2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2010-03 Egyházmegyei Közlemény

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - III./ 2010.

P 392 /2010

Szentmise Hám János püspök boldoggá avatásáért

Az idei évben is május 25.-én Hám János püspök kinevezésének évfordulója alkalmából este 7 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be a Székesegyházban Isten Szolgája mielőbbi boldoggá avatásáért. Szeretettel kérem különösen a szatmári Paptestvéreket, hogy lehetőleg híveikkel együtt vegyenek részt a szentmisén.

P 393 /2010

Egyházmegyei Jézus Szíve búcsú

Az egyházmegyei Jézus Szíve búcsú időpontja 2010. június 13-a (vasárnap). Ismételten szeretettel hívom és várom a Paptestvéreket erre az egyházmegyei ünnepre. Amennyiben a plébániáról csoportosan érkeznek a búcsúra és igénylik az autóbusz bérköltség 50 %-át, kérem jelezzék a Püspökség titkárságán 2010. június 8-ig.

P 394 /2010

Püspökség weboldala megújult

Egy hónapja egyházmegyénk honlapjának látogatói egy új arculatú, dinamikus és jóval egyszerűbben áttekinthető oldallal találkozhatnak.

A hírek mellett az egyházmegye pasztorációs terve, annak szeletei, a különböző intézmények, szerzetesrendek vagy éppen közösségi házak is elérhetők már egy kattintásra. A két menüsor logikus besorolásban gyűjti össze a történeti hátteret éppúgy mint a címeket, elérhetőségeket, kiadványokat vagy programokat. De a látogatók visszatekinthetnek korábbi eseményekre, történésekre is a képgaléria, videótár vagy hangtár segítségével.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye weboldala a www.szatmariegyhazmegye.ro címen található.

P 395 /2010

Anyakönyvek másolata

Szeretettel és egyben nyomatékkal kérem azon Paptestvéreket, akik még nem hozták be levéltárunkba az anyakönyvi másolatokat, tegyék meg legkésőbb június végéig.

P 396 /2010

Felvételi tudnivalók a Hittudományi Főiskolára

A plébánosok f.é. június 18.-ig terjesszék fel a felvételizni óhajtók nevét és dossziéját a Püspökségre az alábbi okmányokkal:

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
- Érettségi diploma (diplomă de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás;
- Törzskönyvi kivonat (certificat de naştere) hiteles másolata;
- Orvosi igazolás (adeverinţă medicală);
- Keresztelési (Baptismales) és bérmálási igazolás;
- Szülők egyházi házasságáról igazolás;
- A plébános ajánló levele;
- Saját kezűleg írt kérvény a megyéspüspökhöz címezve;
- Besorozási papír (certificat de recrutare).

A felvételi vizsgáról:
- érettségi vizsga átlaga - 50%
- felvételi vizsga átlaga - 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből, ami nem lehet kevesebb mint 4,00);
- a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kevesebb mint 6,00;
- papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el;

A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetik.

A felvételi vizsga tételei:

Tisztelettel felhívom a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag - az iskolai hitoktatáshoz igazodva -  megváltozott az előző évekhez képest; kérem ezt figyelembe venni.

I. Szentírásismeret

1. A Szentírás (p. 5-8);

2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);

3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);

4. Újszövetség (p. 62-63);

5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);

6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).

Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a köny oldalszámait jelölik).

II. Egyháztörténelem

1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);

2. A vándornépek megtérítése (p. 87-91);

3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);

4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);

5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).

Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a köny oldalszámait jelölik).

II. Hitünk alapjai

1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);

2. A kegyelmi élet (p. 101-104);

3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);

4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);

Forrásanyag: Jitianu Liviu - Robu Magda - Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

A felvételi díja:

- 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire való beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon  befizetni.

Eredményhirdetés:

- a felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül.

Bővebb felvilágosításért a gyulafehérvári titkársághoz vagy a tanulmányi prefektushoz lehet fordulni: Titkárság: Ferencz Margit, Tel: 0258-811688, Mobil: 0745770134
Prefektus: Dr. Kovács F. Zsolt, Mobil: 0743-769631, e-mail: sis@sis.uab.ro. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. A fenti információk az intézet honlapján is elérhetők: http://www.sis.uab.ro

2010. július 11-16. között szemináriumi előkészítő és felvételi vizsga.  A felvételizőknek 2010. július 11.-én este kell megérkezniük a Szemináriumba a beiratkozáshoz szükséges okmányokkal.

 

Szatmárnémeti, 2010. május 10.

püspök