2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Hivatásgondozás

Hivatásgondozás

Szólj Uram… !

A hivatás nem más, mint Isten szeretettel teli álma rólunk. Minden embernek van hivatása és ez alapvetően közös: szeretve lenni és szeretni.

A hivatás nem előre megírt forgatókönyv, sokkal inkább lassan alakuló közös történet, kapcsolat. Párbeszéd Isten és teremtménye között.

Uram, mutasd meg világosan,
mi az a szolgálat, amire engem hívsz.
Add meg a szükséges erőt, hogy bátran,
szeretettel válaszolhassak hívásodra,
hogy életem bőséges termést hozzon,
hogy boldog és másokat boldoggá tevő lehessek
a Te dicsőségedre és embertársaim javára. Ámen.

„Jöjj kövess engem!” (Mt 19,21)

Krisztus ma is hívja követőit. Mindenkit meghív a keresztény életre, egyeseket pedig a szorosabb apostoli életre, a papi és szerzetesi hivatásra. Mai lüktető világunkban, talán nehezebb meghallani az Ő hangját, ezért olyan fontos a hivatásgondozás Egyházunkban.

Örökérvényű az Úr Jézus felhívása:

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz.” (Mt 9,38)