2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Gyermek- és Ifjúság Pasztoráció

 
Egyházmegyei Ifjúsági Iroda
440010 Satu Mare, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2
Telefonszám: 0261-717120
Email: ifi.iroda@szatmariegyhazmegye.ro
Referensek: Csiszár Lóránt és Tyukodi Beáta SJC
Ifjúsági és Ministránslelkész: Ft. Simon Attila

Kedves fiatalok, az Úrnak szüksége van rátok!

Ma is hív mindnyájatokat, hogy kövessétek Őt, és legyetek misszionáriusok.
Jézus egyházában mi vagyunk az élő kövek. Azt kéri tőlünk, hogy az ő élő egyháza olyan nagy legyen, hogy képes legyen befogadni az egész emberiséget, mindenkinek otthona legyen. Nekem mondja, neked mondja, mindnyájunknak mondja:
Menjetek, és tegyetek tanítvánnyá minden népet.
Rajtatok keresztül lép be a jövő a világba. Kérlek titeket, legyetek az átalakulás főszereplői. Győzzétek le az elkedvetlenedést, a belefáradást. Legyetek a világ építői, fáradhatatlanul dolgozzatok egy jobb világért. Nyissátok meg szíveteket, hogy Jézus megmondja nektek, hol kell kezdenetek.” (v.ö. Ferenc pápa beszéde – XXVIII. Világifjúsági találkozón.)

Rólunk:
Ferenc pápa szavai, bátorító gondolatai jól kifejezik, mennyire fontos a gyerekekkel, a fiatalokkal való rendszeres találkozás, kapcsolattartás, az intenzív foglalkozás.
A Szatmári Egyházmegyében, az ifjúsági iroda munkatársai közel 20 éve szerveznek programokat, biztosítanak találkozási alkalmakat a gyerekek és a fiatalok számára azért, hogy fejlődhessenek önismeretben, kapcsolati (ember, Isten) szinten, közösségi tapasztalatok terén.
Az Ifjúsági Irodában két főállású referens dolgozik együtt az ifjúsági-ministráns lelkésszel egyházmegyei, országos és nemzetközi programok koordinálásában, együttműködve plébánosokkal, hitoktatókkal, plébániai csoportvezetőkkel.
Fiatal csoportvezetőink lendülete, őszintén, kereső életvitele vonzó, és kimozdító hatással van kortársaik számára. A közös élményeknek, tapasztalatoknak megtartó, közösségépítő, formáló erejük van, és mindez kihatással van további életük alakulására, hivatásuk megtalálására.

Célunk:
•   a keresztény ifjúság Isten-kapcsolatának mélyítése és felkészítése egy felelősségteljes, elkötelezett keresztény életre.

Feladataink:
•  ifjúsági csoportvezetők képzése
•  a fiatalok aktív bevonása az Egyház közösségi életbe
•  gyermek, ministráns és ifjúsági csoportok kísérése, segítése
•  az egyházmegyei és esperességi szintű programokban összekapcsolni az ifjúsági, gyermek és ministráns csoportokat
•   nemzeti és nemzetközi találkozókon való részvétel

Programjaink jellege:
- lelki program:
imaórák, zarándoklatok, lelkinapok
szabadidős, játékos program: táborok, méta nap
képzési alkalom: csoportvezető és ministráns képzők
közösségépítés: tettek napja, plébániai programok
találkozó: ifjúsági, ministráns
fejlesztő, nevelő program: „levelezős zarándoklat”