2019. május. 26. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2019. május. 26. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Köszönet és üdvözlés

2018. július. 3.

Leköszönt a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 2014-ben kinevezett vezérigazgatója, dr. Láng László és bemutatkozott az új vezérigazgató, Ft. Román János.

Ünnepi és jelentőségteljes pillanatokra gyűlt egybe kedden délelőtt a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet központi egységének munkaközössége, amikor Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök jelenlétében dr. Láng László vezérigazgató átadta a szervezet vezetését Ft. Román Jánosnak, korábbi nagybányai esperesnek. A vezetőváltásra a dr. Láng László mandátuma lejártához közeledve került sor, Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök, döntését a korábbi vezérigazgató szándékaival összhangban hozta meg.

A tájékoztató gyűlésen dr. Láng László a hála szavaival szólt korábbi munkaközösségéhez, kifejezve örömét, hogy lelkiismeretes, segíteni akaró és professzionális képességekkel felvértezett csapatot ismerhetett meg. Elmondta, a Caritas-nál eltöltött időre szeretettel emlékszik majd vissza, végig igyekezett következetesnek maradni és sohasem fogadott el kompromisszumot a munkatársak hiteles, becsületes hozzáállásának tekintetében sem.

Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök megköszönte dr. Láng László áldozatos munkáját, amit a szervezet élén végzett és elmondta, ahogyan a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet indulása óta jelen volt, reméli, hogy a doktor úr továbbra is segíti tanácsaival a most kinevezett vezérigazgatót, Ft. Román Jánost.

A korábbi nagybányai esperes számára nem idegen a Caritas, a szeretetszolgálat pedig az egyház egyik alapfeladata - ennek megjelenítésére jött létre maga a Caritas is. Ahogyan Ft. Román János elmondta, az elmúlt időszakban igyekezett időt tölteni a szervezetnél, megismerni a munkatársakat, a működést. Kiemelte továbbá, hogy a jövőben szeretné a Caritast a hivatásában tovább éltetni és erősíteni, hogy az Krisztus szeretetének megjelenítője legyen, hogy hidat építsen ember és Isten, valamint ember és ember között.

A beszédeket követően dr. Láng László jelképesen átadta a Caritas kulcsát Ft. Román Jánosnak, majd a Lükő Béla utcai épületben az asztalra került a torta és felszabadult hangulatú beszélgetések kezdődtek.