2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2017-04 Egyházmegyei Közlemény

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – IV./ 2017.

P 530 /2017.

Áthelyezések és kinevezések

F. é. augusztus 1-től a következő személyi változások történnek egyházmegyénkben:

  1. Ft. Magász Jenő a nagybányai Szent József templom plébánosát két évre elengedtem a Gurk-Klagenfurt-i egyházmegyébe lelkipásztori szolgálatra.
  2. Ft. Dancu Balázs a szatmárnémeti Kis szent Teréz templom plébánosát áthelyeztem a nagybányai Szent József Plébániára plébánosnak.
  3. Ft. Kinczel István felsővisói plébánost áthelyeztem a szatmárnémeti Kis szent Teréz Plébániára plébánosnak.
  4. Ft. Oláh Zsolt a nagybányai Szentháromság templom segédlelkészét kineveztem a felsővisói Plébániára plébánosnak.
  5. Ft. Istvánfi Szilárd a szatmárnémeti Kis szent Teréz templom segédlelkészét áthelyeztem a Székesegyházi Plébániára segédlelkésznek.
  6. Ft. Leabu Márius székesegyházi segédlelkészt áthelyeztem a nagybányai Szentháromság Plébániára segédlelkésznek.
  7. Ft. Giurgiu Daniel máramarosszigeti segédlelkészt kineveztem a józsefházi Plébániára i.h. lelkésznek.
  8. Ft. Linzenbold Szabolcs újmisést kineveztem a máramarosszigeti Plébániára segédlelkésznek.
  9. Ft. Gríz László újmisést kineveztem a szatmárnémeti Kis szent Teréz Plébániára segédlelkésznek.
  10. Meggyesgombás és Avasújváros oldallagos ellátását a józsefházi plébániára bíztam.

      P 531 /2017.

Munkaszünet az Egyházmegyei Hivatalban

Emlékeztetem a Paptestvéreket, hogy az Egyházmegyei Hivatal munkatársai idén is évi szabadságukból két hetet, július 10–21. között vesznek ki, így a Hivatal erre az időre zárva lesz.

P 532 / 2017.

Beiratkozás a Szent Alajos Konviktusba

Konviktusunk elsődlegesen a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum
diákjai számára biztosít keretet a keresztény neveléshez. A szabad külsős tanulói férőhelyek számát minden tanévben a saját tanulóink következő évi beiskolázásának létszáma határozza meg. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól minden diák esetében. A felvétellel kapcsolatos lehetőségekről ill. tájékoztatást a felvételihez szükséges dokumentáció benyújtásáról telefonon (iskola: 0261-717180) vagy személyesen lehet kapni. Beiratkozás időpontja: 2017. augusztus 21-22, 9.00–13.00 óra között (a jelentkező diák és a szülő jelenlétére is számítunk) a Szent Alajos Konviktusban.

P 533 /2017.

Augusztusi papi lelkigyakorlat

Amint már jeleztem, az idei papi lelkigyakorlat augusztus 28-án (hétfőn), 18 órakor, bevezető elmélkedéssel kezdődik az erdődhegyi „Helga Winter” Közösségi Házban, és 31-én (csütörtökön) közös ebéddel ér véget. A lelkigyakorlat vezetésével Nm. és Ft. Bíró László püspök atyát kértem meg.

Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy vegyenek részt a lelkigyakorlaton, és a részvételi szándékot jelezzék az esperesi titkárságon f.é. augusztus 4-ig.

P 534 /2017.

Kántorok zarándoklata

Szeretettel kérem és bíztatom az aktív kántorokat, valamint a kántorképző végzett hallgatóit és mindazokat, akik az egyházközségükben egyházi zenével foglalkoznak, jelentkezzenek a zarándoklatra, melyet az idei évben Mátraverebély - Szentkútra szervezünk, f.é. augusztus 28–29. között. Jelentkezésüket legkésőbb f.é. július 5-ig az esperesi titkárságokon tegyék meg.

Kérem Paptestvéreimet, buzdítsák kántoraikat, hogy vegyenek részt a zarándoklaton.

P 535 / 2017.

Pasztorális Tanács őszi találkozója

         A Pasztorális Tanács gyűlését f.é. szeptember 25-én (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben megküldjük.

P 536 / 2017.

Papi Szenátus őszi ülése

         Az őszi Szenátusi gyűlést f.é. október 2-án (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden szenátusi tagnak megküldjük.

P 537 / 2017.

Őszi papi gyűlés

         Értesítem a Paptestvéreket, hogy f.é. október 23-án (hétfőn) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk az őszi papi találkozót. Szeretettel várom minden Paptestvéremet, melyen előadást tart P. Szabó Ferenc SJ atya.

P 538 / 2017.

Esperesek és esperesi titkárok őszi gyűlése

Az esperesek és esperesi titkárok őszi gyűlését f.é. október 30-án (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.

P 539 / 2017.

Krisztus-Közösség Éve bezárása – Kegyelem Éve megnyitása

F.é. november 17-én a Lelkipásztori Napok keretében bezárjuk a Krisztus-Közösség Évét és Advent 1. vasárnapján ünnepélyes formában megnyitjuk a Kegyelem Évét. A megnyitó ünnepélyes szertartását, plakátot, programfüzeteket és a gyertyamatricát idejében kiküldjük a plébániákra. Szeretném, ha az Egyházmegye plébániái aktívan és hatékonyan bekapcsolódnának a programokba. Kérem, hogy kövessék figyelemmel a meghirdetett eseményeket, melyekről a programfüzetben értesülhetnek. Erre egy külön körlevélben visszatérek.

A Lelkipásztori Napokra (november 17–18.) szeretettel várom a Paptestvéreket, melyen P. Vízi Elemér provinciális atya tart előadást.

Szatmárnémeti, 2017. június 30.

                                                                           +Jenő
püspök