2019. április. 22. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2019. április. 22. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Szeplőtelen fogantatás

2018. december. 3.

A szatmárnémeti Zárda templom, az erdődi Zárdakápolna és a szinérváraljai Szeplőtelen fogantatás templom ünnepli búcsúját szombaton.

A szeplőtelen fogantatás egy katolikus hittétel, amely szerint Szűz Mária már édesanyja, Szent Anna méhében szeplőtelenül, vagyis eredendő bűn nélkül fogant. Az immakuláció olyan kiváltság, amelyet a római katolikus egyház csak Szűz Mária esetében ismer el. Az egyház régi időtől kezdve hitte, hogy Mária szeplőtelenül fogantatott, e tant dogmává azonban csak IX. Piusz pápa emelte 1854. december 8-án. Azelőtt csak úgynevezett „ajánlott tétel” volt, de a hívek is kegyelettel ragaszkodtak hozzá.

Szeplőtelen fogantatás titulussal a szatmárnémeti Zárda templom, a szinérváraljai templom és az erdődi Zárdakápolna rendelkezik az egyházmegyében. Mindhárom helyen a búcsúmiséket az ünnep napján, vagyis 8-án, szombaton tartják.

A szatmárnémeti Zárda templomban már 5-étől triduum kezdődik, vagyis szerdán, csütörtökön és pénteken este hat órától felkészülési szentmisék lesznek, melyekben Linzenbold Szabolcs székesegyházi káplán elmélkedik. Ugyancsak ő lesz a szombati búcsú szónoka, melyet szintén este hat órától tartanak.

Szinérváralján szombaton reggel nyolc órától román nyelven lesz búcsúmise Franţ Felix OFM Conv., Nagybányán szolgálatot teljesítő minorita atya ünnepi szónoklatával, tizenegy órától pedig magyar nyelven Seffer Dániel ugocsai esperes prédikációjával. Az erdődi Zárdakápolna búcsúját ugyancsak tizenegy órától tartják, Fagea László nyugalmazott címzetes esperes szentbeszédével.