2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2014-01 Egyházmegyei Közlemény

P 49 /2014.
Köszönet a 2013. évi támogatásért

Hálatelt szívvel gondolok a tavalyi évben véget ért 10 éves lelkipásztori tervünk minden eredményére és kihívására. Köszönetet mondok paptestvéreimnek, a szerzeteseknek, az intézmények vezetőinek és valamennyi munkatársamnak felelősségteljes szolgálatukért, hogy segítségemre voltak Isten népének szolgálatában. Áldozatos tevékenységük az irgalmas Isten jótékonyságát tegye jelenvalóvá mindazok számára, akikkel Krisztus evangéliumának hirdetése során a meghirdetett következő 4 éves ciklusban és különösen a 2014-es évben találkoznak.

Eddigi terveinket és tevékenységeinket is megfelelő anyagi háttér biztosításával tudtuk megvalósítani. Ezért minden belföldi és külföldi támogatónknak köszönöm az egyház ügyeiért tanúsított áldozatvállalást. Kedves Híveimnek külön köszönöm, hogy egyházközségük terhein túl vállalták a központi járulékok befizetését is, amivel lehetővé tették papnövendékeink taníttatását és központi intézményeink működtetését. Minden jótevőnkre Isten bőséges áldását kívánom!

P 50 /2014.
2014-ben jubiláló paptestvérek

Rubinmisés: - Galambos Ferenc, nagyprépost, kanonok, nyugdíjas - december 24.

Aranymisés: - Bartalis Árpád fr. János OFM - április 5.

- Schönberger Ferenc, tb. kanonok, nyugdíjas - április 5.

Ezüstmisés:  - Hársfalvi Ottó, általános helynök, főesperes, plébános - június 25.

- Melega Péter, gazdasági igazgató - június 25.

70 éves: - Poósz Lajos, plébános - július 7.

60 éves: - Erőss Sándor, betegnyugdíjas - október 18.

50 éves: - Hársfalvi Ottó, általános helynök, főesperes, plébános - május 3.

- Timár Sándor fr. Asztrik OFM, házfőnök, plébános - június 10.

- Melega Péter, gazdasági igazgató - július 3.

40 éves: - Enăscuţi Ioan OFMConv. - január 27.

- Ilyés Csaba, főesperes, plébános - augusztus 29.

30 éves: - Tatár Zoltán, i.h. lelkész - február 12.

- Oláh Zsolt, segédlelkész - június 4.

- Főcze Bonaventura OFM, segédlelkész - július 18.

Gratulálunk jubiláló Paptestvéreinknek és kívánunk Istentől megáldott hosszú életet,

további eredményes munkavégzést, jó egészséget és sok lelkipásztori örömet!

P 51 /2014.
Éves statisztika

Őszintén köszönöm Paptestvéreimnek, hogy az éves statisztikát elkészítette és eljuttatta a Püspökségre az adatokat. Mellékletben megtalálható a kimutatás. Szeretettel kérem, ezt a jövőben is így tegyék.

P 52 /2014.
Szent József említése az eucharisztikus imában

 

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2013. május 1-én kelt dekrétumában elrendelte Szent Józsefnek, a Boldogságos Szent Szűz jegyesének beillesztését a II., III. és IV. eucharisztikus imába. Ennek értelmében az illetékes Püspöki Konferenciák által tett felterjesztések jóváhagyást nyertek és 2013. Karácsonyától az alábbi betoldások használandók:

 

1. Magyar nyelven, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közlése alapján:

- a II. eucharisztikus imában: „hogy Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal";

- a III. eucharisztikus imában: „elsősorban Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal";

- IV. eucharisztikus imában: „hogy Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal".

 

2. Román nyelven, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia közlése alapján:

- a II. eucharisztikus imában: împreună cu Ferecita Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soţul ei, cu fericiţii apostoli";

- a III. eucharisztikus imában: împreună cu preaferecita Fecioră Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soţul ei, cu fericiţii apostoli";

- IV. eucharisztikus imában: „împreună cu ferecita Fecioră Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soţul ei, cu apostoli".

 

3. Német nyelven, a Kongregáció által közzétett szöveg:

- a II. eucharisztikus imában: „mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln";

- a III. eucharisztikus imában: mit der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen heiligen Aposteln";

- IV. eucharisztikus imában: mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln".

P 53 /2014.
Esperesi látogatások

Kérem az Esperes Urakat, hogy 2014-ben a kerületükhöz tartozó plébániákon végzett látogatásaik jegyzőkönyveit juttassák el a Püspökségre.

P 54 /2014.
Egyházmegyei gyűjtések 2014-ben

- Nagypéntek (április 18.)                                                 - a Szent Sír javára

- Szent Péter és Pál apostolok ünnepe (június 29.)       - Péter fillérek

- Október harmadik vasárnapja (október 19.)               - a Missziók javára

- Évközi 33. vasárnap (november 16.)                           - az Egyházmegyei Caritas céljaira

P 55 /2014.

Lelkinapok

A márciusi hónapban megszervezett lelkinapok immár hagyomány az egyházmegyénkben, melyre szeretettel várom az idei évben is a Paptestvéreket. Az idei lelkinapokat P. Forrai Tamás SJ provinciális atya vezeti.

-         Március 10-én (hétfő) 11 órakor - Szatmárnémetiben, a Püspökség előadótermében a szatmári, erdődi és ugocsai esperességpapjai részére.

-         Március 11-én (kedd) 11 órakor - Nagykárolyban, a Szent László Közösségi Házban a két nagykárolyi esperesség papjai részére.

-         Március 12-én (szerda) 11 órakor - Nagybányán, a Szentháromság Plébánián a nagybányai és a máramarosszigeti esperességpapjai részére.

P 56 /2014.

Nagycsütörtöki krizmamise

Nagycsütörtökre szeretettel hívom és várom minden Paptestvéremet a Székesegyházba 10 órakor celebrálandó krizmaszentelési misére. Legyen ez a nap egységünk igazi kifejezője. A szentmise után közös ebéd lesz a Püspökségen, melyre szintén mindenkit szeretettel hívok és várok.

P 57 /2014.

Kántorok tavaszi rekollekciós napja

Kérem a Paptestvéreimet, buzdítsák kántoraikat, hogy vegyenek részt az esperességekben megszervezett rekollekciós napon, melyref.é. március 29-én (szombat) kerül sor minden esperességben.

A szervezésért felelős személyek:

-         A szatmári, erdődi és ugocsai esperességekben: Scheitli Erik, Nagy Anikó Mária és Kovács István.

-         A nagykárolyi esperességekben: Juhász Tóth Miklós Gyula.

-         A nagybányai és a máramarosszigeti esperességekben: Czol Ernő.

Tisztelettel kérem az esperes atyákat, legyenek segítségükre a szervezőknek.

P 58 /2014.

Tavaszi szenátusi gyűlés

Értesítem a Papi Szenátus tagjait, hogy f.é. március 26-án (szerda) 11 órakor a Püspökségen tartjuk a szenátusi gyűlést.

P 59 /2014.

Tavaszi papi gyűlés

Értesítem a Paptestvéreket, hogy f.é. április 7-én (hétfő) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk a találkozót. Kérek mindenkit, legyen pontos a 10 órai kezdésnél!

P 60 /2014.

Esperesek és esperesi titkárnők tavaszi gyűlése

Az esperesek és esperesi titkárnők tavaszi gyűlését f.é. április 28-án (hétfő) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.

P 61 /2014.

Boldog Scheffler János emléknap - május 17

Május 17-én ünnepeljük Boldog Scheffler János püspök emléknapját, amikor a szatmári egyházmegye minden templomában szentmisét tartunk. Kérem a Paptestvéreket, hirdessék a híveknek.

P 62 /2014.

Zarándoklat az egyházmegye papjai számára

A püspökségi alkalmazottakkal egy ideje évi rendszerességgel közös kirándulásos zarándoklaton veszek részt. Az a közös tapasztalatunk ezekkel kapcsolatban, hogy ezek a közös utak nagyon jó közösségalakító és -megtartó hatással bírnak. Az ezeken szerzett közös élmények közelebb hozzák a résztvevőket, kapcsolódási pontot adnak azoknak is, akik a munkájuk kapcsán csak nagy ritkán találkoznak egyébként.

Ebből a tapasztalatból felbuzdulva az idei évvel kezdődően szeretném meghívni a Paptestvéreimet is évente egy ehhez hasonló közös kirándulásos zarándoklatra. Az sajnos nem megoldható, hogy mindnyájan egyszerre elmenjünk (bár közösségi szempontból ez lenne a legjobb), mivel a híveinket nem hagyhatjuk pásztor nélkül itthon. De egymást helyettesítve, fele-fele arányú csoportokban meg tudjuk oldani a közös élményt gyűjtő útjainkat.

Az idei évben június 2. - 5. (hétfő - csütörtök) között Krakkóba szeretnék Paptestvéreimnek lehetőséget biztosítani egy közös zarándoklatra. Részletes információ a mellékletben található. Részvételi szándékukat kérem f.é. április végéig jelezni.

P 63 /2014.

Egyházmegyei Jézus Szíve búcsú

Az egyházmegyei Jézus Szíve búcsú időpontja 2014. június 29-én (vasárnap) lesz az alábbi rendben:

-         Román nyelvű szentmise: 8 órakor a Kálvária templomban.

-         Német nyelvű szentmise: 9.30-kor a Kálvária templomban.

-         Magyar nyelvű szentmise: 11 órakor a Székesegyház előtt.

A magyar nyelvű ünnepi szentmise szónoka P. Forrai Tamás SJ provinciális atya.

Kérem a Paptestvéreket, az otthoni miserendet ezekhez alakítsák, hogy ne fedjék egymást. Lehetőleg minden pap, híveivel együtt vegyen részt az egyházmegyének e szép és jelentős ünnepén.

P 64 /2014.

Papszentelés

Értesítem Paptestvéreimet, hogy 2014. július 5-én (szombat) 11 órai kezdettel a Székesegyházban papszentelés lesz. Barta Barnabás kaplonyi papnövendéket pappá szentelem.

Imádkozzunk, és a híveinkkel is imádkoztassunk a szentelendőért, hogy Krisztusnak és egyházmegyénknek mindhalálig hűséges szolgája legyen!

P 65 /2014.
Munkaszünet az Egyházmegyei Hivatalban

Értesítem a Paptestvéreket, hogy az idei évben az Egyházmegyei Hivatal munkatársai évi szabadságukból két hetet, július 7. - 20. között vesznek ki, így a Hivatal erre az időre zárva lesz.

P 66 /2014.

Augusztusi papi lelkigyakorlat

Az idei papi lelkigyakorlat augusztus 25-én (hétfőn), 18 órakor, bevezető elmélkedéssel kezdődik az erdődhegyi „Helga Winter" Közösségi Házban és augusztus 28-án (csütörtökön) közös ebéddel ér véget. A lelkigyakorlat vezetésével Blanckenstein Miklósaz esztergomi szeminárium rektorát kértem meg.

Minden Paptestvért meghívok és elvárok a lelkigyakorlatra. Kérem, hogy a keddi és szerdai napokra ne vegyenek fel miseszándékot. A hívek meg fogják érteni, hogy lelkipásztoruk lelkigyakorlaton vesz részt.

P 67 /2014.

Plébánosi vizsga

A gyulafehérvári főegyházmegye ebben az évben is megszervezi a plébánosi vizsgát azoknak, akik a feltételeknek eleget tettek és szeretnék a plébánosi címet megszerezni.

Kérem és buzdítom Paptestvéreimet, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.

P 68 /2014.

Templomba járó hívek számlálásának eredménye

Templomainkban, 2013. október 20-án tartottuk meg a szentmisén résztvevő híveink, korosztály szerinti számlálását. A mellékletben megtaláljuk a számlálás eredményét.

Köszönet Paptestvéreimnek, hogy megtartották a számlálást és idejében beküldték a Püspökségre az adatokat.

P 69 /2014.

Évi orvosi kivizsgálás

Az idei évben is vállalják a West Medicaban rendelő orvosok papjaink kivizsgálását. Csatolva megtalálható a részletes információ.Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy a rendszeres egészségügyi szűrést mindenki vegye komolyan.

P 70 /2014.

Szatmári Egyházmegye név- és címtára

Kiadásra került egyházmegyénk új név- és címtára. Mellékletben megküldjük ennek egy példányát. Amennyiben még szeretne vásárolni, megteheti a püspökség könyvelőségén, darabja 8 RON.

P 71 /2014.

Könyvajánló

A püspökség titkárságán még kaphatók, Szentírás 50 RON (nagy) 30 RON (közepes), Zsolozsmáskönyv (hívek részére) 45 RON, A Názáreti Jézus I., II. és III. (30+35+35) 100 RON.

 

Szatmárnémeti, 2014. január 27.

 

püspök