2019. december. 11. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2019. december. 11. Köszöntjük nevű látogatónkat.

A liturgia bevon Jézus életébe

2019. április. 14.

Mi nem szavakkal, hanem a szent liturgia cselekményeivel valljuk meg, hogy számunkra Krisztus az üdvözítő, az Isten Fia – mondta virágvasárnap Schönberger Jenő püspök.

Virágvasárnap, szerte a világon arra emlékeztek a keresztények, hogy Jézus, szenvedésére és kereszthalálára készülve bevonult Jeruzsálembe. Akkor még a tömeg ujjongva, Isten Fiaként üdvözölte a csodákat bemutatott Jézust, később azonban ugyanez a tömeg kiált Barabás-t, amikor Pilátus megkérdi tőlük, kit engedjen szabadon. Schönberger Jenő püspök délelőtt tizenegy órától mutatta be a legszentebb áldozatot a szatmárnémeti Székesegyházban. A hívekkel telt templomban, a szentmise elején asszisztenciájával a főbejárat melletti asztalon elhelyezett barkaágakhoz vonult, és megáldotta azokat. Ott olvasták fel az evangéliumot, majd onnan szólt a püspök híveihez. Emlékeztette őket, Jézus szenvedését és feltámadását akarta beteljesíteni, amikor elment Jeruzsálembe. „Lépjünk mi is az Úr nyomába, hogy amint kegyelméből társai vagyunk a kereszthordozásban, ugyanúgy feltámadásának és örök életének is részesei lehessünk” - szólt a liturgia szövegében.

„Jézus virágvasárnapi bevonulása alkalmával mindenki meg kell, hogy vallja, kinek tartja őt? Testvéreim, mi nem szavakkal, hanem a szent liturgia cselekményeivel valljuk, meg, hogy számunkra Krisztus az üdvözítő, az Isten Fia. A liturgiában éljük át mindazt, amit hiszünk, és engedjük, hogy ez a liturgia bevonjon bennünket Jézus életébe. Vele együtt haladjunk és éljük át: nincs nagyobb és megtisztelőbb feladat, mint teljesíteni az Atya akaratát. Ha most Jézus nyomába lépünk, mi is az Atya akaratát teljesítjük. Tegyük meg ezt! Engedjük, hogy az események sodrában tisztuljon meg a lelkünk és erősödjön meg akaratunk” - buzdított a főpásztor.

Az olvasmányokat követően a székesegyház kórusa Krisztus szenvedéstörténetét énekelte meg. A szentmise végén a Püspök atya arra kérte híveit, hogy húsvétot a szent háromnapban ünnepeljék. Aki teheti, vegyen részt a nagycsütörtök esti szentmisén, a nagypénteki szertartáson és a nagyszombati feltámadási szertartáson is. „A három nap liturgiája az üdvösségünk titkába vezet be. Aki ezen a három napon a szertartásokon részt vesz, az ünnepli meg a húsvétot”. Virágvasárnap, a püspöki szentmisével egyidőben vonult, a hagyományoknak megfelelően, a szatmárnémeti neokatekumenális közösség a Székesegyház plébániától a Zárda templomig, ahol aztán, az ünnepi szentmisében, a felkészülésük megfelelő szintjéig eljutott katekumenek a közösség előtt vallották meg hitüket.