2019. augusztus. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2019. augusztus. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

A vigasz állapota

2019. május. 7.

A csalódások, a fájdalmak mélyebb nyomokat hagynak, mint az öröm, de rajtunk múlik, mit engedünk érvényre jutni - hangzott el a lelki kísérésre épülő hétvégén, Nagyszokondon.

A Püspökség világiak irodája szervezett május 3-a és 5-e között továbbképzést a lelki kíséréssel kapcsolatban. Az öt éve megkezdett előadás-sorozat idei találkozásalkalmain az egymásra figyelés mélységeit igyekeztek feltárni, így beszéltek a vigasztalanság és vigasz jelenségeiről és jellemzőiről. Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatos könyvéből, misztikusok írásaiból jól ismert fogalmak ezek - kezdte a téma feltárását Irene Luster Haggeney németországi nővér, aki azt is elmondta, az ember hajlamos figyelmen kívül hagyni a vigasz állapotát. De hogyan ismerhetjük fel a vigaszt, a vigasztalót a saját életünkben? Az embert élete során számos negatív élmény éri, tragédiák, csalódások, fájdalmak. Ezek nagyon erős hatások, amelyek erősen rögzülnek. A pozitív történések, a vigasz fölött azonban az ember hajlamos gyorsan tovább- vagy eltekinteni.

A továbbképzés során a jelenlevők azokat a módszereket gyakorolták, amelyek segíthetik őket a lelki kísérésben, hogy társaikat a vigaszra, a kiengesztelődésre vezessék. Mindenki maga is befolyásolhatja ugyanis, mi érvényesül inkább az életében: a fájdalom vagy a vigasz. A programon részt vett személyek többnyire lelkiségi csoportok tagjai és részt vesznek a szeretetszolgálatban, betegápolásban vagy -látogatásban.

Többre van szükség a bátorításnál, a másik mellett kell állni, vele együtt haladni ahhoz, hogy megvalósulhasson a lelki kísérés - hangzott el.

A hétvége során Jézus anyja, Mária személyét figyelték különböző szentírási részek tükrében, illetve a vigasz és a vigasztalanság vonatkozásában, de voltak egyéni és csoportos imaidők, illetve beszélgetésekben gyakorolták a megismert módszereket.