2018. augusztus. 16. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2018. augusztus. 16. Köszöntjük nevű látogatónkat.

A hálát élik

2017. november. 17.

Az eltelt, négy éves lelkipásztori időszakért adtak hálát a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye lelkipásztori napjainak első estéjén.

Szentmisével vették kezdetüket november 17-én délután öt órától az Egyházmegyei Lelkipásztori Napok, amelyek az elmúlt pasztorális ciklus lezárásának, kiértékelésének, és az új, három éves időszak bevezetésének célját hordozzák. Az első este, s így a szentmise a hála hangulatában telt. A főcelebráns Schönberger Jenő megyéspüspök az Egyház alapjának nevezte kezdő gondolataiban a Krisztus-közösségeket. „Krisztus az a szegletkő, amire mi közösségeinket építjük. Az elmúlt két év minden kegyelmét, nehézségét, kihívását és keresztjét neki köszönjük meg. Hiszen egy közösség kereszt nélkül nem értékes. A keresztből születnek meg az értékek. Krisztus keresztjéből született meg a mi megváltásunk.”

A szentbeszédet, az egyházmegye minden szegletéből érkezett hívek, lelkiségi csoportvezetők, egyháztanácsosok előtt Vízi Elemér SJ, a jezsuita rend magyar rendtartományának provinciálisa mondta – a Mindenható hétköznapokban való alkotásának felfedezését, a hála felfakasztását kérve a jelenlevőktől. „Ahogy fürkésszük az élet alakulását, sokszor megmaradunk az emberi síkon. A mindennapokban próbáljuk meg nézni, keresni az Alkotó akaratát, és azt, ahogy a hétköznapokban elrendezi a történéseket. Istennek álma van a világgal és álma van velünk. Ő ebben a világban a szeretet által tevékenykedik, szeretetközösségeket teremt. Amikor az Ő szeretetét megérezzük, amikor az megérint minket, akkor átalakítja minden létező iránti belső hozzáállásunkat. A szeretetközösségben a látásunk tisztul: a szeretet megerősíti a jót és gyógyítja, ami eltörött.”

A provinciális kiemelte, akkor tudunk megállni, látni, ha néha elcsendesedünk: „Isten írja az életünket. Amikor megállunk, rácsodálkozunk az életünkre, közösségünkre, munkánkra, valami történik. Engedjük, hogy felfakadjon a hála! Adjunk hálát Istennek és kezdjük el vele együtt nézni, tekinteni az életünket. Akkor vagyunk igazán egészségesek, ha kapcsolatban vagyunk Istennel és másokkal. Adjunk minden nap hálát és éljünk nap mint nap Istennel! A hálából élet születik!”

A nyitó szentmisét követően a rendezvény a Szent Alajos Konviktusban folytatódott, ahol más formában is köszönthették a résztvevőket. Schönberger Jenő püspök, atyaként szólt a híveihez, amikor emlékeztette őket, minden, amit Isten segítségével és Istenért tesznek, megmarad az időben. „A Krisztus-közösség Évének a nagy gyümölcse az lehet, hogy nem csak mi akartunk valamit tenni, hanem Krisztussal együtt tettük, meghívtuk, beengedtük Őt a munkánkba. Igazából így születik a Krisztus-közösség. Én kívánom, hogy az új, három éves pasztorális időszak továbbvezessen minket a Jézussal együtt folytatott úton. Legyen meg a derűje, az öröme a Kegyelem Évének is! Tegyék meg derűsen mindazt, amit Isten tőlünk vár.”

A péntek este fontos programpontját adta az a pódiumbeszélgetés, amelyben pap, szerzetes, világiakkal együtt tekintett vissza és nevezte meg az utóbbi évek sikereit, örömeit, de nehézségeit és kihívásait is. Találkozó, imádkozó, tenni akaró közösségekről szóltak a megvallások, fejlődésről beszéltek a hit kimondásában de megélésében is.

A Lelkipásztori Napok szombaton folytatódik és teljesedik ki előadással, műhelymunkával.