2019. december. 11. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2019. december. 11. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Élményekkel is gazdagodtak a hitoktatók

2019. július. 29.

Egy hétig a Szatmári Egyházmegyében vendégeskedtek Erdély római katolikus hitoktatói a Bolyai Nyári Akadémia keretében.

Negyvenöt erdélyi - és egy vajdasági - hittanár részvételével tartották július 21-e és 27-e között a Bolyai Nyári Akadémia hitoktatóknak szánt továbbképzését a Szatmári Egyházmegyében. A tapasztalati tanulásról szóló hét az ismeretbővítés mellett lehetőséget nyújtott a tanároknak arra is, hogy megismerjék a hely történetét, kulturális gazdagságát.

A továbbképzés szervezői a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, valamint az Egyházmegyei Főtanfelügyelőség voltak, ez utóbbi részéről Kirner Matild vette számba a hét lelki és szellemi gyümölcseit:

A Szatmári Egyházmegye is gyönyörű lelki, szellemi és tárgyi örökséggel rendelkezik, amihez igazi vendégszeretet és nagyon jó gasztronómia társul” – mondta Dr. Ozsváth Judit, a Bolyai Nyári Akadémia egyik előadója.

A tanárok intellektuálisan és lelkileg egyaránt töltekezhettek. A továbbképző központi témája a tapasztalati tanulás volt és nem csak elméletben hallottunk a tapasztalati tanulás előnyeiről, hanem ki is próbáltuk a módszereket. A megnyitó és a szentmise után egy kis elméleti oktatást kaptunk, majd látogatást tettünk a püspöki levéltárban, a püspöki palotában és a székesegyházban. Ezután következett Értékvadászat című játékunk, melynek során 4-5 fős csapatokban, feladatlap segítségével fedeztük fel Szatmárnémeti látnivalóit, nevezetességeit.

A keddi a zarándoklat napja volt. Reggel útra keltünk és első állomásunk a kaplonyi ferences szerzetesekhez vezetett. Itt szentmisén vettünk részt, bemutatták nekünk a Károlyi grófok kriptáját és a rendház könyvtárát. Szintén kedden megtekintettük a Kalazanczi Szent József templomot, az Aranyszarvas fogadót és a Károlyi kastélyt. Innen Máriapócs felé vettük az utunkat. A kegyhely és a kegytemplom bemutatása után mindenkinek lehetősége volt egyedül csendben lenni, imádkozni a máriapócsi Szűzanya előtt.

Szerdán a digitális technikákkal, alkalmazásokkal ismerkedtünk. Tudjuk, minden diák zsebében ott van az okostelefon, ők nagyon szívesen használják is. A digitális technikát szeretnénk egyre jobban kihasználni, az elemeit beépíteni a hittanórákba, hogy a mai generációnak élményszerűen, az ő kommunikációs csatornáikat felhasználva adjuk át az örökérvényű isteni üzenetet.

Dr. Ozsváth Judittól megtudtuk, az ősztől bevezetésre kerülő 7. osztályos hittankönyvben új rovat jelenik meg "Művészi szép" címmel. Ezen belül minden leckénél egy vagy két, a témához kapcsolható művészeti alkotást ismertetnek. Ilyen módon bátorítják arra a hittanárokat, használják bizalommal a művészetet a hitélményre vezetéshez, az ismeretátadáshoz. "Sok gyermek csak az iskolában találkozik a hit és a vallás dolgaival, s ha ez a találkozás élményszerűen történik, valószínűbb, hogy tudatosan a Legszentebb felé fordul" - mondta Dr. Ozsváth Judit.

Csütörtökön tanulmányi körúton vettünk részt, ismerkedve az egyházmegye északi régiójával, annak sajátosságaival. Első állomásunk a szaploncai Vidám Temető volt, ahol megcsodáltuk a kéken pompázó jellegzetes fejfákat, amelyeken a feliratok vidám rigmusokkal, a naiv költészet nyelvén búcsúztatják az elhunytat. Innen a Máramarossziget melletti Szegények Temetőjéhez mentünk, ahol közös imával emlékeztünk azokról az elhunytakról, akiket a kommunista hatalom jeltelen sírokba helyezett. Megérkezve a városba, a Borromeo Szent Károly plébánián Reszler Mihály esperes fogadott minket, szentmisén vettünk részt, megismerkedtünk a templom történetével. Innen átsétáltunk a börtönmúzeumba, ahol egy részletes bemutató után mindenki a maga ritmusában vehette szemügyre azt az emlékhelyet aminek a falai között „fejezték le” a romániai polgári elitet, ahol szenvedett Márton Áron és Boldog Bogdánffy Szilárd is. A szomorú emlékhely után, Krasznabéltekre mentünk, felfedezni a sváb kultúrát, gasztronómiát. Természetesen itt is megismerkedtünk a plébániatemplommal, ami egyidős az erdődi várral.

A pénteki napon folytattuk a megkezdett művészeti és drámapedagógiai vizsgálódásunkat, gyakoroltuk a már elsajátított digitális technikákat, hogy minél gördülékenyebben használjuk majd a hittanórákon. Végül az irodalmat is segítségül hívtuk, hiszen az irodalom által is közelebb vihetjük Istent a diákokhoz. Marosán Csaba színművész előadásában egy mindenkit lenyűgöző Dzsida-versösszeállítást hallhattunk, ami méltó lezárása volt az idei Bolyai Nyári Akadémiának.