2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Szerzetesrendek az egyházmegyében

Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek
Cím: 440114 Satu Mare, Str. Ștefan cel Mare nr. 9
Telefonszám: 0261-712392
Faxszám: 0261-713079
Nővérek száma: 23
Tartományi főnöknő: M. Pavla Jana Draganová
Általános rendfőnöknő: Szabó M. Rita
A Kongregációt 1842. augusztus 29-én alapította boldog emlékű Hám János szatmári püspök. A Kongregáció mintegy 400 taggal jelen van Romániában, Magyarországon, Szlovákiában, Ukrajnában és Olaszoszágban. Tevékenységi körük a betegápolás, a tanítás, a hitoktatás valamint a gyermek- és ifjúságnevelés.

Jézus Szíve Társasága (SJC)

Cím: 440019 Satu Mare, Str. Gavril Lazăr 18
Telefonszám: 0261-713704
Faxszám: 0261-713704
Nővérek száma: 3
Általános rendfőnöknő: Laczkó Zsuzsanna Teréz SJC, H-1085 Budapest, Horánszki u. 14.
A rendet P. Bíró Ferenc jezsuita atya alapította Magyarországon 1921. január 1-jén. A rend jelen van Magyarországon, Romániában, Kanadában, Ausztriában és Szlovákiában. Szatmár­németiben 1993. augusztusában telepedtek le. Tevékenységi körük: lelkigyakorlatok szervezése és vezetése, lelkigondozás, lelkivezetés, sajtóapostolkodás, hitoktatás.

Jézus Legszentebb Szívéről Nevezett Missziósnővérek (MSC)

Cím: 440021 Satu Mare, Str. Constantin Brâncuşi 9.
Telefonszám: 0361-808472
Email: mscro[at]rdslink.ro
Nővérek száma: 2
Házfőnöknő: Anna Diekmann
Általános rendfőnöknő: Maria Esther Jaramillo Ramirez
A rendet a németországi Hiltrup-Münsterben alapította Hubert Linckens holland misszionárius. A rend missziós, valamint Jézus üzenetének továbbadása céljából született meg.
A rend mind az öt kontinensen jelen van: Olaszországban, Spa­nyol­országban, Németországban, Romániában, Franciaországban, Namibiában, Ausztráliában, Pápua Új-Guineában, Indiá­ban, a Fülöp­-szigeteken, Koreában, Kínában, az Egyesült Államokban, Mexi­kóban, El Salvadorban, Guatemalában, a Dominikai Köztársaságban és Perúban.
A rendnek világszerte mintegy 1000 tagja van. A Szatmári Egyházmegyében 1993 óta működnek teológiai, lelkiségi, paszto­rális és szociális téren.

Szent Orsolya Nővérek Társasága

Cím: 430342 Baia Mare, Str. Minerilor 33
Telefonszám: 0262-213257
Faxszám: 0262-213257
Nővérek száma: 3
Házfőnöknő: Sr. Marie Therese - Nagybányán
Nővérek: Joseline (Jessy Mekkalathe), Prerita (Preeti Fernandes)
Provinciális: Rita D'Silva - Indiában
Általános rendfőnöknő: Sr. Pushpa Kommattam - Svájcban
A rendet 1606-ban alapították Franciaországban.
A nővérek 230 tagja jelen van Svájcban, Romániában, Indiában és Dél-Afrikában. Egyházmegyénkben 2000. október 14-én teleped­tek le. Munkaterületük: a betegek és idősek gondozása, az utcagyermekek felkarolása, hittanóra tartás és rendszeres foglalkozás a fiatalokkal, a kórház, az öregotthon és a börtön látogatása.

Szent József Megjelenéséről Nevezett Nővérek Kongregációja

Cím: 445200 Negreşti-Oaş, Str Unirii 8 
Telefonszám: 0261-854278
Faxszám: 0261-854278
Nővérek száma: 3
Felelős: Sr. Nela Ciobanu
Általános rendfőnöknő: Sr. Perlini Maria Prudenza
A rendet 1835-ben a franciaországi Gaillac-ban alapította Szent Emília de Vialar.
A rend 24 országban van jelen, és mintegy 1150 tagja van. 1998 óta vannak jelen egyházmegyénkben, ahol besegítenek a bikszádi ro­mán nyelvű pasztorációban. Munkaterületük: gyermek-, ifjúsági- és családkatekézis, valamint a szegények támogatása.

Jézus Szíve Kis Leányai

Cím: 430151 Baia Mare, Str. I. M. Klein 19/A
Telefonszám: 0262-276932
Nővérek száma: 4
Házfőnöknő: Sr. Maria Bud
Általános rendfőnöknő: Viilliger M. Pia - pfscpia@gmail.com
A rendet 1924. március 25-én alapította Amilcare Boccio atya és Guglielmina Remotti nővér a tortonai egyházmegyéhez tartozó Sale városban.
A Szatmári Egyházmegyében 1994. áprilisában kezdték el mű­­ködésüket. A rend fő célkitűzése Jézus Szent Szívének szeretetét továbbítani a felebaráti szeretet tettein keresztül, s ezért, különösen is belekapcsolódnak a lelkipásztori munkába.

Piarista Nővérek Kongregciója

Cím: 445100 Carei, 1 Decembrie 1918 utca 30
Telefonszám: 0261-861797, 0740-283888
Email: knjutka[at]hotmail.com
Nővérek száma: 2
Házfőnöknő: Vörös Tünde Mária
Általános rendfőnöknő: Sr. Anna Lucia D'Ospina
Letelepedés ideje: 2004. augusztus 25.
Celestina Donati (1848-1925, Firenze) 1889. június 24-én alapította Olaszországban a Piarista Nővérek szerzetes kongregációját, lelkivezetője Celestino Zini piarista atya buzdítására. Kalazanci Szent Józsefet (1557-1648) égi pártfogó­jukként tisztelik, aki Európa első ingyenes iskoláját nyitotta meg Róma szegényei számára. Karizmájuk a nehéz sorsú gyerekek és fiatalok tanítása és nevelése, különös tekintettel az árvákra, elhagyottakra és a börtönben lévők gyermekeire.
A rend női ága jelen van Olaszországban, Brazíliában, Romániában és Nikaraguában. A nővérek Nagykárolyban gyermekotthont vezetnek és a Kalazanci Szent József Teológiai Iskolaközpont lelki programjainak szervezésében segítenek.

Szent István királyról nevezett Ferences Rendtartomány

Fontos adatok: 1240-től Erdélyben (OFM). A Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány 1711-től Kaplonyban. 
Tartományfőnök: P. Orbán Szabolcs fr. Szabolcs OFM
Postacím: 400112-Cluj-Napoca, Str. Emile Zola 4., jud. Cluj 
Tel./Fax: 0264-594.676 
Mobil: 0748-193.371, E-mail: frszabolcs@gmail.com 
Web: www.ofm.ro
 
Ferences Rendház: Kaplony
Cím: 447080 Căpleni, Főutca 495 
Telefon/Fax: 0261-873.004 
E-mail: kapcsolat[at]kaplonyibaratok.ro 
Web-oldal: www.kaplonyibaratok.ro 
Házfőnök: P. Tímár Sándor fr. Asztrik OFM plébános
Fechetă Jenő, P. Jenő OFM - segédlelkész
Bartalis Árpád, P. János OFM - nyugdíjas
Fr. Mihály Zoltán OFM
 
Minorita Rend (OFM Conv.)
Cím: 430331 Baia Mare, Str. Macului 10.
Telefonszám: 0362-801508
Testvérek száma: 3
Házfőnök: Fr. Frantz Felix OFM Conv.
Segédlelkész: fr. Enășcuţ Ioan OFM Conv.

Jézus Társasága (SJ)

Cím: 440042 Satu Mare, Str. Ioan Slavici 16.
Telefonszám: 0261-710049
Testvérek száma: 5
Házfőnök: Budău Iulian SJ
Tartományfőnök: Marius Taloş SJ