2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2014-03 Egyházmegyei Közlemény

P 382 / 2014.

Európai Parlamenti választásokra

Kérem az alábbi felhívást május 18-án minden szentmise végén felolvasni!

 

Emlékeztetem Kedves Paptestvéreimet és Híveimet, hogy május 25-én Európai Parlamenti választásokra kerül sor. A választás nemcsak jog, hanem lelkiismeretbeli kötelesség. Isten előtt is felelősek vagyunk, ha elmulasztjuk megtenni azt, amit vár tőlünk, és más nem tehet meg helyettünk. Tegyünk meg mindent azért, hogy az Európai Unióban a keresztény értékek helyet kapjanak. Kérem, hogy mindenki menjen el szavazni és a saját lelkiismeretére hallgatva olyan képviselőre adja le szavazatát, aki őszinte megítélése szerint a legalkalmasabb arra, hogy hitelesen képviselje közös ügyeinket az Európai Parlamentben.

 

P 383 / 2014.

Meghívó az Egyházmegyei Jézus Szíve búcsúra

Szeretettel hívom és várom Paptestvéreimet és Híveimet június 29-én a Jézus Szíve búcsúra. Tekintsük szívügyünknek ezt a szép ünnepet és az otthoni vasárnapi miserendet úgy alakítsuk, hogy részt tudjunk venni a búcsús szentmisén.

Amennyiben a plébániáról csoportosan érkeznek a búcsúra és igénylik az autóbusz bérköltség 50 %-át, kérem jelezzék a Püspökség titkárságán, Mekker Enikőnél, 2014. június 23-ig.

 

P 384 / 2014.

Felvételi a Papnevelő Intézetbe

A plébánosok, akiknél olyan fiatalember jelentkezik, aki papi pályára óhajt menni, és óhajával egyetértenek, kérését f. év június 23-ig terjesszék fel a Püspökségre, hogy idejében továbbíthassuk Gyulafehérvárra a Hittudományi Főiskolának.

A jelentkezőknek 2014. július 13-án, vasárnap este 19 óráig kell a Szemináriumba megérkezniük a szükséges okmányokkal.

A jelölteknek 2014. július 14 - 18. között közös előkészítőn kell részt venniük. Az előkészítőt követően van a beiratkozás és a felvételi vizsga.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

§        Születési igazolvány (certificat de naştere) hiteles másolata;

§        Keresztelési és bérmálási igazolás;

§        Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges);

§        Érettségi diploma (diplomă de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás;

§        N.B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is.

§        Orvosi igazolás (adeverinţă medicală);

§        A plébános ajánló levele;

§        Saját kezűleg írt kérvény a megyéspüspökhöz címezve.

A felvételi díja:

§        70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire való beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

A felvételi vizsgáról:

§        érettségi vizsga átlaga - 50%

§        felvételi vizsga átlaga - 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös (5) osztályzatot).

§        a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00.

§        papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el; - A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

A felvételi vizsga tételei

Tisztelettel felhívom a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag - az iskolai hitoktatáshoz igazodva - megváltozott az előző évekhez képest; kérem ezt figyelembe venni.

I. Szentírásismeret

1. A Szentírás (p. 5-8);

2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);

3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);

4. Újszövetség (p. 62-63);

5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);

6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).

Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

II. Egyháztörténelem

1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);

2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);

3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);

4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);

5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).

Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

III. Hitünk alapjai

1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);

2. A kegyelmi élet (p. 101-104);

3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);

4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);

Forrásanyag: Jitianu Liviu - Robu Magda - Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

Eredményhirdetés:

A felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül.

Bővebb felvilágosításért a titkársághoz vagy a prefektushoz lehet fordulni:

Titkárság: Ferencz Margit, Tel: 0258-811688, Mobil: 0745770134

Prefektus: András István, Mobil: 0740-551159, e-mail:istvan_andras@hotmail.com.

 

P 385 / 2014.

Augusztusi Papi Lelkigyakorlat

Amint már jeleztem az idei papi lelkigyakorlat augusztus 25-én (hétfőn), 18 órakor, bevezető elmélkedéssel kezdődik az erdődhegyi „Helga Winter" Közösségi Házban és 28-án (csütörtökön) közös ebéddel ér véget. A lelkigyakorlat vezetésével Blanckenstein Miklós, az esztergomi szeminárium rektorát kértem meg.

Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy vegyenek részt a lelkigyakorlaton, és részvételi szándékukat jelezzék az Esperesi Titkárságon, f.é. augusztus 11-ig.

 

P 386 / 2014.

Boldog Scheffler János imafüzet

A III./2011-es számú körlevelemben hálát adva a boldoggá avatás kegyelméért, buzdítottam a kedves Paptestvéreket és Híveket, hogy bizalommal imádkozzunk Boldog Scheffler Jánoshoz, közbenjárását kérve. Ehhez szolgál segítségül a mellékelt kis imafüzet, melyben vértanú püspökünk rövid életrajza mellett gondolataiból összeállított kilenced és litánia, valamint imák találhatók. Hálásan köszönöm azon Paptestvérek munkáját, akik az imafüzet összeállításában segédkeztek.

A mellékelt példányt kérem, iktassák a plébánia számára és használják buzgalommal. Egyben szeretettel kérem a Paptestvéreket, terjesszék az imafüzetet a hívek között és buzdítsanak mindenkit az imádkozásra. Az imafüzet kapható a Püspökségen, ára 2 RON.

 

 

Szatmárnémeti, 2014. május 13.

 

 

püspök