2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2016-03 Egyházmegyei Közlemény

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – III. / 2016.

P 249 / 2016.

HÚSVÉTI ÜZENET

Kérem a kedves Paptestvéreket, hogy Húsvét első napján olvassák fel a szentmisén

Krisztusban Szeretett Ünneplő Testvérek!

Az idei Húsvét ünnepének különlegessége Ferenc pápa által meghirdetett Isteni Irgalmasság rendkívüli szentéve. A II. Vatikáni Zsinat bezárásának 50. évfordulója kapcsán Szentatyánk úgy érezte: „Újra elérkezett az idő az Egyház számára, hogy vállalja a megbocsátás örömhírének hirdetését. Itt az idő, hogy visszatérjünk a lényeghez, hogy viseljük testvéreink gyöngeségeit és nehézségeit.” Mert nagyon jól látta, hogy „a megbocsátás új életet fakasztó erő, és bátorságot ad arra, hogy reménnyel tekintsünk a jövőbe.”

Húsvét ünnepe ezt a reményteljes jövőt vetíti elénk: Isten irgalmas szeretetét. Gondolhatunk itt a tékozló fiát hazaváró és irgalmas szeretettel fogadó Atyára, vagy a bűnösökhöz irgalommal lehajló Jézusra, aki kijelenti: „Én sem ítéllek el, menj és többé ne vétkezzél.”

Valóban, Kedves Testvérek, újra elérkezett az idő az Egyház számára, hogy vállalja a megbocsátás örömhírének hirdetését. Bár joggal mondhatnánk, „mindig is ezt tette”! De vajon elhittük-e, hogy az üdvösség örömhíre nekünk szól? Vajon elfogadjuk-e, hogy mindannyian rászorulunk Isten irgalmára?

Isten – létünk első pillanatától – irgalmas szeretettel szeret bennünket. Csak nehezen tudjuk elfogadni, nem értjük, mint ahogy az apostolok sem értették, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. De az üres sír elgondolkodtatta őket. …Hát ezt jövendölték a próféták! Nem is maradhatott a sírban, nem lehetett az enyészeté még a teste sem, hanem fel kellett támadnia, hogy örökké uralkodhasson, még a halálon is! …Ezt jelenti, hogy uralkodni fog Dávid házán mindörökké! … Ezt tette Isten irgalmas szeretete – és Szentatyánk az Irgalmasság rendkívüli szentévével kihangsúlyozza, hogy ÉRTÜNK! ÉRTEM!

A húsvéti jelenetekben nincsen vádaskodás, szemrehányás, csak öröm, béke és csodálkozás. Jézus egyszer sem rója fel tanítványainak gyávaságukat, még egy „ugye megmondtam!” sem hagyja el a száját. Csak köszönti őket: „Békesség nektek!” Bátorítja őket: „Ne féljetek!” Vagy ha kérdez, csak egy dolog felől érdeklődik: „Szeretsz-e?” … És higgyük el, ma sem tesz másként!

Kedves Testvérek, akik ma eljöttünk a szentmisére a feltámadt Krisztust köszönteni, akié a hatalom és a dicsőség mindörökké, Szent Péter apostollal feleljük neki őszinte alázattal: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.”

Ó, értem meghalt és feltámadt Krisztusom, mivel mutathatnám meg szeretetemet? Mit tehetnék érted? Mit kérsz tőlem? – Jézus pedig ezt mondja: Légy te is irgalmas a körülötted élők felé, mint mennyei Atyám! …Mert hiszen Isten irgalmát a magunk irgalmasságával kellene viszonoznunk!

Ezzel Testvéreim, el is érkeztünk egyházmegyénk lelkipásztori évének témájához, a Krisztus–közösséghez. Erről is hadd szóljunk röviden! Az Önátadás Éveiben törekedtünk megismerni Isten szeretetét, és befogadhattuk Krisztust életünkbe. De ez nem csupán önmagunkért történt, hanem elsősorban másokért. Egy édesapa így mesélte el megtérését ateista barátjának, aki levizsgáztatta vallásos ismeretei terén, és nagyon hiányosnak találta: „Igazad van. Még sok mindent nem tudok Jézus Krisztusról. Szégyellem is magam, hogy keveset tudok róla. Azt azonban tudom, hogy három éve még iszákos voltam. El voltam adósodva. A családom szétesett. Feleségem és gyermekeim rettegtek minden este, amikor hazamentem. Most leszoktam az ivásról, nincs semmi adósságom, boldogan élünk mindannyian. Gyermekeim türelmetlenül várnak rám minden este. Mindezt Krisztus tette velem. Ezt tudom róla.” Lám, ha Krisztust befogadjuk életünkbe, azonnal megértjük, hogy Isten szeretetközösség és azt akarja, hogy minden ember szeretetközösségben éljen. A legalapvetőbb szeretetközösség a család, melyet Krisztus tart össze, s az ilyen krisztusi közösségekből nőnek ki az egyházközségek, egyházmegyék és épül belőle Krisztus misztikus teste, az Egyház. Nem mindegy, hogy milyen az a közösség, amelyben élünk, amelyet mi magunk is formálunk, és amelyért – még ha ritkán gondolunk is rá – felelősek vagyunk.

Kedves Testvérek! Engedjük be a feltámadt Krisztust életünkbe. Tanuljunk tőle alázatot, engedelmességet, szelídséget és mindenekelőtt irgalmasságot, mely a boldog szeretetközösség alapja.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek allelujás, boldog Húsvétot.

Feltámadt Krisztus!

Szatmárnémeti, 2016. március 27. Urunk feltámadásának ünnepén  

                                                                 

                  

                                                                                                        † Jenő

                                                                                                       püspök

 

P 250 / 2016.

Szentségimádás, Isteni Irgalmasság vasárnapján

Kérem Paptestvéreimet, hogy Húsvét első napján minden szentmise végén olvassák fel!

A Szentatya által meghirdetett Irgalmasság Szent Éve, minden ember, család, közösség, az egész Egyház és az egész világ számára felkínált nagy ajándék. Éljünk a lehetőséggel, fogadjuk örömmel ezt az ajándékot! Az Isteni Irgalmasság vasárnapján, f.é. április 3-án, 15 órakor, egyházmegyénk minden templomában szentségimádást tartunk, melyre szeretettel hívom és várom kedves híveimet együtt imádkozni, hogy Isten irgalmas szeretete töltse el közösségeink minden tagját, családját, a hívőket és vallásukat nem gyakorló testvéreinket is új lelkesedéssel, bizalommal, Isten és egymás iránti tevékeny, őszinte szeretettel!

P 251 / 2016.

Szakmai továbbképző nap papoknak Budapesten

2016. május 24-én, kedden 10 órától 15 óráig az Országos Lelkipásztori Intézet szakmai napot szervez papok részére a püspöki konferencia Budapest VI. kerületi irodaházában (Városligeti fasor 42.).

Témája: A keresztelési felkészítés, a jegyesoktatás, az Alpha kurzus és a Szentlélek szeminárium hogyan jelenik/jelenhet meg egy nagyvárosi, kisvárosi, illetve egy falusi plébánia életében?

A találkozó célja, hogy a különböző helyről jövő atyák tájékoztatást, segítséget, megerősítést kapjanak abban, hogy milyen lehetőségek vannak ezeken a területeken, és otthon hogyan lehet ezeket megvalósítani.

Napirend:

 9.30: regisztráció

l0.00: napközi imaóra

l0.10: bevezető gondolatok – Gáspár István atya

l0.40-től:

– Tápiószele, mint vidéki plébánia – Kármán János atya tanúságtétele

– Veresegyház, mint kisvárosi plébánia – Molnár Zsolt atya és munkatársai tanúságtétele

– Pasarét, mint városi plébánia – Lendvai Zalán OFM tanúságtétele

– a Szentlélek szeminárium mit jelent/jelenthet egy plébánia életében? – Kármán János atya tanúságtétele

– az Alpha kurzus mit jelent/jelenthet egy plébánia életében? – Fábry Kornél atya és Füzes Adám atya tanúságtétele

– Kanter Károly Felnőttképzési Intézet bemutatása, lehetőségei – Füzes Adám atya tanúságtétele

12.30: ebéd

13.20: kiscsoportok

14.15: fórum

14.45: szentségimádás

A szakmai napra való jelentkezésről, bővebb tudnivalókról az Országos Lelkipásztori Intézet weboldalán (oli.katolikus.hu/aktualis) lehet tájékoztatást kapni.

P 252 / 2016.

Szentignáci lelkigyakorlat papoknak Máriabesnyőn

Az Országos Lelkipásztori Intézet 2016. június 6. és 10. között – hétfő estétől péntek reggelig – Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban szentignáci, személyesen vezetett lelkigyakorlatot hirdet papok számára.

Kísérők: Berkecz Franciska SSS és Gáspár István, az országos Lelkipásztori Intézel Igazgatója, nagymarosi plébános.

Jelentkezés a lelkigyakorlatos ház elérhetőségein: www.matersalvatoris.hu, telefon: 0036–28–420 176, e-mail: matersal@invitel.hu

 

Szatmárnémeti, 2016. március 23.

                                                                                                                                        Jenő
püspök