2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - I/2006

Fakultások meghosszabbítása

A P 184/2005. szám alatt engedélyezett fakultásokat (felmentés a vegyes-vallású házasságokra (1125. kán.) illetve az abortusz bune alóli feloldozás) a meghatározott feltételek mellett a 2006-os évre meghosszabbítom.

 

P 126 /2006. sz.


2005-ben elhunyt paptestvérek

- Április 5.-én Ft. Fuhrmann Vendel - tb. kanonok, ny. plébános
- Július 28.-án Ft. Brunner István - kanonok, c. prépost, ny. plébános
- Augusztus 31.-én Ft. Hevele Imre - kerületi esperes, plébános

 


P 127 /2006. sz.


2006-ban jubiláló paptestvérek

Aranymisések:

Ft. Keszler Tibor tb. kanonok, ny. plébános december 8.
Ft. Kirner Ferenc kanonok, ny. plébános december 8.


Ezüstmisések:

Ft. Dr. Ágoston Ferenc plébános június 21.
Ft. Papellás István ker. esperes, sztsz. tan. június 21.


80 éves:

Ft. Keszler Tibor tb. kanonok, ny. plébános április 7.
Ft. Kirner Ferenc kanonok, ny. plébános május 12.


60 éves:

Ft. Mártin Lőrinc c. esperes, ny. plébános október 19.


50 éves:

Ft. Starmüller Ferenc sztsz. tan., plébános július 14.
Ft. Ulmer Mihály plébános szeptember 13.
Ft. Dudás Miklós plébános október 22.


Isten éltesse mindnyájukat jó egészségben!

 


P 128 /2006. sz.


Betegek ellátása

Az elmúlt évi statisztikákat és a beküldött anyakönyveket tanulmányozva első látásra feltűnik, hogy a kettő nem mindig egyezik. Ezért kérem a Paptestvéreket, hogy lelkiismeretesebben figyeljenek oda, hogy mit küldenek be. De még ennél is fontosabbnak tartom, hogy a jövőben a betegek és haldoklók ellátására sokkal több gondot fordítsanak, mert feltűnően sok a szentségekkel el nem látottak száma egyházmegyénkben!

 


P 129 /2006. sz.


Bérmálások 2006-ban

Április 23. - Nagykároly, Kalazanci Szent József Plébánia
Május 7. - Nagykároly, Fatimai Szűz Mária Plébánia
Május 14. - Nagykároly, Szentlélek Plébánia, - Csanálos
Május 27. - Bixad
Május 28. - Szatmárnémeti, Szentlélek Plébánia
Június 4. - Szatmárnémeti, Kálvária Személyi Plébániák, 
- Szatmárnémeti, Székesegyházi Plébánia
Június 11. - Szatmárnémeti, Kis Szent Teréz Plébánia

Július 16. - Krasznabéltek
Június 17. - Józsefháza
Július 2. - Nagybánya, Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia, 
- Lunci
Július 9. - Mezőterem
Július 26. - Felsővisó

 

P 130 /2006. sz.


Központi hozzájárulás 2006-ra

Az őszi szenátusi gyűlés döntése értelmében egy bizottságot kértem fel a 2006-os központi hozzájárulás összegének plébániánkénti megállapítására.
Ez az összeg a kispapok taníttatását (leszámolva a königsteini támogatást) és a központ fenntartását (1 milliárd lej) tartalmazza.
A hozzájárulás megállapításakor az egyházi és állami nyilvántartásokat vették alapul, de figyelembe vettek egyéb idevonatkozó szempontokat is.
A teljesség kedvéért itt említem meg, hogy a szórványalapból a megállapított lista alapján idén legkevesebb 1.200.000.000 lej kerül kiosztásra, segítve a kisebb közösségek anyagi boldogulását.
Törekvéseink célja a reálisabb teherviselés.

 

Szatmári esperesi kerület 390.000.000


Szatmárnémeti - Székesegyház 150.000.000
Szatmárnémeti - Szent János 90.000.000
Szatmárnémeti - Szent Antal 15.000.000
Batiz 25.000.000
Szamosdara 25.000.000
Mikola 25.000.000
Lázári 40.000.000
Szatmárnémeti - Kálvária: román közösség 10.000.000
Szatmárnémeti - Kálvária: német közösség 10.000.000Erdőd 50.000.000

Szatmárnémeti - Szent Család 80.000.000
Szatmárnémeti - Kis Szent Teréz 80.000.000
Szatmárnémeti - Szentlélek 70.000.000
Krasznabéltek 20.000.000
Szakasz 10.000.000
Krasznaterebes 5.000.000
Nántű 5.000.000
Színfalu 5.000.000
Alsóhomoród 5.000.000


Ugocsai esperesi kerület 210.000.000


Túrterebes 60.000.000
Halmi 10.000.000
Nagytarna 5.000.000
Lajosvölgyihuta 40.000.000
Józsefháza 10.000.000
Bixad 10.000.000
Sárközújlak 60.000.000
Kökényesd 15.000.000


Nagykároly I.-II.esperesi kerületek 680.000.000


Nagykároly - Kalazanci Szent József 70.000.000
Nagykároly - Fatimai Szűz Mária 80.000.000
Börvely 15.000.000
Kálmánd 40.000.000
Kaplony 80.000.000
Mezőfény 70.000.000
Csanálos 50.000.000
Nagykároly - Szentlélek 70.000.000
Kisdengeleg 15.000.000
Nagymajtény 25.000.000
Mezőpetri 50.000.000
Mezőterem 25.000.000
Csomaköz 40.000.000
Szaniszló 50.000.000


Nagybányai esperesi kerület 350.000.000


Nagybánya - Szentháromság 100.000.000
Nagybánya - Krisztus Király 50.000.000
Nagybánya - Árpádházi Szent Erzsébet 15.000.000
Nagybánya - Szent József 70.000.000
Nagybánya - Assisi Szent Ferenc 15.000.000
Felsőbánya 60.000.000
Láposbánya 20.000.000
Szinérváralja 20.000.000


Máramarosszigeti esperesi kerület 250.000.000


Máramarossziget 110.000.000
Hosszúmező 10.000.000
Rónaszék 15.000.000
Nagybocskó 10.000.000
Aknasugatag 15.000.000
Borsabánya 30.000.000
Felsővisó 60.000.000

 

P 131 /2006. sz.


Egyházmegyei gyűjtések 2006-ban

- Nagypéntek (április 14) - a Szent Sír javára
- Péter és Pál apostolok ünnepe (június 29) - Péter-fillérek
- Október utolsó vasárnapja (október 29) - Missziók javára
- Szent Erzsébet ünnepén (november 19) - a Caritas céljaira

 

P 132 /2006. sz.


Nagycsütörtöki krizmamise

Nagycsütörtökön szeretettel meghívom és elvárom minden Paptestvéremet a székesegyházban de. 10 órakor tartandó krizmaszentelési misére. Legyen ez a nap egységünk igazi kifejezője. A szentmise után közös ebéd lesz a püspökségen.

 

P 133 /2006. sz.


Tavaszi szenátusi gyűlés

Értesítem a Papi Szenátus tagjait, hogy f.é. március 20.-án, hétfőn, d.e. 10 órakor a püspökségen tartjuk a szenátusi gyulést.

 

P 134 / 2006. sz.


Tavaszi papi gyűlés

Értesítem a paptestvéreket, hogy f.é. március 27.-én, hétfőn, d.e. 10 órakor a székesegyházban közös szentmisével kezdjük a tavaszi gyűlésünket, majd 11-kor folytatjuk a püspökségen.

 

P 135 /2006. sz.


Egyházmegyei Jézus Szíve búcsú

Az egyházmegyei Jézus Szíve búcsú idopontja 2006. június 25-én (vasárnap) lesz az alábbi rendben:
- Román nyelvű szentmise: 8 órakor a Kálvária templomban. Főcelebráns és szónok:
- Német nyelvű szentmise: 9,30-kor a Kálvária templomban. Főcelebráns és szónok: Dr. Ágoston Ferenc krasznabélteki plébános.
- Magyar nyelvű szentmise: 11 órakor a Székesegyház előtt. Főcelebráns és szónok: Nagym. és Ft. Tamás József az erdélyi főegyházmegye segédpüspöke.
Kérem a Paptestvéreket, hogy az otthoni miserendeket ezekhez alakítsák, hogy ne fedjék egymást. Lehetőleg minden plébános és hívei vegyenek részt az egyházmegyének e jelentős ünnepén.

 

P 136 /2006. sz.


Diakónus és papszentelés

Örömmel értesítem Paptestvéreimet, hogy 2006. július 1-én (szombaton) de. 11 órai kezdettel 
két diakónust
- Covaci István-Attila - Nagybánya, Krisztus Király Plébánia,
- Hájtájer István - Csomaköz,
és
öt papot szentelek: 
- Buna János-Lajos - Szatmárnémeti, Kis Szent Teréz Plébánia
- Jakab Norbert - Halmi
- Luczás Lóránt - Kaplony
- Román János - Borsabánya
- Szmutku Róbert - Csedreg.


P 137 /2006. sz.


Nyugdíjkorhatár

Azok a paptestvérek, akik elérik a törvény által megszabott korhatárt, nyugdíjba mennek és megkapják a nekik járó nyugdíjat. E mellett alkalmazásban maradnak, és természetesen megkapják a munkájuk után járó fizetést is.

 

P 138 /2006. sz.


Szórványalap 2006

Csatoltan küldünk egy kérvény űrlapot, amelyet csak a szórványsegélyre jogosultak töltsenek ki, amennyiben a Központtal szemben az előző évben minden kötelességüket teljesítették. A kérvényt f.é. március 31-ig személyesen vagy az esperesen keresztül juttassák el a gazdasági igazgatósághoz.
A jóváhagyott összeget hivatalosan könyveljék be a pénztárnaplóba. A felhasználását az esperesek ellenőrzik.

 

P 139 /2006. sz.


Templomba járó hívek számlálása

Az idén nagyböjt 4. vasárnapján és az évközi 30. vasárnapon számoljuk meg a szentmisén résztvevő híveket. Az eredményt hivatalos papíron küldjék be a püspökségre a vikárius úrnak.

 

P 140 /2006. sz.


Márciusi Papi Rekollekció

Ft. Nagy József teológiai biblikus tanár és az Erdélyi Biblia Társulat vezetője, a márciusi rekollekciók alkalmával egyházmegyénk papsága részére bibliai felkészítőt tart a Biblia Éve kapcsán.
- Március 6-án (hétfőn) 11 órakor - Mezőteremen, a két nagykárolyi esperesség papjai részére.
- Március 7-én (kedden) 11 órakor - Nagybányán a Szentháromság plébánián, a nagybányai és a máramarosi esperesség papjai részére.
- Március 8-án (szerdán) 11 órakor - Szatmárnémetiben a Scheffler János Lelkipásztori Központban, a szatmári, erdődi és ugocsai esperesség papjai részére.

 

P 141 /2006. sz.


Imaév a nemzet lelki megújulásáért

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 2006. január 1-én körlevélben fordult a hívekhez. Az idei esztendő különleges évfordulók ideje nemzetünk történetében - írják a püspökök - ami arra indít minket, hogy imaévet hirdessünk a nemzet lelki megújulásáért. 
Ma is hordozzuk népünk életének lelki sebeit. Sokunk életét a reménytelenség, a pillanatnyi előnyöket kereső anyagiasság és karrierizmus, a jövőtlenség érzése és a depresszió jellemzi. Nehezen jutunk derűs életszemléletre. Alig érezzük a jövő vonzását és ígéretét. Nem csupán anyagi nehézségek, a családok életét megnehezítő külső körülmények, hanem gyakran ez a jövőtlen gondolkodás is okozza, hogy nemzetünk lélekszáma rohamosan csökken, hogy népesedési összeomlásnak nézünk elébe.
A körlevél megjelöli a reménytelenségből kivezető utat: imádkozzunk hát ebben az évben egyénileg és közösségileg is nemzetünk lelki megújulásáért. 
Meggyőződésem, hogy egyházmegyénknek is csatlakoznia kell ehhez a felhíváshoz. Éppen ezért mellékeljük a körlevélhez csatolt imát és könyörgéseket, hogy szentmiséken a hívek könyörgésében, vagy nyilvános ájtatosságok alkalmával mi is imádkozzunk híveinkkel nemzetünk lelki megújulásáért.

 


Szatmárnémeti, 2006. február 7.


Schönberger Jenő 
püspök