2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Diakónia koncepció

Az egyházmegye szociális-karitativ tevékenységének konceptje
Az egyházmegyében a szociális-karitatív tevékenységnek 5 - egymástól aránylag független, de mégis szorosan együttműködve – szervezett területe van: Egyházmegyei Caritas, Máltai Segélyszolgálat Szatmári kirendeltsége, Kórházpasztoráció, Plébániai szeretetszolgálat, Börtönpasztoráció.
1.Helyzetkép
-A kommunizmus anyagi és erkölcsi válságot hagyott maga után. Az emberek anyagilag leszegényedtek. A kompakt közösségek meggyengültek. Az emberek bizalmatlanok lettek egymás iránt (besúgás).
-A változás - pozitívumai mellett, - sok negatívumot  is hozott. Most már nem kötelező mindenkinek dolgozni, sőt sokan nem is találnak munkát. A gazdagok gazdagabbak lettek, a szegények pedig szegényebbek.
-A gazdasági krízis miatt sok család még nehezebb helyzetbe került.
-Sok a kallódó, tanácstalan gyerek és ifjú,
-Sok a testi és szellemi fogyatékos ember.
-A krízis a betegellátáson is érezteti hatását.
-Sok ember van börtönben.
-Speciális szatmári helyzet: Sokan kivándoroltak. A  plébániai közösségek kiöregedtek. Sok az egyedülálló, magányos, idős személy.
2.Kihívások, nehézségek
A helyzetképben leírtak mellett:
-A mentalitás megváltoztatása. Ez érvényes úgy a segélyezettek, mind a segélyezők számára. (Segíts magadon és az Isten is megsegít! – Másrészről: Nem minden  rászoruló lusta.)
-A szolidaritás érzésének erősítése. Több önkéntesre lenne szükség.
-A papok tevékenységének fontossága: a Diakónia éppen olyan fontos tevékenység, mint a szentségkiszolgáltatás, vagy a prédikáció.
-Anyagi források hiánya.
3.Célok
-A tevékenységi területekben felsorolt feladatok megvalósítása (vö. az egyes területek részletes leírásait a függelékben)
-Önkéntesek megnyerése
-A hatékonyabb munka érdekében a rendszeres találkozás: plébániai, esperesi és egyházmegyei szinten,
-Lelki és szakmai képzés úgy a segélyezettek, mind a segélyezők számára,
-Ismertté tenni szélesebb körben az egyházmegye szociális-karitatív tevékenységét (a papok szerepének fontossága),
-Bevonni a helyi közösségeket (plébániákat) ebbe a tevékenységbe,
-Együttműködés fontossága: plébániák, Caritas, Máltaiak, Kórházpasztoráció, Börtönpasztoráció,
4.Tevékenységek
4.1. Szociális programok
Ezek magukba foglalják az anyagi segítséget: ruha, élelem, pénz, étkeztetés. Ugyanakkor a tanácsadást is: hogyan tudnának kilábalni ebből a helyzetből (szegénység, családi erőszak). Legyenek aktívabbak, vegyék saját kezükbe sorsukat, ne várjanak mindent mástól.
Ilyen tevékenységeket végez a Caritas, Máltaiak, plébániai szeretetszolgálat.
4.2. Oktatási nevelési programok gyerekek, fiatalok számára
Hátrányos helyzetű gyerekeket és a fiatalokat célozza meg. A tevékenység célja, hogy megmentse őket az elkallódástól, drogoktól és segítsen beilleszkedni a társadalomba. Már óvodás korúakkal elkezdődik a foglalkoznak.
Ilyen tevékenységeket végez a Caritas, Máltaiak, szerzetesrendek, plébániai alapítványok.
4.3. Öregekkel, betegekkel való foglalkozás
Ez a tevékenység magában foglalja a kórházban (Öregotthonokban)  levő betegek lelki gondozását, a házi beteggondozást (amely magában foglalja a szakszerű ápolást, ugyanakkor a velük való beszélgetést, imádkozást, szentségek kiszolgáltatását), idősekkel való foglalkozást (egyénileg és csoportosan – idős-klubok).
Ilyen tevékenységeket végez a Caritas, Kórházpasztoráció, Máltaiak, plébániai szeretetszolgálat.
4.4. Programok fogyatékkal élő személyek számára
Ez egy speciális helyzet, amely nemcsak a fogyatékkal élő személyt érinti, hanem a környezetét, családját is.
A Caritasnak vannak ilyen szolgáltatásai: Szent József Gyermekrehabilitációs központ – Szatmárnémeti, Információs és tanácsadó iroda fogyatékkal élő személyek számára „B.A.C.H. –iroda”., Alsóhomorodon 2 intézmény, Speciális óvoda Nagykárolyban és Nagybányán. .
4.5. Börtönpasztoráció
Kéthetente látogatják a börtönt: pap, kántor és 1-2 világi a lelkiségi csoportokból.
5.Erőforrásaink
-Plébánosok és munkatársaik, akik a bázison dolgoznak
-Az Egyházmegyei Caritas profi munkacsoportja 
-A Máltai Segélyszervezet
-Egyházmegyei Kórházpasztorációs Iroda – referens és kórházlelkész
-Kb. 1000 önkéntes
-A Pasztorális Tanács keretében működő Diakónia munkacsoport
-Állami támogatás (önkormányzatok, egészségügyi pénztár),  adományok és sponzorizálás, pályázatok révén kapott összegek, saját források (persely)