2018. július. 23. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2018. július. 23. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Hetedszer énekelnek versenyt

2017. november. 3.

Tanulók jelentkezését várják a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermében, november 25-én megrendezésre kerülő Egyházzenei Énekversenyre.

Három korosztályban - öt-hat, hét-nyolc és kilenc-tizenkettő osztályosok - szervezik meg idén is az Egyházzenei Énekversenyt, melyre iskoláktól vagy plébániákról, egyénileg vagy legfeljebb öt személyből álló csapatokban lehet jelentkezni. A versenyben, minden versenyzőnek vagy csapatnak elő kell adnia egyet a kötelező liturgikus énekekből - az első két szakaszt, a liturgikus énekek füzetből. A kisorsolt liturgikus ének előadásában a szöveg használata megengedett, de a kotta használata nem, és az éneket mindenféle kíséret nélkül kell előadni.

A versenyzők készülnek ugyanakkor egy szabadon választott, vallásos témájú énekből is - ez lehet liturgikus, ifjúsági, Taize-ének vagy bármilyen más vallásos ének, aminek a szövege megegyezik a katolikus egyház tanításával. Ennél a pontnál, zenei kíséretet csak a csapatban fellépő diákok biztosíthatnak, külső kíséret nem megengedett. Az említetteken kívül lesz még ének-felismerési próba, amikor lejátszanak egy dallamrészt, a versenyző pedig meg kell, hogy nevezze azt.

A zsűri idén is a tiszta intonációra, a pontos ritmusra, a kiejtésre és a dallamív helyes betartására teszi a hangsúlyt, az orgonakíséret megléte, vagy hiánya nem pontértékű. Egy versenyző csak egy csapatnak lehet a tagja, de egyénileg is felléphet - szerepel még a szervező, Egyházmegyei Főtanfelügyelőség hirdetésében. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye fiataljainak egyházzenei énekversenyét november 25-én rendezik a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermében. A jelentkezéseket november 11-ig várják a gabi.matild@gmail.com ímélcímen.

Az énekek listája alább található, ahol az énekek külön-külön meghallgathatók:

Jelmagyarázat:
(DU 8) ("Dicsérjétek az Urat" énekeskönyv, 8-as ének)
(H 18) ("Hozsanna" énekeskönyv, 18-as ének)

V-VI. osztályosok figyelmébe:

Énekelni

Hív minket most (DU 8) ("Dicsérjétek az Urat" énekeskönyv, 8-as ének)

Az Ige megtestesült (H 18) ("Hozsanna" énekeskönyv, 18-as ének)

Ez nagy szentség (H 112)

Égi szűz virág (H 180 B)

*************************************

Kezdődik az ének (H 229)

Felismerni

Áll a gyötrött Istenanya (H 65)

Krisztus feltámadott (H 88)

Aki nékem szolgál (DU 160 h)

Szent vagy Uram (H 129)

Isten útján járni (H 449)


VII-VIII. osztályosok figyelmébe:

Énekelni

Csillagoknak Teremtője (DU 9)

Örvendetes napunk (H 90)

Jézus Szíve legtisztább szív (H 155)

Áldozattal járul hozzád (H 220)

Szeretettel jönnek (H 230)

Felismerni

Dicsőség mennyben az Istennek (H 21)

Bűnbánóknak menedéke (H 58)

Ízleljétek és lássátok (DU 160 f)

Áldozzunk hív keresztények (H 173)

Téged hirdet az ég (H 441)


IX-XII. osztályosok figyelmébe:

Énekelni

Bűnös néped sírva kiállt (H 8)

Föltámadt Krisztus e napon (H 87)

Győzelemről énekeljen (H 280B)

Máriát dícsérni (H 292)

Hol szent Péter (H 275)

Felismerni

Ahol a napnak fénye kél (DU 23)

A keresztfához megyek (H 63)

Adóro te devóte (H 314)

Aki eszi az én testemet (DU 160d)

Hozzád emelem az én lelkemet, Uram (DU 3b)