2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Főesperességek és esperességek

Szatmári Főesperesség
 
 
Nagykárolyi Főesperesség
 
 
Máramarosi Főesperesség
 
 
 
I. SZATMÁRI FŐESPERESSÉG
Főesperes: Hársfalvi Ottó, általános helynök
Szatmári esperesi kerület
kerületi esperes: ***
Szatmárnémeti - Székesegyházi plébánia
Szatmárnémeti - Zárda templom
Szatmárnémeti - Kálvária templom,német és román nyelvű személyi plébánia 
Szatmárnémeti - Szent János plébánia
Szatmárnémeti - Szent Antal plébánia
Batiz
Lázári
Mikola
Szamosdara
 
Ugocsai esperesi kerület
kerületi esperes: Seffer Dániel
Túrterebes
Halmi
Józsefháza
Kökényesd
Lajosvölgyihuta
Sárközújlak
Avasfelsőfalu
 
Erdődi esperesi kerület
kerületi esperes: Harsányi László
Szatmárnémeti - Kis Szent Teréz plébánia
Szatmárnémeti - Szent Család plébánia 
Szatmárnémeti - Szentlélek plébánia
Erdőd
Krasznabéltek
Krasznaterebes
Nántű
Színfalu
Alsóhomoród
Szakasz
Nagyszokond
Krasznasándorfalu
 
II. NAGYKÁROLYI FŐESPERESSÉG
Főesperes: Ilyés Csaba
Nagykároly I. esperesi kerület
kerületi esperes: ***
Nagykároly - Kalazanci Szent József plébánia
Nagykároly - Fatima Szűz Mária plébánia
Börvely
Csanálos
Kaplony
Kálmánd
Mezőfény
 
Nagykároly II. esperesi kerület
kerülei esperes: Szilágyi János
Nagykároly - Szentlélek plébánia 
Csomaköz
Kisdengeleg
Mezőpetri
Mezőterem
Nagymajtény 
Szaniszló
 
III. MÁRAMAROSI FŐESPERÉSSÉG
Főesperes: Reszler Mihály
 
Nagybányai esperesi kerület
kerületi esperes: Szmutku Róbert
Nagybánya - Szentháromság plébánia
Nagybánya - Krisztus Király plébánia
Nagybánya - Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia
Nagybánya - Szent József plébánia
Nagybánya - Assisi Szent Ferenc plébánia
Felsőbánya
Láposbánya
Szinérváralja
 
Máramarosszigeti esperesi kerület
kerületi esperes: Reszler Mihály
Máramarossziget
Aknasugatag
Borsabánya
Felsővisó
Rónaszék
Nagybocskó
Hosszúmező