2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2016-05 Egyházmegyei Közlemény

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – V./ 2016.

P 513 /2016.

Áthelyezések és kinevezések

F. é. augusztus 1-től a következő személyi változások történnek egyházmegyénkben:

1) Ft. Egeli Ferenc püspöki titkárt kineveztem a kökényesdi plébániára plébánosnak, meghagyva egyházmegyei hittan tanfelügyelői beosztását.

2) Ft. Anderco Ottó i.h. lelkészt felmentettem eddigi beosztása alól és szeptember 1-től 3 évre elengedtem a Kubai egyházmegyébe missziós szolgálatra.

3) Ft. Hájtájer István i.h. lelkész visszatér a klagenfurti egyházmegyéből, és szeptember 1-től kineveztem a rónaszéki plébániára i.h. lelkésznek.

4) Ft. Istvánfi Szilárd Szatmárnémeti Szent Család plébánia segédlelkészét áthelyeztem a Szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébániára segédlelkésznek.

5) Ft. Barta Barnabás székesegyházi plébánia segédlelkészét kineveztem püspöki titkárnak, meghagyva egyházmegyei ifjúsági- és ministráns lelkészi beosztását, egyben ellátja Szatmárhegy filiát.

6) Ft. Leabu Marius a Szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánia segédlelkészét áthelyeztem a székesegyházi plébániára segédlelkésznek.

7) Szelestyehuta oldallagos ellátását a nagybányai Szentháromság plébániára bíztam.

8) Szatmárhegy oldallagos ellátását Ft. Barta Barnabás püspöki titkárra bíztam.

      P 514 /2016.

Munkaszünet az Egyházmegyei Hivatalban

Emlékeztetem a Paptestvéreket, hogy az Egyházmegyei Hivatal munkatársai idén is évi szabadságukból két hetet, július 4–17. között vesznek ki, így a Hivatal erre az időre zárva lesz.

 

          P 515 /2016.

Közösség a közös ég alatt – a Szatmári Egyházmegye Napja

Az idén első alkalommal megrendezzük a Szatmári Egyházmegye Napját f.é. július 23-án, szombaton. Ezzel szeretnénk egy olyan alkalmat teremteni, amikor az egyházmegye keresztmetszetben megmutatkozik a „világ” előtt, kilépve a templom falai közül. A tavaszi papi gyűlésen megkapták a plébános atyák a felkérést és a jelentkezési lapot, hogy a plébániát s annak közösségeit bemutassák akár úgy, hogy egy sátrat berendeznek, és ott jelen vannak, akár kis bemutatkozó fellépéssel a színpadon, vagy akár a kilátogató nézők és a résztvevők megvendégelését segítve ételkészítésben, illetve a program egész ideje alatt tartott szentségimádásban.

Ezúton kérem a Paptestvéreket, hogy segítsenek az Egyházmegye Napjára szóló meghívót eljuttatni minél szélesebb körbe azzal, hogy július 17-én, vasárnap minden szentmisében felolvassák a következő meghívást a hirdetések keretében:

 

Kedves Hívek!

Az idei évben első alkalommal kerül megrendezésre a Szatmári Egyházmegye Napja július 23-án, most következő szombaton Szatmáron a Kossuth- kertben. Ezzel alkalmat szeretnénk teremteni ahhoz, hogy az egyházmegye életét bemutassuk a templomok falain kívül is. Az egyházmegye egész területéről jelentkeztek plébániák, plébániai közösségek, iskolák, egyházi intézmények és szerzetes közösségek, hogy sátrat állítva lehetőséget adjanak találkozásra és ismerkedésre. A sátrak 11 órától lesznek látogathatók, és ugyanekkor kezdődnek a plébániai csoportok kis előadásai a pódiumon, ahol az Úrangyala elimádkozása után Eperjes Károly tart tanúságtevő buzdítást és kínál fel lehetőséget a beszélgetésre nyílt kérdésekre válaszolva. 2 órától meleg ebédre hívunk meg minden résztvevőt. Ezt követően ismét a plébániai csoportoké lesz a színpad, majd 4 órától a budapesti Gável testvérek Eucharist nevű Zenekara ad koncertet ifjúsági énekekből. Mindeközben lesznek gyerekfoglalkozások, illetve a Szent József templomban egész napos szentségimádás plébániai csoportok vezetésével, és a Meghallgat-Lak sátorban lehetőség lelki beszélgetésre, szentgyónásra. Az egész napi programot a 6 órakor kezdődő ünnepélyes, püspöki szentmisével koronázzuk meg.

Szeretettel hívok és várok minden érdeklődőt kortól való tekintet nélkül az egész napi programra, vagy akár annak egy–egy részére. Tiszteljék meg látogatásukkal az előadókat, és térjenek majd haza azzal a felemelő érzéssel, hogy milyen színesek a plébániai és plébániákon belüli közösségeink, és a Szentlélek Isten mennyire élően működik az egyes közösségekben.

                                                                                                         

                                                                                              † Jenő

                                                                            püspök

P 516 / 2016.

Beiratkozás a Szent Alajos Konviktusba

Konviktusunk elsődlegesen a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum
diákjai számára biztosít keretet a keresztény neveléshez. A szabad külsős tanulói férőhelyek számát minden tanévben a saját tanulóink következő évi beiskolázásának létszáma határozza meg. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól minden diák esetében. A felvétellel kapcsolatos lehetőségekről ill. tájékoztatást a felvételihez szükséges dokumentáció benyújtásáról telefonon (iskola: 0261-717180) vagy személyesen lehet kapni. Beiratkozás időpontja: 2016. augusztus 22-23, 9.00–13.00 óra között (a jelentkező diák és a szülő jelenlétére is számítunk) a Szent Alajos Konviktusban.

 

P 517 /2016.

Augusztusi papi lelkigyakorlat

Amint már jeleztem, az idei papi lelkigyakorlat augusztus 29-én (hétfőn), 18 órakor, bevezető elmélkedéssel kezdődik az erdődhegyi „Helga Winter” Közösségi Házban, és szeptember 1-én (csütörtökön) közös ebéddel ér véget. A lelkigyakorlat vezetésével Ft. Szabó József egri spirituális atyát kértem meg.

Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy vegyenek részt a lelkigyakorlaton, és a részvételi szándékot jelezzék az esperesi titkárságon f.é. augusztus 5-ig.

 

P 518 / 2016.

Pasztorális Tanács őszi találkozója

A Pasztorális Tanács gyűlését f.é. szeptember 19-én (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben megküldjük.

 

P 519 / 2016.

Papi Szenátus őszi ülése

Az őszi Szenátusi gyűlést f.é. október 3-án (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden szenátusi tagnak megküldjük.

 

P 520 / 2016.

Őszi papi gyűlés

Értesítem a Paptestvéreket, hogy f.é. október 10-én (hétfőn) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk az őszi papi találkozót. Szeretettel várom minden Paptestvéremet!

 

P 521 / 2016.

Esperesek és esperesi titkárok őszi gyűlése

Az esperesek és esperesi titkárok őszi gyűlését f.é. október 24-én (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.

P 522 / 2016.

A templomba járó hívek számlálása

A templomba járó híveink őszi számlálását, korok szerint tartjuk, évközi 29. vasárnapon (október 16.).  A számláláshoz szükséges információkat és anyagot időben megküldjük.

 

Szatmárnémeti, 2016. július 1.

+ Jenő
                                                                           püspök