2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2014-04 Egyházmegyei Közlemény

P 543 / 2014.

Áthelyezések és kinevezések

 

F. é. augusztus 1-től a következő személyi változások történnek egyházmegyénkben:

1)    Ft. Groszhardt Ferenc tb. kanonok nántűi plébánost végleges nyugállományba engedtem.

2)    Ft. Ulmer Mihály plébánost kineveztem a szakaszi Plébániára plébánosnak.

3)    Ft. Merlás Tibor egészségügyi gondjai rendezésére kért egy év letelte után saját kérésére, egy újabb évre elengedtem a Budapest-Esztergom egyházmegyébe egészségügyi gondjainak rendezésére, ahol lelkipásztori szolgálatot is vállal.

4)    Ft. Istvánfi Szilárd máramarosszigeti segédlelkészt áthelyeztem a szatmárnémeti Szent Család Plébániára segédlelkésznek.

5)    Ft. Giurgiu Dániel szatmárnémeti Szent Család Plébánia segédlelkészét áthelyeztem a máramarosszigeti Plébániára segédlelkésznek.

6)    Ft. Barta Barnabás újmisést kineveztem a szatmárnémeti Kis Szent Teréz Plébániára segédlelkésznek.

7)    Nántű és Ákos oldallagos ellátását a bélteki Plébániára bíztam.

8)    Szokond és Sándra oldallagos ellátását a szakaszi Plébániára bíztam.

P 544 / 2014.

Beiratkozás a Szent Alajos Kollégiumba

 

Kollégiumunk elsődlegesen a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai számára biztosít keretet a keresztény neveléshez. A szabad külsős tanulói férőhelyek számát minden tanévben a saját tanulóink következő évi beiskolázásának létszáma határozza meg.

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól minden diák esetében. A felvétellel kapcsolatos lehetőségekről ill. tájékoztatást a felvételihez szükséges dokumentáció benyújtásáról telefonon (bentlakás: 0261-768724; iskola: 0261-717180) vagy személyesen lehet kapni. Beiratkozás időpontja: 2014. augusztus 21-22., 9.00-13.00 óra között a Szent Alajos Konviktusban.

 

P 545 / 2014.

Pasztorális Tanács őszi találkozója

 

A Pasztorális Tanács gyűlése f.é. szeptember 22-én (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen.  A gyűlés témáit kellő időben megküldjük.

 

P 546 / 2014.

Papi Szenátus őszi ülése

 

Az őszi Szenátusi gyűlést f.é. október 6-án (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen.  A gyűlés témáit kellő időben minden új szenátusi tagnak megküldjük.

 

P 547 / 2014.

Őszi papi gyűlés

 

Értesítem a Paptestvéreket, hogy f.é. október 13-án (hétfőn) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk az őszi papi találkozót. Szeretettel várom minden Paptestvéremet!

 

P 548 / 2014.

Esperesek és esperesi titkárok őszi gyűlése

 

Az esperesek és esperesi titkárok őszi gyűlését f.é. november 10-én (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen.  A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.

 

P 549 / 2014.

Kántorok egyházmegyei találkozója

 

Szeretettel kérem és bíztatom az aktív kántorokat, valamint a kántorképző hallgatóit és mindazokat, akik az egyházközségükben egyházi zenével foglalkoznak, jelentkezzenek az egyházmegyei találkozóra és egyben képzésre, melyet a szokondi Szent Ignác Lelkigyakorlatos házban szervezünk, f.é. augusztus 29-30 között. Jelentkezésüket legkésőbb f.é. augusztus 4-ig az Esperesi Titkárságokon tegyék meg.

 

P 550 /2014.

Köszönet a szerbiai árvízkárosultak támogatásért

 

Őszinte hálámat fejezem ki minden rászoruló nevében az árvízkárosultak támogatásáért. A gyűjtést továbbítottuk a Romániai Caritas Konföderáció felé.

Paptestvéreim együttműködését, Híveim adakozókészségét őszintén köszönöm!

 

P 551 /2014.

Augusztusi papi lelkigyakorlat

 

Amint már jeleztem az idei papi lelkigyakorlat augusztus 25-én (hétfőn), 18 órakor, bevezető elmélkedéssel kezdődik az erdődhegyi „Helga Winter" Közösségi Házban és augusztus 28-án (csütörtökön) közös ebéddel ér véget. A lelkigyakorlat vezetésével Ft. Blanckenstein Miklós, az esztergomi Szeminárium rektorát kértem meg.

Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy vegyenek részt a lelkigyakorlaton és a részvételi szándékot jelezzék az Esperesi Titkárságon, f.é. augusztus 14-ig.

 

P 552 / 2014.

Bérmálások beosztása

 

Az idei évben a tavalyihoz hasonlóan kérem, hogy f.é. december 1-ig írásban jelezzék a bérmálásokat 2015-re. Az egyeztetett beosztást 2015. január 12-ig közöljük.

 

 

Szatmárnémeti, 2014. július 4.

 

Jenő

püspök