2019. június. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2019. június. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Isten, a vonatkoztatási pont

2019. március. 18.

A Megváltó és Anyja viszonyulását tekintették a szombati bibliás találkozón, Szatmárnémetiben.

A kánai mennyegzőről szóló, illetve Máriát a kereszt alatt bemutató bibliai részeket olvasták, vizsgálták, elemezték március 16-án, a szatmárnémeti Szentlélek plébánián rendezett bibliás találkozón. A Világiak Irodája, illetve az egyházközösség meghívására húszan mentek el, ők előbb Vojtku László plébános előadását hallgatták, melyben a dogmatikai megközelítések éppúgy érvényt nyertek, mint a korelemzés vagy a fordításokban megjelenő árnyalatok. Ezek mind segítettek a szöveg helyes értésében.

Közösen figyelték meg, Jézus viszonyulásában az Atya a mindenkori vonatkoztatási pont, akinek az ügyeiben járnia kell. A vérszerinti kapcsolatoknál fontosabb az Istenhez való tartozás. Isten alkotta meg a családot, az egyes személyeket, ő az, akihez mindenki és minden visszatér. Kik adják tehát Jézus igazi családját? Akik hisznek benne - hangzik válaszként a Szentírásban.

A kereszt alatt Jézus a tanítvány gondjaira bízza Anyját és viszont. Ez a mozzanat az Egyház Máriára bízott voltát is kifejezi, ahogy a Szűzanya mindenki anyjává lép elő. A résztvevők, a szövegelemzések során kifejezték személyes gondolati fejlődésük egy-egy pillanatképét, így elmondták, a bibliaolvasás során újraértelmezték gyermekükkel való viszonyukat, hangsúlyosabbá vált számukra a szolgálat feladata, más tanítványsága útját látta jobban kibontakozni, illetve mindent nagyböjti keretbe tudtak helyezni.