2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK 2008-I.

Köszönet a 2007. évi támogatásért

A szatmári egyházmegye elöljárójaként köszönöm Paptestvéreimnek, hogy az elmúlt évben segítségemre voltak Isten népének vezetésében, azáltal, hogy a rájuk bízott közösséget szolgálták.
Köszönet a Kedves Híveimnek, hogy a 2007-es évben vállalták egyházközségük anyagi támogatását.  Külön köszönöm, hogy a helyi terheken túl vállalták a központi járulékok befizetését is, amivel lehetővé tették papnövendékeink taníttatását és központi intézményeink működtetését.

 

32/2008. sz.


Fakultások meghosszabbítása

A P 97/2007. szám alatt engedélyezett fakultásokat (felmentés a vegyes-vallású házasságokra 1125. kán., illetve az abortusz bűne alóli feloldozás) a meghatározott feltételek mellett a 2008-as évre is meghosszabbítom.

 

33/2008. sz.


2008-ban jubiláló paptestvérek

Gyémánt misés:  Sikolya Bálint c. apát, kanonok

Ezüst misések:  Czepeczauer Pál c. esperes, plébános
Heinrich Antal plébános

70 évesek:   Knecht Béla tb. kanonok, plébános
Schönberger Ferenc tb. kanonok, plébános

65 évesek:  Tyukodi Antal tb. kanonok, plébános
Lieb József tb. kanonok, esperes-plébános

55 éves:  Fagea László c. esperes, plébános

50 évesek:  Dr. Schupler Tibor tb. kanonok, gazdasági igazgató, plébános
Szinovácz György ker. esperes, plébános

Gratulálunk paptestvéreinknek! Isten éltesse őket sokáig!

 

34/2008. sz.


Bérmálások 2008-ban

Április 6.  Sárközújlak
Április 13. - 9 óra: Szatmári Szent Család Plébánia
Április 13. - 12 óra: Szatmári Kis Szent Teréz Plébánia
Április 20. - 9 óra: Szatmári Szentlélek Plébánia
Április 20. - 12 óra: Szatmári Szent János Plébánia
Május 4. - 9 óra: Nagybánya Szent József Plébánia
Május 4. - 11,30 óra: Nagybánya Szentháromság Plébánia
Május 11. - 9 óra: Szatmári Román és Német Személyi Plébániák
Május 11. - 11 óra: Szatmári Székesegyházi Plébánia
Május 12.  Kökényesd
Május 18.  Mezőfény
Május 25.  Nagykárolyi Fatimai Szűz Mária Plébánia
Június 8. - 9 óra: Nagykárolyi Szentlélek Plébánia
Június 8. - 11 óra: Nagykárolyi Kalazanci Szent József Plébánia
Június 15.  Szinérváralja
Június 29.  Börvely
Október 12.  Szakasz

 

35/2008. sz.


Egyházmegyei gyűjtések 2008-ban

- Nagypéntek (március 21)     - a Szent Sír javára
- Szent Péter és Pál apostolok ünnepe (június 29)  - Péter fillérek
- Október harmadik vasárnapja (október 19)  - a missziók javára
- Évközi 33. vasárnap (november 16)   - a Caritas céljaira

 

36/2008.sz.


Suspensio sacerdotis Alexandri Szatmári

Sacerdos Alexander Szatmári generaliter suspenditur propter desertationem loci dispositionis (CIC can. 1396).

 

37/2008. sz.


Nagycsütörtöki krizmamise

Nagycsütörtökre szeretettel hívom és elvárom minden Paptestvéremet a székesegyházban 10 órakor celebrálandó krizmaszentelési misére.  Legyen ez a nap egységünk igazi kifejezője.  A szentmise után közös ebéd lesz a Püspökségen.

 

38/2008. sz.


Tavaszi szenátusi gyűlés

Értesítem a Papi Szenátus tagjai, hogy f.é. április 7.-én (hétfőn) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk a szenátusi gyűlést.

 

39/2008. sz.


Tavaszi papi gyűlés

Értesítem a paptestvéreket, hogy f.é. április 21.-én (hétfőn) 10 órakor a székesegyházban közös szentmisével kezdjük a tavaszi papi gyűlést, majd 11 órakor folytatjuk a Püspökség előadótermében a megbeszélést.

 

40/2008. sz.


Lelkinapok

Az elmúlt évhez hasonlóan március hónapban lelkinapokat szervezünk egyházmegyénkben az Imádság Éve kapcsán.
- Március 3.-án (hétfőn) 11 órakor - Mezőteremen a két nagykárolyi esperesség papjai részére.
- Március 4.-én (kedden) 11 órakor - Nagybányán a Szentháromság Plébánián a nagybányai és a máramarosi esperesség papjai részére. 
- Március 5.-én (szerdán) 11 órakor Szatmárnémetiben a Püspökség előadótermében a szatmári, erdődi és ugocsai esperesség papjai részére.

 

41/2008. sz.


Gyertya az Imádság Évében

Az Imádság Éve jelképeként az egyházmegye minden templomába egy díszgyertyát juttatunk el az Imádság Évének logójával.  Kérem, mindenki számára jól látható helyre állítani, hogy az Imádság Évére emlékeztesse a templomba látogatókat.  Az Imádság Évének bezárása után a gyertya a templom tulajdona marad.

 

42/2008. sz.


Hitoktatói diploma elismertetése

A Gyulafehérvári Teológián végzett hitoktatók számára utolsó lehetőség, hogy diplomájukat elismertessék a Kolozsvári Babeş-Bólyai Tudományegyetem Teológiai Szakán.
Jelentkezni lehet: 2008. január 28. - február 1. között.
A vizsgák időpontja: 2008. február 4. - 8. között.
Vizsgadíj: 400 RON x 5.
Beiratkozási díj: 300 RON.

 

43/2008. sz.


Teljes búcsúnyerési lehetőség

A Szentatya teljes búcsút engedélyez abból az alkalomból, hogy a Szűzanya 150 évvel ezelőtt jelent meg a Lourdes-ban Soubirous Bernedetnek.  Feltételek:
- Ha valaki 2007. december 8.- 2008. december 8. között Lourdes-ba zarándokol.
- Ha valaki 2008. február 2. - 11. között felkeresi a lourdes-i Szűzanya kegyképét valamelyik templomban, ami előtt bizonyos ideig elmélkedik.
- Ha idősek, betegek, és otthonukat elhagyni nem tudók, bizalommal felajánlják betegségüket és szenvedésüket Lourdes-i Szűznek, valamint eleget tesznek a szükséges feltételeknek.

 

44/2008. sz.


Kiadványaink

- Hám János 1827-1857.  Ára 30 RON.  Minden plébánia egy könyvet ajándékba kap.  Kérem, beírni a plébánia leltárába.
- Názáreti Jézus - Joseph Ratzinger, XVI. Benedek pápa.  Ára 30 RON.
- Moartea, poarta vieţii - Heinrich Ferenc.  Ára 20 RON.

 


Szatmárnémeti, 2008. január 17.Schönberger Jenő

püspök