2018. augusztus. 16. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2018. augusztus. 16. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Közösségek imái

2017. november. 20.

A Lelkipásztori Napok alkalmával a résztvevők csoportbeszélgetéseket folytattak: a papság; aztán az ifjúságot; a felnőttek, családok örömeit és nehézségeit; illetve a betegség, az idős kor sajátosságait élő vagy magukhoz közel érző hívek, összesen négy csoportban. Konklúziókként  hálaadó- és kérő imákat fogalmaztak meg, ezeket most közzétesszük.

I. Papság

Hálaadó ima:
Hálát adok, hogy kegyelmeddel magadhoz hívsz.
Néha valóban azt érzem, hogy rászedtél, de a kegyelem óráiban mégis eltölt a hála. Köszönöm Uram!
Hála azért a kegyelemért, hogy paptestvéreim körében „otthon” vagyok!
Hálát adok, hogy sokszor lehajoltál hozzám, és magadhoz emeltél.

Kérő ima:
Ó jó Atyánk!
Add, hogy elfogadjuk és teljesítsük akaratodat!
Add, hogy ne akadályozzon semmi, hogy a kegyelem állapotában legyünk!
Add, hogy kegyelmed életünkön keresztül megnyilvánuljon, és közvetítsük testvéreink számára.
Add, hogy felismerjük: nélküled semmit sem tehetünk, de veled akár csodákra is képesek vagyunk, ezért ne hagyj magunkra minket.
Add, hogy kegyelmed közvetítésével odaadóbban szolgáljuk híveinket, és láthatóvá tegyük a Te dicsőségedet.
Krisztus a mi Urunk által! Ámen.


II. Ifjúság

Hálaadó ima:
Hálát adok Uram:
Az idősekért, felnőttekért, akik jó példával járnak elöl.
Minden tevékeny gyermekért, aki szolgálatot vállal az Egyház életében és a közösségekben.
Hogy segíthetünk, mert azáltal, hogy adunk dupla annyit kapunk.
A családokért, akik gyermekeket vállalnak, és keresztény módon nevelik őket.
A feladatokért, kihívásokért, amelyeket a közösségeken belül kapunk.
Azokért, akik segítséget nyújtanak az útkeresésben.
A nehézségekért, melyek a nagyobb szeretetre és bizalomra tanítanak.

Kérő ima:
Add kegyelmedet, hogy fiataljaink ne mulasszák el a Szentmiséket és add, hogy figyelmes szeretettel forduljanak társaik felé.
Adj Uram megújulást, hogy megértsük az új időket, változásokat.
Add Uram, hogy a fiatalok megértsék, hogy szükségük van a Te kegyelmedre, hogy felvegyék Veled a kapcsolatot.
Add Uram, hogy mindig a jelenben éljünk. Ámen.


III. Felnőttek, családok

Hálaadó ima:
Hálát adok Uram, hogy mindennel megajándékoztál,
hogy megadtad a fejlődés lehetőségét,
a nehézségeket, a kihívásokat,
hogy mindig rám mosolyogsz,
hogy megvilágítod sötétségemet.
Köszönöm végtelen szeretetedet,
hogy szeretsz engem,
hogy rád mindig számíthatok,
hogy vezetsz engem,
irántunk való bizalmadat,
hogy elfogadsz munkatársadnak,
hogy mindig velem vagy,
hogy magamhoz vehetlek az Oltáriszentségben,
hogy mindig utánam nyúlsz,
Köszönöm a Szentlelket,
hogy mindig megbocsátasz.
Mert vagy nekem,
mert minden napomat betöltöd,
köszönöm a lelkem nyugalmát,
hogy itt, együtt egybehoztál,
hogy adsz kegyelmet.
Köszönöm létemet, emberi kicsinységemet,
hogy a boldog öregkort megadtad.
Tekintetem a magasba emelem.
Köszönök mindent, amit adtál, és amit nem engedtél meg,
hogy visszavezetsz, mikor eltévelygünk.
Köszönöm, hogy vezetsz engem,
hogy te vagy a fény az úton.
Köszönöm a lehetőséget, hogy egyengeted útjainkat.
Istenem a tied vagyok.
Köszönöm, hogy a tenyereden hordozol,
hogy tanúságot tehetek keresztény hitemről,
hogy megállítasz mielőtt szakadékba lépnék,
hogy felismerhetem életemben kegyelmed ajándékát.
Köszönöm a családomat, katolikus hitemet,
a hivatásomat.

Kérő ima:
Kérünk, ments meg minket a tévtanítóktól.
Adj nekünk, örök életet, egészséget, gyermeket, jókedvet.
Növeld bennem a hitet, a türelmet, a lelki nyugalmat.
Hogy minden kudarcnak lássam meg a jó oldalát, erőt, kitartást a végsőkig,
hogy merjem mindig Rád bízni magam,
Feléd nyitottságot,
hogy jól tudjak szólni, viszonyulni,
hogy a kegyelem éveit a megbocsátással kezdjük.
Tarts meg engem az örök életre vezető úton,
add, hogy gyakrabban tapasztaljam meg az igazi felebaráti szeretetet,
segíts elfogadni önmagamat,
hogy hűséges maradjak hozzád.
Kérek ihletet és kitartást.
Testi lelki erőt a nehézségek elviselésére,
hogy elfogadjam ajándékaidat.
Halló szívet adj nekem,
add Uram, hogy teljesítsem akaratodat.
Érintsd meg a gyámügyiek szívét, hogy névre tudjam venni a gyermeket.
Adj önzetlenséget,
add meg a veled való folytonos kapcsolatot,
adj nekem bölcsességet,
erős hitet,
hogy hűséges maradjak hozzád.
Emlékezz meg rólam a te országodba.
Adj hitet,
növeld bennem a szeretetet irántad. Ámen.


IV. Idősek, betegek

Hálaadó ima:
Itt vagyok jó Uram! Köszönöm, hogy itt lehetek, hogy szeretsz engem!
Köszönöm, hogy oktatsz, hogy irányítasz minden nap.
Hálás vagyok, hogy ily nyugalomban részesítesz engem.
Örvendek a mai napnak. Örvendek a találkozásnak.
Hálát adok jó Istenem, hogy amikor a legnagyobb bajba voltam, megsegítettél engem.
Hálát adok az egészségügyi dolgozókért, hogy munkájukat mindig lelkiismeretesen végezzék!
Hálát adunk a jóakaratú emberekért, a közösségekért, akik észreveszik és segítik a rászorulókat.
Jézusom bízom Benned!

Kérő ima:
Kérlek, adj Uram türelmet, kegyelmet, reményt a betegeknek.
Kérlek, add meg a mindennapok kegyelmét.
Kérlek, add meg isteni kegyelmedet gyászunkban.
Kérlek, adj szeretetet, békességet, gyógyulást és a szép időskor megélését.
Istenem ne enged, hogy szentségek nélkül távozzunk.
Uram adj erőt és türelmet a családoknak, hogy elviseljék és megértsék a betegeket.
Halló szívet adj nekem, ad szavadat értenem!
Minden kegyelem csak tetőled van Istenem. Ámen.