2019. december. 11. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2019. december. 11. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Törekedjetek a szeretetre

2019. április. 14.

Családosokkal közös keresztúti ájtatosságán a szatmárnémeti katolikus ifjúság a szeretet legnagyobb áldozatáról elmélkedett.

A Kálvária templom udvarán tartotta nagyböjti felkészülésének fontos részét képező keresztúti ájtatosságát a szatmárnémeti katolikus ifjúság, idén a katolikus családokkal kiegészülve. A Szatmári Római Katolikus Püspökség ifjúsági irodája szervezésében, április 12-én, pénteken este nyolc órától énekelve, imádkozva kezdték a keresztutat, vagyis Krisztus szenvedésének és halálának tizennégy állomást tartalmazó útját.

Az ájtatosságot vezető Linzenbold Szabolcs székesegyházi káplán, felvezető elmélkedésében arra emlékeztette a jelenlevőket, a keresztút misztériuma csak a szeretet látásában közelíthető meg. „Mindaz, ami ott történt, a szeretet erejét és győzelmét hirdeti. Ezt a mindennél magasztosabb utat, a szeretetet kell megvalósítanunk nekünk is, saját életünkben. A megvalósítás folyamat, melyben állandóan fejlődni kell, míg el nem jutunk odáig, hogy, mint érett gyümölcs, az Atya kezébe hulljunk. Szent Pál apostol szavai a szeretethimnuszban ezzel az úttal ismertetnek meg.

A keresztút elmélkedései idén a szeretethimnusz üzeneteire épültek. Ez vezette végig az egybegyűlt közösséget. Zárómegszólalásában, Linzenbold Szabolcs így nyomatékosított: „Mi tehát a teendőnk? Törekedjetek a szeretetre!”