2019. május. 26. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2019. május. 26. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Találkozások esperességen belül

2019. március. 10.

Az erdődi esperesség napját tartották március 9-én, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánián.

Az egymásra figyelés napja volt március második szombatja az erdődi esperesség tagjai számára, akik ez alkalommal a szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánián találkoztak. Tizenegy órától Kinczel István plébános tartott gondolatébresztő előadást a jelenlévőknek, a választott téma – válsághelyzetek az ember életében – kapcsán.

Mint mondta, az életutat meghatározzák a döntések, amelyek sokszor fordulatot hoznak az ember életébe. A pályaválasztás, a munkahely megválasztása, a párválasztás mind fontosak a későbbi élet alakulására. De sok fontos döntést egy válság előz meg, így egy esetleges válás, egy szeretett személy elvesztése, a munkahely elvesztése... A hívő ember ilyenkor feltekint, és ha elég érett és erős a hite, Jóbbal együtt tud imádkozni: „az Úr adta az Úr elvette, legyen áldott az Ő neve”. Ha a jót elfogadtuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is? - idézte Jób költői kérdését.

A plébános kiemelte, az ember hajlamos élete válsághelyzeteiben Istent hibáztatni, Őt felelőssé tenni sorsa alakulásáért. Nem jellemző, hogy Jób módjára akkor is hálás és hűséges maradjon Istenhez, amikor elveszettnek, reménytelennek érzi magát. Pedig Jób története éppen arra akarja az embert rávezetni, hogy a lázadás helyett a megtérés útját válassza. Mindent hálás szívvel fogadjon el Isten kezéből – a rosszat épp úgy, mint a jót. Ha valaki kitartó a hitben, Szent Pálhoz hasonlóan megtapasztalhatja, az Istenszeretőknek minden a javukra válik.

A résztvevők később, csoportbeszélgetésekben tárták fel egymás előtt gondolataikat, majd szentmisén vettek részt. A főcelebráns, Harsányi László erdődi esperes a nyitottság, a szeretet, egymás megismerése vágyának fontosságát emelte hallgatósága elé. Ezek, mint mondta nem csak az erdődi esperesség, hanem minden keresztény közösség jellemzői kell, hogy legyenek.