2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - I/2010.

P /2010
Fakultások meghosszabbítása

A P 102/2009. szám alatt engedélyezett fakultásokat (felmentés a vegyes-vallású házasságokra 1125. kán., illetve az abortusz bűne alóli feloldozás) a meghatározott feltételek mellett a 2010-es évre is meghosszabbítom.

P /2010
Köszönet a 2009. évi támogatásért

Az egyházmegye főpásztoraként köszönetet mondok Paptestvéreimnek, hogy az elmúlt évben segítségemre voltak Isten népének vezetésében, amikor a rájuk bízott közösség lelki javát felelősségteljesen és áldozatkészen szolgálták.

Köszönetet mondok Kedves Híveimnek, hogy az elmúlt 2009-es évben vállalták egyházközségük anyagi fenntartását, hogy a helyi terheken túl a központi járulékok befizetését is, amelyek által lehetővé tették papnövendékeink taníttatását és központi intézményeink zavartalan működtetését.

Mindezekért ismételten és őszintén köszönetet mondok mindenkinek!

P /2010

2010-ben jubiláló paptestvérek

Ezüstmisések június 23-án: Schönberger Jenő - püspök

Vojtku László - plébános

70 éves: Bartalis János - fr. János ofm - október 17

50 évesek: Merlás Tibor - tb. főesperes, plébános - április 30

Skurka Dezső - plébános - december 22

40 éves: Dr. Hankovszky Ferenc püspöki helynök, irodaigazgató, bírósági helynök, plébános - október 3

30 éves: Simon Attila - i.h. lelkész - február 18

Szmutku Róbert - i.h. lelkész - április 30

Luczás Antal Lóránt - s. lelkész - június 12

Récsei Norbert István - i.h. lelkész - július 10

Hájtájer István - s. lelkész - szeptember 27

Gratulálunk Paptestvéreinknek és kívánunk Istentől megáldott hosszú életet, további eredményes munkavégzést, jó egészséget és sok lelkipásztori örömet!

P /2010
Egyházmegyei gyűjtések 2010-ben

- Nagypéntek (április 2)                                                      - a Szent Sír javára

- Szent Péter és Pál apostolok ünnepe (június 29)          - Péter fillérek

- Október harmadik vasárnapja (október 17)                    - a Missziók javára

- Évközi 33. vasárnap (november 14)                                - a Caritas céljaira

 

P /2010

Lelkinapok

Az elmúlt évhez hasonlóan március hónapban lelkinapokat szervezünk egyházmegyénkben a Hivatások Éve kapcsán. A lelkinapokat Ft. Jakabos Barnabás SJ atya vezeti.

-         Március 1.-én (hétfőn) 11 órakor - Kálmándon a két nagykárolyi esperesség papjai részére.

-         Március 2.-án (kedden) 11 órakor - Nagybányán a Szentháromság plébánián a nagybányai és a máramarosszigeti esperességpapjai részére.

-         Március 3.-án (szerdán) 11 órakor - Szatmárnémetiben a Püspökség előadótermében a szatmári, erdődi és ugocsai esperesség papjai részére.

P /2010

Tavaszi szenátusi gyűlés

Értesítem a Papi Szenátus tagjait, hogy f.é. március 22.-én (hétfőn) 11 órakor a Püspökségen tartjuk a szenátusi gyűlést.

 

P /2010

Nagycsütörtöki krizmamise

Nagycsütörtökre szeretettel hívom és elvárom minden Paptestvéremet a Székesegyházban 10 órakor celebrálandó krizmaszentelési misére.  Legyen ez a nap egységünk igazi kifejezője.  A szentmise után közös ebéd lesz a Püspökségen.

P /2010

Tavaszi papi gyűlés

Értesítem a Paptestvéreket, hogy f.é. április 26.-án (hétfőn) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk a találkozót. Ft. Dr. Oláh Zoltán, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola rektora tart előadást. Kérek mindenkit, legyen pontos.

 

P /2010

Esperesek és esperesi titkárnők tavaszi gyűlése

Az esperesek és esperesi titkárnők tavaszi gyűlését f.é. május 10.-én (hétfő) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.

 

P /2010

Egyházmegyei Jézus Szíve búcsú

Az egyházmegyei Jézus Szíve búcsú időpontja 2010. június 13-án (vasárnap) lesz az alábbi rendben:

-         Román nyelvű szentmise: 8 órakor a Kálvária templomban.

-         Német nyelvű szentmise: 9,30-kor a Kálvária templomban.

-         Magyar nyelvű szentmise: 11 órakor a Székesegyház előtt.

Mindhárom szentmise főcelebránsa és szónoka Msgr. Dr. Jakubinyi György Miklós

gyulafehérvári érsek.

Kérem a Paptestvéreket, az otthoni miserendet ezekhez alakítsák, hogy ne fedjék egymást.  Lehetőleg minden plébános és hívei vegyenek részt az egyházmegyének e szép és jelentős ünnepén.

 

P /2010

Diakónus és papszentelés

Értesítem Paptestvéreimet, hogy 2010. július 3.- án (szombaton) de. 11 órai kezdettel a Székesegyházban diákónus- és papszentelés lesz.

Imádkozzunk és a híveinkkel is imádkoztassunk a szentelendőkért, hogy Krisztusnak és egyházmegyénknek mindhalálig hűséges szolgái legyenek!

P /2010

Számlák, központi járulékok rendezése plébánia átadása esetén

 

Az esperesek visszajelzései alapján tisztelettel kérem a Paptestvéreket, hogy helyezés esetén, a plébánia átadásnál az addigi folyó számlákat és a központi járulékok adott (esetleges félévi) részét rendezzék, elkerülve így a későbbi félreértéseket.

 

P /2010

Plébánosi kinevezés

Tekintettel arra, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen sikerrel tette le a licenciátusi vizsgáit, 2009. december 17.-i hatállyalRomán János plébánosi kinevezést kapott mindazon jogokkal és kötelezettségekkel, amelyekre az ET vonatkozó kánonjai utalnak. Lelkipásztori munkájára, most már ezen új minőségben is, Isten bőséges áldását kérem és sikeres eredményéhez gratulálok.

 

P /2010

Klagenfurti egyházmegyébe 2 éves lelkipásztori szolgálat lehetősége

2006-ban a szenátus jóváhagyta, hogy az egy évnél régebben felszentelt, németül beszélő papok, maximum két évre jelentkezhetnek a klagenfurti egyházmegyébe, hogy ott segédlelkészként lelkipásztori tapasztalatokat gyűjtsenek és német tudásukat tökéletesítsék.

Szándékukat kérem Húsvétig jelezzék nálam.

 

P /2010

Plébániai weboldalak

Örömmel látom, hogy egyre többen veszik igénybe a digitális média nyújtotta lehetőségeket, és készítenek internetes oldalt plébániájuk vagy valamely plébániai csoport számára. Kérem a Paptestvéreket, hogy egy honlap elkészítése előtt egyeztessenek a Püspökség Média Iroda vezetőjével, aki hasznos segítséget tud nyújtani e téren. Fontos tudnunk, hogy mi kerülhet fel egy ilyen oldalra és mi a plébániai honlapok szerepe.

 

P /2010
Augusztusi papi lelkigyakorlat

Az idei papi lelkigyakorlat augusztus 30.-án (hétfőn), 18 órakor, bevezető elmélkedéssel kezdődik az Erdődhegyi „Helga Winter" Közöségi Házban és szeptember 2.-án (csütörtökön) közös ebéddel ér véget.  A lelkigyakorlat vezetésével Ft. Vértesaljai László SJ atyát kértem meg.

Minden Paptestvért meghívok és elvárok a lelkigyakorlatra.  Kérem, hogy a keddi és szerdai napokra ne vegyenek fel miseszándékot. A hívek meg fogják érteni, hogy lelkipásztoruk lelkigyakorlaton vesz részt.

 

P /2010

Éves statisztika

Őszintén megköszönöm a Paptestvéreknek, hogy az éves statisztikát rendszeresen elkészítik és eljuttatják a Püspökségre. Kérem tisztelettel a Paptestvéreket, hogy a 2010-es évben is minden filiáról külön statisztikai nyilvántartást készítsenek a materhez hasonlóan.

 

P /2010

Évi orvosi kivizsgálás

Az idei évben is vállalják a West Medicaban rendelő orvosok papjaink kivizsgálását. (Csatolva) Erről egy részletes információs levél is eljut hamarosan mindenkihez. Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy a rendszeres egészségügyi szűrést mindenki vegye komolyan.

 

 

Szatmárnémeti, 2010. január 22.

püspök