2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2014-05 Egyházmegyei Közlemény

P 769 / 2014.

Elnökválasztás - 2014. november 2.

(Kérem a Paptestvéreket, az alábbi felhívást október 26-án minden szentmise végén olvassák fel!)

 

Kedves Testvérek! Az őszi Püspökkari Konferencián a katolikus püspökök közös felhívást intéztek minden keresztényhez, amelyben kérik a híveket, hogy valamennyien vegyenek részt az államelnöki választáson. Hazánk alkotmánya minden felnőtt állampolgár számára biztosítja a választási jogot. Ezt akkor becsüljük meg igazán, ha élünk ezzel a jogunkkal és elmegyünk szavazni, akár áldozatok árán is.

Szeretettel kérem Kedves Híveimet, Szerzeteseinket és Paptestvéreimet, hogy november 2-án olyan személyre adják szavazatukat, aki a keresztény értékrendet maradéktalanul felvállalja. Nevezetesen, aki védi az emberi méltóságot és szabadságot, támogatja a család Istentől rendelt formáját, védi az életet és annak természetes lefolyását a fogantatástól a halálig, aki keresztény erkölcsi normákra alapoz és tiszteli Isten alkotását.

A fenti szempontok érvényesítése érdekében senki nem maradhat közömbös. S mert a választási jog egy keresztény számára kötelesség is, ezért mindenkinek élnie kell ezzel a lehetőséggel.

A Szentlélek Úristen bölcsessége vezesse minden testvéremet a választásban.

Főpásztori áldással és értetek szóló szüntelen imával,

† Jenő püspök

 

P 770 / 2014.

Önátadás Évének folytatása

(Kérem ezt is felolvasni a vasárnapi szentmisék hirdetéseinél.)

 

Tematikus évünk második részét kezdjük el advent első vasárnapján. Az erről szóló programfüzetet és programnaptárt időben megküldjük. Örömmel tapasztaltam az elmúlt évben a plébániákon beindult Hitmélyítő Találkozók sikerét és jó visszhangját. Hálásan köszönöm minden bekapcsolódónak az áldozatos munkáját. Biztos vagyok benne, hogy Isten áldása kíséri az e téren hozott fáradságukat. Egyben buzdítom a Paptestvéreket a további aktív részvételre és kísérésre.

A Világegyházban Szentatyánk a Szerzetesek Évét hirdeti meg Advent első vasárnapjával kezdődően. Miközben önmagunk Istennek való önátadására figyelünk, ne feledkezzünk meg azokért is imádkozni, akik életüket a szerzetesi fogadalmak által Isten és az Egyház szolgálatára adták át.

 

P 771 / 2014.

Köszönetnyilvánítás

A Vatikáni Államtitkárság köszönetét fejezi ki az ún. Péter fillérek-ért, amit a plébániai gyűjtések nyomán a Nunciuson keresztül Rómába juttattunk el.

 

P 772 / 2014.

Éves statisztika leadása

Tisztelettel emlékeztetem, és szeretettel kérem Paptestvéreimet, hogy a 2014-es évben is minden filiáról külön statisztikai nyilvántartást készítsenek a materhez hasonlóan, és ezt 2015. január 15-ig juttassák el a Püspökségre, hogy időben el tudjuk küldeni Rómába a kötelező egyházmegyés statisztikai adatokat.

Pontos munkájukat őszintén köszönöm!

 

P 773 / 2014.

Bérmálások beosztása

Emlékeztetem a Paptestvéreket, hogy f.é. december 1-ig írásban jelezzék a bérmálásokat 2015-re. Az egyeztetett beosztást 2015. január 12-ig közöljük.

 

P 774 / 2014.

Az egyházból kilépők ügye

(Kérem a Paptestvéreket, hogy november 9-én minden szentmise végén a hirdetés résznél olvassák fel az alábbiakat!)

 

A Püspökség nagyjából kéthavonta kap Németországból egy postai küldeményt, amelyben 20-30 tőlünk elszármazott személy egyházból való kilépéséről értesítenek.

Németországban az egyház és az állam között kötött konkordátum értelmében az állami adóhatóság szedi be az egyházadót, automatikusan lefogva a fizetésekből és továbbítva az illető adózó személy egyházához. Amennyiben az adózó személy egy nyilatkozatot tesz, hogy ő nem tartozik egyetlen egyházhoz sem, akkor mentesül az egyházadó levonásától, illetve annak egy részét „megspórolja" magának. Az adóhatóság aztán továbbítja ezeket a kilépési nyilatkozatokat az egyes egyházak központi anyakönyvi hivatalába. Ebből adódik, hogy a kilépőket senki nem ismerteti arról, hogy ez a kilépési nyilatkozatuk milyen egyházjogi következményekkel jár.

A nyilatkozat útján való formális kilépés azt jelenti, hogy az illető az egyházzal való közösségét szakítja meg, arról mond le. Az egyháztagság ugyanis a keresztségből adódik, és azt „felbontani" sohasem lehet, mert Isten sohasem vonja vissza, hogy a keresztségben valakit gyermekévé fogadott.

Az egyházzal való közösség megszakítása viszont a keresztény embert megillető jogok egész sorának elvesztését vonja maga után. A legfőbb jogvesztések, hogy a kilépési nyilatkozat dátumától kezdve nem gyónhat és nem áldozhat, nem lehet keresztszülő, sem bérmaszülő, sőt még gyermeke keresztelését sem kérheti, mert ő már nem jelent biztosítékot a gyermek vallásos nevelésére. Semmilyen egyházi tisztséget sem kaphat: nem lehet egyháztanácsos, sem lektor (felolvasó), sem akolitus (rendkívüli áldoztató).

Amennyiben megváltozik az álláspontja, visszatérhet az egyházzal való közösségbe egy visszatérő nyilatkozattal, amelyet ugyanazon a hivatali úton kell tennie, mint amelyen a kilépési nyilatkozatot tette.

Kérem a kedves Híveket, alkalomadtán beszéljenek erről a külföldre került rokonoknak, ismerősöknek, hogy ne itthon kelljen meglepődniük, amikor valamit megtagad tőlük a plébános. Gondolkodjanak el hosszútávon az egyházhoz tartozásukról, hiszen a kilépéssel nem kis dolgot „visznek vásárra". A hit sohasem volt, és ma sem tekinthető magánügynek. Szent Ciprián vértanú püspök az egyházüldözések idején mondta: „Nem lehet Isten Atyja annak, akinek nem Anyja az Egyház". Ezt a ragaszkodását ő nem a pénzével, hanem a vérével pecsételte meg.

 

P 775 / 2014.

Suspensio sacerdotis Lapka József

Ab 1. Septembris 2014 sacerdos Lapka József generaliter suspensus est propter desertionem ministerii sacerdotalis.

 

P 776 / 2014.

"Új ember" kiadványok

Amennyiben Új ember hetilapot és/vagy Adoremust, szeretne rendelni 2015-re, kérem jelezzék f.é. november 17-ig a Püspökség titkárságán.

 

 

Szatmárnémeti, 2014. október 20.

 

 

püspök