2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Kiadványok

Az alábbi kiadványok megrendelhetők a Szatmári Római Katolikus Püspökségen:
Cím: 440010 Satu Mare, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2. jud. Satu Mare
Tel/Fax: 0040-0261-714955
 
Ardai László Attila: Krisztust Hirdessük
- Homília sorozat: Vasárnapi és ünnepnapi homíliák az A-B-C-évekre -
Megjelent 2014-ben.
Elérhető a Szatmári Római Katolikus Püspökségen, ára: 30 lej és postaköltség
"Kiknek ajánlom ezt a könyvemet? Természetszerűleg elsősorban azoknak a paptársaimnak, akik időnként túlságosan elfoglaltak ahhoz, hogy vasárnapról vasárnapra való felkészülésükben ne jönne jól bármilyen segítség. Magától értetődően a könyvemben szereplő homíliákat csupán szikrának ajánlom, amely képes lángra lobbantani paptársaim fantáziáját, hogy a maguk stílusa és elképzelése szerint átalakítva szülessen meg a saját üzenetük híveiknek." (Részlet az előszóból)
 

Heinrich Ferenc: Mysterium Magnum

 
Esketési szentbeszédek/Predici pentru cununii/Predigten für Trauungen - három nyelvű kiadvány.
Megjelent 2013-ban.
Elérhető a Szatmári Római Katolikus Püspökségen, ára: 20 Lej
 
 
 

Heinrich Ferenc: Mors, innua vitae! Moartea poarta vieţii!

 
Culegere de predici pentru înmormântări
Apărut în 2007, în Baia Mare, editat de Editura Episcopiei Romano-Catolice de Satu Mare.
Preţul: 20 Lei
 
 
 

Szentségimádás - Boldog Scheffler János elmélkedéseiből

A 2012-ben, Szatmárnémetiben, a Szatmári Római Katolikus Püspökség kiadásában megjelent könyv Boldog Scheffler János, a Szatmári Irgalmas Nővéreknek tartott elmélkedéseit gyüjti egybe, hogy mindenki, akár egyénileg, akár közösségileg, szentségimádási órákon használhassa.
Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök a könyv előszavában így ír: "Nem titkolt szándékunk e könyv megjelentetésével az, hogy ébren tartsuk híveink, és papjaink lelkében Boldog Scheffler János püspökünk kultuszát. Ugyanakkor remélem, sőt, kívánom, hogy vértanú püspökünk írásaiból még jobban megismerjük és megszeressük az ő lelki nagyságát."
A könyvet szerkesztette: Ft. Egeli Ferenc
Cenzurálta: Ft. Dr. Hankovszky Ferenc, irodaigazgató
Ára: 15 Ron

Ardai László Attila: HIRDESD AZ EVANGÉLIUMOT

Vasárnapi és ünnepnapi homíliák - "A"-év
A háromévesre tervezett szöveggyűjtemény hozzávetőleg 10 perces homíliákat tartalmaz, a homíliákhoz kapcsolódó köszöntéssel, bevezető gondolatokkal, Uram, irgalmazz könyörgésekkel, a Miatyánk és áldozás előtti fohászokkal.
A három kötetben szó esik csaknem minden hitigazságról.
Ezeket a hitigazságokat tömören, érthető megfogalmazásban,
és elgondolkoztató módon tárgyalja a szerző.
A „B" -év akkor jelenik meg adventre, ha elfogy az „A"-év!
A kötet ára: 15 lej.
Megrendelhető: a 0361-802450-es telefonon és E-mailen: csirak@sm.rdsnet.ro
Kiadja: Euro Print Szatmárnémeti, 2011.

Ardai László Attila: „BEVEZETŐ GONDOLATOK ÉS HÍVEK KÖNYÖRGÉSEI" - Szentek emléknapjaira és különleges alkalmakra

Ardai L. Attila az 1996-ban megjelent Szentekkel a mennybe c. kötete után szükségesnek érezte felfrissíteni és új tartalommal megírni a szentekről szóló liturgikus könyvét.  Ebben a könyvben a 2009-es liturgikus naptárban szereplő minden szent megtalálható.   Rendszerint egy-egy oldalon található: a köszöntés, a bevezető gondolatok, Uram, irgalmazz könyörgések, a Miatyánk és áldozás előtti fohászok.
Kiadja: Korda Kiadó
Kecskemét, 2009.
 
 

Dr. Schupler Tibor: A Caritas története a világegyházban és a Szatmári Egyházmegyében

Schupler Tibor munkája a Caritas történetét tárja elénk, a teológiai alapok tisztázásával, bemutatva szociális intézményeit és a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében működő karitatív tevékenységeket végző csoportokat.
Kiadja: Verbum, 
Kolozsvár 2009
 
 
 

A Kálvária templom Biserica Calvaria Die Kalvarienkirche 1909-2009

A könyv a Kálvária templomot mutatja be, a jezsuiták lelkipásztori működésétől, az építészeti-művészeti értékek és a jezsuita spiritualitás kiemelésével.
Kiadja: Szatmári Római Katolikus Püspökség, 
Szatmárnémeti 2009
Ára: 20 Ron
 
 

Dr. Bura László: A megújuló egyház

Esettanulmány: a Szatmári Római Katolikus Püspökség újjászületése a társadalmi-történeti változások 1990-2002 közötti folyamatában, Reizer Pál püspök idejében.
Kiadja: Szatmári Római Katolikus Püspökség, 
Szatmárnémeti 2009
Ára: 10 Ron
 

Meszlényi Gyula 1887-1905

A Dr. Bura László szerkesztésében megjelent könyv Meszlényi Gyula életútjának bemutatása mellett rávilágít az egyházmegye akkori helyzetére, de bemutatja a püspök szociális-, egyházművészeti-, városszépítő és irodalomszervező tevékenységét is.
Kiadja: Szatmári Római Katolikus Püspökség, 
Szatmárnémeti 2008
Ára: 20 Ron
 

Hám János 1827-1857

A Dr. Bura László és Ft. Ilyés Csaba szerkesztésében megjelent könyv a Hám János életútjának és munkásságának bemutatásán túl pontos képet ad a nagynevű püspök korának társadalmi-politikai helyzetéről is.
Kiadja: Szatmári Római Katolikus Püspökség, 
Szatmárnémeti 2007
Ára: 21 Ron
 
 

A Szatmári Egyházmegye Jubileumi Sematizmusa

A szatmári egyházmegye 100 éves jubileumához hasonlóan, a Püspökség a 200 éves évforduló alkalmából is kiadta az egyházmegye jubileumi sematizmusát. A név- és címtár tartalmazza az egyházmegye történetét, a plébániák leírását és elérhetőségét, az egyházmegyei szervezetek, intézmények, irodák ismertetését, a templomok és a papok fényképét, valamint statisztikai adatokat a hívek számáról.
Kiadja: Szatmári Római Katolikus Püspökség, 
Szatmárnémeti 2006
Ára: 60 Ron
 
 

Dr. Bura László: A szatmárnémeti Szent János-plébánia temploma 1906-2006

A kiadvány megeleveníti a Szent János plébániatemplom száz évének történetét a lelkipásztori szolgálat, búcsúk, zarándoklatok, szokások és hagyományok tükrében. Ugyanakkor helyet kapott a település története a kezdeti időktől a reformáció, a katolikus megújulás, majd a háború és a kommunizmus évein át napjainkig.
Kiadja: Verbum 2006
Ára: 10 Ron
 
 
 

"A múltat be kell vallani..." háborús dokumentumok: 1944-1945

Dr. Scheffler János szatmári püspök körlevélben kérte a paptestvéreket, küldjenek részletes beszámolót a háborús eseményekről, károkról, valamint híveit ért lelki megpróbáltatásokról.
Sajnos nem teljes a lista, az akkori viszonyok miatt igen kevés beszámoló jutott el a püspöki székhelyre. Ezek az írások egyházmegyei levéltárunk  dokumentumainak  gyöngyszemei.
Kiadja: Szatmári Római Katolikus Püspökség, 
Szatmárnémeti 2006
Ára: 20 Ron
 
 
 

Ilk Antal-József, Ardai László Attila: 

... és ti is élni fogtok
A 120 temetési szentbeszédet tartalmazó könyv két szerzője arra vállalkozik, hogy a haláleset alkalmával az emberekben ágaskodó kérdésekre isteni válaszokat keressen. A hiánypótló kötet nyelvezete közérthető, stílusa nem szokványos, nem is szenteskedő. Az írások érdekesek, magukkal ragadóak és változatosak.
Kiadja: Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó, 
Budapest 2005
 
 

Heinrich Ferenc: Keressétek az Igazságot!

A prédikációs sorozat hat kötete elmélkedéseket és prédikációkat tartalmaz évközi vasárnapokra, ünnepekre, hétköznapokra, illetve nagyböjtre és húsvétra. A kötetek címe: "A" év, "B" év, "C" év, Hétköznapokra, Szentek -- ünnepek, A kereszt a mi hazánk. Az "A" év, "B" év és "C" év kötetek román nyelven is megjelentek.
Jelenleg a Püspökségn kapható a magyar nyelvű kiadásból az "A" év és "C" év, valamint a román nyelvű kiadásból a "C"-év.
Kiadja: Szatmári Római Katolikus Püspökség
Ára: 60 Ron
 
 
 

Dr. Bura László: Köztünk élt Scheffler János - Szatmár vértanú püspöke

A könyv által betekintést nyerhetünk a vértanú püspök életébe gyerekkorától haláláig. Ezenkívül a mű szemelvényeket is tartalmaz a püspök úr írásaiból. A szerző eddig csak elméleti síkon dolgozta fel a püspök életét, amikor dokumentációt gyűjtött a boldoggá avatásához. Most viszont, bár életrajzot írt, ez a munka nem szokványos életrajz, nem elméleti mű. Célja, hogy Scheffler püspököt közel hozza a ma emberéhez, a midennapi emberekhez. Hátrahagyott naplói által a könyv zömében maga a püspök beszél.
Kiadja: Identitas Alapítvány, Szatmárnémeti 2004
 
 
 
 
 

Dr. Bura László: A második évszázad (1904-2004)

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye kislexikona a 200 éves egyházmegye második évszázadának életét és tevékenységét foglalja össze. A tömör és szakszerű áttekintő munka az egyháztörténeti, társadalomtörténeti, művelődéstörténeti kutatók számára is forrásul szolgálhat.
Kiadja: Státus Kiadó, Csíkszereda 2003
 
 
 
 
 

Scheffler János: A pap

Isten Szolgájának, Dr. Scheffler János (1887-1952) szatmári vértanúpüspöknek elmélkedéseit tartalmazza e könyv, melyet a szentéletű püspök 1950-ben, Kőrösbányai fogsága idején írt papjai számára. A vaskos könyv (414 oldal) egyházmegyénk nagy püspökének akar emléket állítani, ezzel is szorgalmazva az 1990-ben elindult boldoggá avatását.
Kiadja: A Szatmári Római Katolikus Püspökség, Szatmárnémeti 1998