálásában.
Időközönként ellátogat - akár meghívásnak eleget téve - plébániákra, hogy reális képet kapjon az egyházmegyében folyó programokról, pasztorális tevékenységekről. Teheti ezt munkacsoport vezetőkkel közösen is, ügyelve viszont arra, hogy ne legyen e látogatásoknak ellenőrzés íze.
Konkrét segítséget nyújt a plébániáknak azon lelkipásztori területeken, amelyeken a plébánia ezt igényli. Lehet ez - pályázat esetén - anyagi segítség, segédanyag, vagy akár szervezés.
Szorgalmazza a plébániaszinten történő pasztorális tanács létrejöttét.
Kapcsolatot tart más bel- és külföldi Lelkipásztori Intézetekkel.
5. Kivitelezés
A felsorolt feladatok közül bármely feladatának is tegyen eleget a PI, történjen ez mindig egységben az Egyházmegye mindenkori püspökével. Maradjon kapcsolatban és összhangban a PT tagjaival és a munkacsoportokkal.
Szatmárnémeti, 2014. február 19.
Schönberger Jenő
püspök