2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Diakónia az egyházmegyében

 
Egyházmegyei Kórházpasztorációs Iroda
Cím: 440010 Satu Mare, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2
Telefonszám: 0261-714955
E-mail: lelkigondozo@szatmariegyhazmegye.ro 
Kórházreferens: Gáspár Annamária
Kórházlelkész: Ft.Veres Attila
Az irodával együttműködésben:
Szeretetszolgálatokért felelős lelkész: Ft. Barta Barnabás
Börtönpasztorációért felelős lelkész: Ft. Czumbil Wilhelm
 
Bemutatkozás
 
Szociális-karitatív tevékenység az egyházmegyében
Ennek a tevékenységnek 5 - egymástól aránylag független, de mégis szorosan együttműködve - szervezett területe/intézménye van: Szatmárnémeti Caritas Szervezet, Máltai Segélyszolgálat Szatmári Kirendeltsége, Egyházmegyei Kórházpasztoráció, Plébániai szeretetszolgálat, Börtön-pasztoráció. Tevékenységüket a Pasztorális Tanács keretein belül működő Szeretetszolgálat munkacsoport irányítja.
 
Tevékenységek:
1. Szociális programok
Ezek magukba foglalják az anyagi segítséget: ruha, élelem, pénz, étkeztetés. Ugyanakkor a tanácsadást is, hogy tudnának kilábalni ebből a helyzetből (szegénység, családi erőszak, munkanélküliség, stb.). Legyenek aktívabbak, vegyék saját kezükbe sorsukat. Az Egyház nem halat akar adni nekik, hanem megtanítani halászni.
2. Oktatási nevelési programok gyerekek, fiatalok számára
Hátrányos helyzetű gyerekeket és fiatalokat célozza meg. A tevékenység célja, hogy megmentse őket az elkallódástól, drogoktól és segítsen beilleszkedni a társadalomba. Különböző módon valósul meg: Teljes bentlakás (Piarista nővérek), napközi, tanulóház, nappali foglalkoztató központok, drogprevenciós iroda (Caritas, Szent Rita Alapítvány)
3. Öregekkel, betegekkel való foglalkozás
Ez a tevékenység magában foglalja a kórházban (öregotthonokban) levő betegek, öregek lelki gondozását, a házi beteggondozást (amelyhez hozzátartozik a szakszerű ápolás, a háztartási problémákban nyújtott segítség, a velük való beszélgetés, szentségek kiszolgáltatása), idősekkel való foglalkozás (egyénileg és csoportosan - idősklubok)
4. Programok fogyatékkal élő személyek számára
Ennek keretén belül a Caritas egyaránt foglalkozik magával a fogyatékkal élő személlyel valamint az ő családjával és környezetével. A sérült gyermekek számára nappali foglalkoztató központok és egy rehabilitációs központ nyújt magas színvonalú szolgáltatásokat, a fogyatékkal élő fiatalok számára pedig egy forrásközpont és egy integrációs és foglalkoztató központ nyújt támogatást a fejlődésben és a társadalmi beilleszkedésben.
5. Börtönpasztoráció
Kéthetente látogatják a börtön: pap, kántor és 1-2 világi a lelkiségi csoportokból. A lelki segítségen kívül - alkalmilag - anyagi támogatást is nyújtanak.
 
Kik végzik ezeket a tevékenységeket?
- A Szatmárnémeti Caritas Szervezet fennállásának 20 éve alatt fokozatosan fejlesztette szakintézményeit, amelyek által egyre szélesebb körű és magasabb színvonalú szolgáltatásokat tud biztosítani a rászoruló családoknak, gyermekeknek, fiataloknak, időseknek és a fogyatékkal élő személyeknek. Tevékenysége támogatásában fontos segítséget jelent az önkéntesek munkája, akiket évről évre nagyobb számban sikerül bevonni a mindennapi munkába.
- A Máltai Segélyszolgálat Szatmári kirendeltsége szintén már 13 éve tevékenykedik. Célcsoportjuk: szegény családok és azok gyerekei, hajléktalanok.  A segítésnyújtás rendszeres: a családoknak 7-szer évente adnak segélyt, a gyerekekkel hetente foglalkoznak, a hajléktalanokkal inkább télen.
- Egyházmegyei Kórházpasztorációs Iroda, 2004-ben, az Egyházmegyei Zsinat után kezdte el, az egyházmegyei kórház és betegpasztoráció megszervezését. Isten vigasztaló követeiként az önkéntesek rendszeresen látogatják a kórházak betegeit, a plébániákhoz tartozó betegeket otthon, valamint az öregotthonok lakóit, a plébánosok valamint az egyházmegyei kórházreferens koordinálásával. Ha a beteg igényli, vagy szükséges, papot hívnak a szentségek kiszolgáltatására, beszélgetésre. A betegek mindig örülnek ezeknek a találkozásoknak. Minden alkalommal megdől az a tévhit, hogy a beteg, ha papot lát, akkor megijed. Az ilyen látogatások után, még inkább ráhagyatkoznak Istenre.
Mindazok, akik beteget látogatnak a hallgatás és a meghallgatás embereivé kell válniuk, abban segítik a betegeket, hogy a szenvedés és kétségbeesés pillanataiban is felismerjék Isten szerető jelenlétét, gondoskodását. A Kórházpasztorációs Iroda szervezésében szakmai és lelki képzés indult,  önkéntes beteglátogatók részére, melynek célja egy képzett önkéntes beteglátogatói kör kialakítása az egyházmegyében. Negyedévente jelenik meg a „Ne félj, mert veled vagyok!" címmel a kórházpasztorációs értesítő betegeknek és segítőiknek, imákkal, szentírási részekkel, vigasztaló gondolatokkal. Minden évben megszervezésre kerül a Betegek, valamint az Idősek Világnapja.
- Szeretetszolgálat-csoportok. A plébánián működő csoportok kb. 10 éve kezdtek el tevékenykedni. Feladatuk a plébánián levő rászorulók segítése: anyagi és lelki segítségnyújtás: Egyházmegyei szinten 41 csoport tevékenykedik kb. 450 önkéntessel.
- A Böntönpasztorációról a a fentiekben már szóltunk.
 
A Pasztorális Terv szerint a lelkipásztorkodás egy-egy szelete (Fiatalok, Felnőttek, Diakonia, Szorvány-kisebbség) valamelyik esperességben szeretne egy évig intenzívebben jelen lenni. Ebben az évben a Szatmári Esperességben kívánnánk ezen csoportokat megerősíteni, munkájukat összehangolni, olajozottabbá tenni.
 
Jót tenni nemcsak egyesek kiváltsága. A szeretet parancsa mindenkit kötelez. Ezért szeretnénk meghívni erre az izgalmas kalandra: az életet szebbé, élhetőbbé, emberibbé tenni a mi szűkebb környezetünkben. A szolgáló szeretetben ott, ahova Isten állított minket, a lehető legtöbbet meg kell tennünk. A nehéz és kilátástalannak látszó helyzetben is van mit felajánlanunk, odaadnunk abból, amit az Istentől kaptunk.