2019. augusztus. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2019. augusztus. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Nepomuki Szent János

2019. május. 14.

A gyónási titok szentjére emlékezik május 16-án a katolikus egyház, templombúcsúkra készülnek a közösségek.

Nem sokkal pappá szentelését követően, Nepomuki János prágai kanonok és érsekhelyettes lett. IV. Vencel cseh király őt választotta gyóntatójául. Vencel gyanakodott a feleségére és azt követelte Nepomuki Szent Jánostól, hogy árulja el neki, mit gyónt a királyné? A gyónási titok szentségére hivatkozva megtagadta a király kívánságát. IV. Vencel azt is nehezményezte, hogy a tudta nélkül, helyettes érsekként megerősített egy apátválasztást. Mindezekért elfogatta, megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta. XIII. Benedek pápa 1729-ben iktatta a szentek sorába, emléknapja május 16-a.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében a gilvácsi, lajosvölgyihutai, rónaszéki, szigetkamarai templomok, a mezőpetri-i és aknasugatagi kápolnák titulusa Nepomuki Szent János. A lajosvölgyihutai templom búcsúmiséjét csütörtökön délelőtt 11 órától tartják Turtureanu Róbert máramarosszigeti segédlelkész szentbeszédével, a szigetkamarai búcsút pedig ugyanazon a napon délután öt órától, Barta Barnabás püspöki titkár, ifjúsági- és ministránslelkész ünnepi szónoklatával.

Korábbi kép