2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2018-01 Egyházmegyei Közlemény

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – I. / 2018.


P 109 /2018.


Köszönet a 2017. évi támogatásért
A 2017-es évet lezárva külön köszönöm kedves Híveimnek, hogy a plébániájuk és a templomuk fenntartásának terhein túl vállalták a központi járulékok befizetését is, amivel lehetővé tették papnövendékeink taníttatását és központi intézményeink működtetését. Minden jótevőnkre Isten bőséges áldását kívánom!


P 110 /2018.


2018-ban jubiláló paptestvérek
Aranymisés:    - Poósz Lajos, nyugdíjas – április 21.
Ezüstmisés:    - Dancu Balázs, plébános - július 17.
            - Solomayer Sándor, plébános – július 17.
80 éves:        - Schönberger Ferenc, tb. kanonok, nyugdíjas – március 5.
70 éves:        - Vizauer Ferenc, nyugdíjas – október 14.
60 éves:        - Dr. Schupler Tibor, tb. kanonok, plébános – január 18.
            - Szinovácz György, plébános - június 11.
50 éves:         - Pakot Géza SJ, spirituális – november 29.
40 éves:        - Jakab Norbert, plébános börtönlelkész - június 1.
30 éves:        - Leabu Marius Stefan, segédlelkész – január 30.
            - Fanea József, doktorandusz - április 5.
Gratulálunk jubiláló Paptestvéreinknek, és kívánunk Istentől megáldott hosszú életet, további eredményes munkavégzést, jó egészséget és sok lelkipásztori örömet!


       P 111 /2018.


Esperesi látogatások
Kérem az Esperes Urakat, hogy 2018-ban a kerületükhöz tartozó plébániákon végzett látogatásaik jegyzőkönyveit időben juttassák el a Püspökségre.
P 112 /2018.
Egyházmegyei gyűjtések 2018-ban
- Nagypéntek (március 30.)                – a Szent Sír javára
- Szent Péter és Pál apostolok ünnepe (június 29.) – Péter fillérek
- Október harmadik vasárnapja (október 21.)    – a Missziók javára
- Évközi 33. vasárnap (november 18.)        – az Egyházmegyei Caritas céljaira.


       P 113 /2018.


Ferenc pápa felhívása: 
Február 23-án tartsunk imanapot és böjtöt a békéért!
2018. február 4-én Ferenc pápa a következő felhívással fordult a világ katolikusaihoz:
„Mivel azt látjuk, hogy a világ sok részén a konfliktushelyzet tragikusan elhúzódik, arra hívom az összes hívőt, hogy tartsunk külön egy ima- és böjti napot a békéért február 23-án, nagyböjt első hetének péntekjén. Főleg a Kongói Demokratikus Köztársaság és Dél-Szudán népéért fogjuk ezt felajánlani. Mint más hasonló alkalmakkor, a nem katolikus és nem keresztény testvéreket is hívom, hogy csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez úgy, ahogy legalkalmasabbnak tartják, a lényeg, hogy együtt cselekedjünk, mindnyájan!
Mennyei Atyánk mindig meghallgatja gyermekeit, akik hozzá kiáltanak a fájdalmak és szorongattatások között, „meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket” (Zsolt 147,3). Sürgető felhívást fogalmazok meg annak érdekében, hogy mi is halljuk meg ezt a kiáltást, és mindnyájan, saját lelkiismeretünkben, Isten színe előtt, tegyük fel magunknak a kérdést: „Én mit tudok tenni a békéért?”. Nyilvánvaló, hogy imádkozhatunk érte, de nem csak ezt tudjuk tenni: mindenki konkrét nemet mondhat az erőszakra, amennyiben rajta múlik. Mert az erőszakkal elért győzelmek hamis győzelmek, míg a békéért való munkálkodás mindenkinek hasznára van!”
A plébános atyákra bízzuk, hogy milyen módon csatlakoznak a hívekkel együtt, a Szentatya felhívásához.


P 114 / 2018.


Pasztorális Tanács tavaszi találkozója
A Pasztorális Tanács gyűlését f.é. február 26-án (hétfő) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. Kérem az egyes munkacsoportok vezetőit, hogy az előtte való hétfőig küldjék el a Pasztorális Irodának a tevékenységi beszámolójukat. A gyűlés témáit és a csoportok beszámolóit kellő időben megküldjük.


P 115 /2018.


Lelkinapok
    A márciusi hónapban megszervezett lelkinapokra szeretettel várom az idei évben is a Paptestvéreket. Az idei lelkinapokat Ft. Dr. Nóda Mózes egyetemi tanár vezeti.
-    Március 5-én (hétfő) 11 órakor – Szatmárnémetiben, a Püspökség előadótermében a szatmári főesperesség papjai részére.
-    Március 6-án (kedd) 11 órakor – Nagykárolyban, a Szent László Közösségi Házban a nagykárolyi főesperesség papjai részére.
-    Március 7-én (szerda) 11 órakor – Nagybányán, a Szentháromság Plébánián a máramarosi főesperesség papjai részére. 


P 116 /2018.

Templomba járó hívek számlálása
A templomba járó híveink megszámlálására ebben az évben nemek szerint kerül sor, március 11-én nagyböjt 4.-ik vasárnapján. A számláláshoz szükséges anyagot kellő időben megküldjük.


P 117 /2018.

Tavaszi szenátusi gyűlés
Értesítem a Papi Szenátus tagjait, hogy f.é. március 12-én (hétfő) 11 órakor a Püspökségen tartjuk a szenátusi gyűlést.


P 118 /2018.

Kántorok tavaszi rekollekciós napja
Kérem Paptestvéreimet, buzdítsák kántoraikat, hogy vegyenek részt az esperességekben megszervezett rekollekciós napon, melyre f.é. március 17-én (szombat) kerül sor minden esperességben.
Tisztelettel kérem az Esperes Atyákat, legyenek segítségükre a szervezőknek.

P 119 /2018.

Nagycsütörtöki krizmamise
Nagycsütörtökre szeretettel hívom és várom minden Paptestvéremet a Székesegyházba a 10 órakor celebrálandó krizmaszentelési misére. Legyen ez a nap egységünk igazi kifejezője. A szentmise után közös ebéd lesz a Püspökségen, melyre szintén mindenkit szeretettel hívok és várok.


P 120 /2018.


Tavaszi papi gyűlés
Értesítem a Paptestvéreket, hogy f.é. április 16-án (hétfő) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk a találkozót.


P 121 /2018.

Esperesek és esperesi titkárnők tavaszi gyűlése
    Az esperesek és esperesi titkárnők tavaszi gyűlését f.é. április 23-án (hétfő) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.


P 122 /2018.

Boldog Scheffler János emléknap – május 17.
    Május 17-én ünnepeljük Boldog Scheffler János püspök emléknapját, amikor a szatmári egyházmegye minden templomában szentmisét tartunk vértanú püspökünkre emlékezve. Kérem a Paptestvéreket, hirdessék a híveknek ezt az emléknapot megemlítve, hogy bizalommal kérjék az ő közbenjárását, hogy imameghallgatásokat nyerve tovább léphessünk a szentté avatás felé.


P 123 /2018.

Esperességi napok az egyházmegyében
    Immár hagyomány egyházmegyénkben minden évben az esperességeket átfogó esperességi nap. Az idei évben a következő időpontokban kerülnek megszervezésre:
- Erdődi esperesség napja: március 10., Szatmárnémeti, Szentlélek Plébánia;
- Szatmári esperesség napja: július 14., Szamosdara, Nagyboldogasszony Plébánia;
- Máramarosszigeti esperesség napja: augusztus 18., Máramarossziget, Borromeo
  Szent Károly Plébánia;
- Nagybányai esperesség napja: szeptember 23., Nagybánya, Szentháromság Plébánia;
- Nagykárolyi főesperesség napja: október 20., Kisdengeleg, Szent Vendel Plébánia;
- Ugocsai esperesség napja: október 27., Túrterebes, Nagyboldogasszony Plébánia.


P 124 /2018.

Egyházmegyei Jézus Szíve búcsú
    Az egyházmegyei Jézus Szíve búcsú 2018. június 10-én lesz az alábbi rendben:
-    Román nyelvű szentmise:      8:00 órakor a Kálvária templomban.
-    Német nyelvű szentmise:      9:30-kor a Kálvária templomban.
-    Magyar nyelvű szentmise:     11:00 órakor a Székesegyház előtt.
A magyar nyelvű ünnepi szentmise szónoka, Ft. Labancz Zsolt piarista tartományfőnök Budapestről. 
Kérem a Paptestvéreket, az otthoni miserendet ezekhez igazítsák, és a híveket az egyházmegyei búcsún való részvételre biztassák. Lehetőleg minden pap, híveivel együtt vegyen részt az egyházmegyének e szép és jelentős ünnepén.


P 125 /2018.

Papszentelés
Értesítem Paptestvéreimet, hogy 2018. július 7-én (szombat) 11 órai kezdettel a Székesegyházban papszentelés lesz.
Imádkozzunk, és a híveinkkel is imádkoztassunk a szentelendőért, hogy Krisztusnak és egyházmegyénknek mindhalálig hűséges szolgája legyen!


      P 126 /2018.

Munkaszünet az Egyházmegyei Hivatalban
Értesítem a Paptestvéreket, hogy az Egyházmegyei Hivatal munkatársai idén is évi szabadságukból két hetet, július 9–22. között vesznek ki, így a hivatal erre az időre zárva lesz.


P 127 /2018.

Országos Katolikus Ifjúsági Találkozó (OKIT)
    Értesítem a Paptestvéreket, hogy egyházmegyénk ad otthont az idei évben az Országos Katolikus Ifjúsági Találkozónak (OKIT), mely f.é. július 25-29. között kerül megrendezésre. Szeretettel várjuk a találkozóra a paptestvéreket és fiataljaikat. Ugyanakkor tisztelettel kérjük, hogy erre az időszakra ne szervezzenek plébániai szintű rendezvényeket, hogy az OKIT-on tudjanak részt venni. Bátorítsák a fiatalokat a részvételre!


P 128 /2018.

Augusztusi papi lelkigyakorlat
    Az idei papi lelkigyakorlat augusztus 27-én (hétfőn), 18 órakor, bevezető elmélkedéssel kezdődik az erdődhegyi „Helga Winter” Közösségi Házban, és augusztus 31-én (csütörtökön) közös ebéddel ér véget. A lelkigyakorlat vezetésével Ft. Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános atyát kértem meg.
    Minden Paptestvért meghívok és elvárok a lelkigyakorlatra. Kérem, hogy a keddi és szerdai napokra ne vegyenek fel miseszándékot. A hívek meg fogják érteni, hogy lelkipásztoruk lelkigyakorlaton vesz részt.


P 129 /2018.

Egyházmegye kántorainak zarándoklata
    Szeretettel kérem és bíztatom az aktív kántorokat, valamint a kántorképző végzett hallgatóit és mindazokat, akik az egyházközségükben egyházi zenével foglalkoznak, jelentkezzenek a zarándoklatra, melyet az idei évben augusztus 27-ére tervezzük. 

P 130 /2018.

Plébánosi vizsga
A gyulafehérvári főegyházmegye ebben az évben is megszervezi a plébánosi vizsgát azoknak, akik a feltételeknek eleget tettek, és szeretnék a plébánosi címet megszerezni.
Kérem és buzdítom Paptestvéreimet, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.

P 131 /2018.

Könyvajánló
A püspökség titkárságán még kaphatók, Hám János szatmári püspök élete 3 RON; Szentségimádás Boldog Scheffler János elmélkedéseiből 15 RON; Zsolozsmáskönyv 45 RON; Dr. Bura László: Boldog Scheffler János 25 RON; A Názáreti Jézus I., II. és III. 105 RON; Tomka Ferenc: Istenkeresés 15 RON; Ferenc pápa: Áldott légy 22 RON; Ferenc pápa: Az irgalmasság arca 5 RON. Szabó Ferenc SJ: Angyali üzenet 30 RON; Szabó Ferenc SJ: Örömben éltem, köszönöm! 45 RON; Szabó Ferenc SJ: Krisztus és egyháza Pázmány Péter életművében 60 RON; Szentírás 55 RON (nagy).

P 132 /2018.

2017-ben elhunyt paptestvérek
Ft. Láng Pál kanonok, tb. esperes, nyugalmazott plébános, az Egyházmegyei Redemptoris Mater Missziós Szeminárium spirituálisa, életének 76., papságának 52. évében, 2017. augusztus 15-én, csendesen elhunyt. Augusztus 17-én a Székesegyházban végeztünk érte engesztelő szentmisét, majd a szatmárnémeti Hídon túli római katolikus temetőben helyeztük örök nyugalomra.
Ft. Galambos Ferenc nagyprépost, kanonok, c. esperes, ny. plébános, életének 99., papságának 73. évében, 2017. szeptember 19-én csendben elhunyt. Szeptember 21-én engesztelő szentmisét mutattunk be lelke üdvéért a Székesegyházban, majd a szatmárnémeti Hídon túli temetőben helyeztük örök nyugalomra.

Szatmárnémeti, 2018. február 6.

                                
                                    † Jenő
                                    püspök