2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - IV./ 2010.

Áthelyezések és kinevezések 2010-ben

 

1) Hájtájer István máramarosszigeti segédlelkészt áthelyeztem a szatmárnémeti Szent Család plébániára segédlelkésznek.

2) Récsei Norbert a nagybányai Szentháromság plébánia segédlelkészét áthelyeztem a szatmárnémeti Szent János Ap. és Ev. plébániára segédlelkésznek.

3)  Antku István újmisést kineveztem a máramarosszigeti plébániára segédlelkésznek.

4) Czumbil Wilhelm újmisést kineveztem a nagybányai Szentháromság plébániára segédlelkésznek.

5) Tatár Zoltán újmisést kineveztem a szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébániára segédlelkésznek.

6) Lapka József külföldi tanulmányai befejeztével visszatért egyházmegyénkbe és kineveztem püspöki titkárnak, ifjúsági- és ministráns lelkésznek, valamint a szatmárnémeti Szent József templom lelkészének.

7) Jakab Norbert segédlelkészi szolgálatát meghosszabbítottam még egy évre a Klagenfurt-i egyházmegyében.

P 630 /2010

Augusztusi papi lelkigyakorlat

 

Mint már ismertettem az idei papi lelkigyakorlat augusztus 30.-án (hétfőn), 18 órakor, bevezető elmélkedéssel kezdődik az erdődhegyi „Helga Winter" Közösségi Házban és szeptember 2.-án (csütörtökön) közös ebéddel ér véget. A lelkigyakorlat vezetésével Ft. Vértesaljai László SJ atyát kértem meg.

Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy vegyenek részt a lelkigyakorlaton és a részvételi szándékot jelezzék az Esperesi Titkárságon, f.é. augusztus 13-ig.

P 631 /2010

Őszi szenátusi gyűlés

 

Az őszi Szenátusi gyűlést f.é. október 11-én (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen.  A gyűlés témáit kellő időben minden szenátusi tagnak megküldjük.

P 632 /2010

Őszi papi gyűlés

 

Értesítem a Paptestvéreket, hogy f.é. október 25.-én (hétfőn) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk az őszi papi találkozót, melyen Fr. Barsi Balázs ferences atya tart előadást. Kérek mindenkit, legyen pontos!

P 633 /2010

Adókötelezettség plébániák számara

 

Az ingatlanok (épületek, belterületek és külterületek), utáni adó fizetését az 571/2003  törvény szabályozza (Cod fiscal).

Minden jogi személynek, így a plébániáknak is kötelességük letenni a tulajdonukban levő ingatlanokról egy nyilatkozatot (Declaratie de impunere) a körzetükben levő adóhivatalhoz, vagy ahol ilyen nincs, a polgármesteri hivatalhoz.

Ezt a nyilatkozatot egyszer kell letenni, de minden esetben - ha változás adódik - ennek a módosítását szintén jelezni kell (Declaratie de impunere rectificativă).

A Plébániáknak nem kell adót fizetni a következő épületekre (571- es törvény 250(1) cikkely értelmében):

-          műemlék épületekre (kivételt képeznek azok, melyeket gazdasági célra használnak illetve bérlik),

-          templomok,

-          plébánia épületek  (kivételt képeznek azok, melyeket gazdasági célra használnak illetve bérlik),

-          azok az épületek, amelyek a visszaszolgáltatás nyomán kerültek a plébániák tulajdonába, addig amíg közintézmények működnek benne.

A Plébániáknak nem kell adót fizetni a kül- és belterületekre, amelyek plébániai tulajdonban vannak (571- es törvény 257 cikkely értelmében).

P 634 /2010

Lakásbiztosítási törvény

 

Megjelent a lakásbiztosítási törvény, amely csak a magán személyeket kötelezi, a jogi személyeket nem. Ennek értelmében ez a törvény a plébániákra nem vonatkozik.

P 635 /2010

Szórványalap prioritásai (emlékeztetésül!)

 

A 2005-ös őszi Szenátusi Gyűlés alapján a szórványalap prioritásai a következők:

- Személyzeti költségek:     - plébános kiszállási költségei, illetve

- a kántor, harangozó, sekrestyés bérezése stb.,

- Lelkipásztori közösségi élettel kapcsolatos költségek, kiadások fedezése,

- Kisebb és sürgős javítási munkálatok résztámogatása.

 

 

P 636 /2010

Ebédjegyek megadózása

 

F.é. július 1-től az ebédjegyek után is fizetünk 16 % adót, amely az alkalmazottól kerül levonásra és felkerül a fizetési lapra. Az így levont adót az alkalmazó köteles jelenteni és befizetni a Pénzügyi Hatósághoz.

Megkérek minden plébánost, amennyiben a fentiek ismeretében továbbra is igényt tart az ebédjegyekre, kérem jelezze Merk Zsuzsannánál f.é. augusztus 12-ig.

P 637 /2010

Beiratkozás a Szent Alajos Kollégiumba

 

Kollégiumunk a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont diákjai számára biztosít keretet a keresztény neveléshez. A szabad külsős tanulói férőhelyek számát minden tanévben a saját tanulóink következő évi beiskolázásának létszáma határozza meg.

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól minden diák esetében. A felvétellel kapcsolatban telefonon vagy személyesen lehet érdeklődni. Felvilágosítást adunk a várható lehetőségekről ill. tájékoztatást a felvételihez szükséges dokumentáció benyújtásáról. Honlap:www.hamjanos.roBeiratkozás: 2010. augusztus 23 - 24, 9-13 óra között.

P 638 /2010

Köszönet az árvízkárosultak támogatásért

 

Őszinte hálámat fejezem ki minden rászoruló nevében az árvízkárosultak támogatásáért. A gyűjtést továbbítottuk a romániai Caritas Konföderáció felé, aki szétosztja a rászorulók között.

Paptestvéreim együttműködését, Híveim adakozókészségét őszintén köszönöm!

P 639 /2010

Templomba járók számlálása

 

A templomba járó híveink megszámlálására ebben az évben november 14.-én, az évközi 33. vasárnapon kerül sor.  A számláláshoz szükséges anyagot kellő időben megküldjük.

P 640 /2010

Kántorképzés folytatása

 

Egyházmegyénkben az idei iskolai évben egy csoport elvégezte a kántorképzőt. Októbertől újabb lehetőséget szeretnénk biztosítani az érdeklődőknek, hogy egyházzenei tudásukat elmélyítsék illetve gyarapítsák.

Kérem a Paptestvéreket, hogy hirdessék a mellékletben megtalálható információkkal együtt.

P 641 /2010

Kántorok egyházmegyei találkozója és továbbképzője

 

Kérem a Paptestvéreket szorgalmazzák, hogy a kántorok, a kántorképző végzősei és mindazok, akik a plébánián egyházi zenével foglalkoznak, jelentkezzenek az egyházmegyei találkozóra és egyben képzésre.  A képző-találkozót a szokondi Szent Ignác Lelkigyakorlatos házban tartjuk f.é. szeptember 23 és 24-én. Jelentkezni lehet szeptember 15-ig az Esperesi Titkárságon.

 

P 642 /2010

Rekolekciós napok anyaga

 

A Hivatások Évében a papság számára havi rekolekciós témákat készítettünk és elmélkedtünk át közösen. Külön köszönöm a csapatnak, aki vállalta a témakörök kidolgozását.

Mivel a Paptestvérek részéről többször elhangzott az igény, hogy jó volna ezeket az elmélkedéseket kézhez kapni, mellékletben most megtalálható.

P 643 /2010

Kiadványok

 

- A Püspökség az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is kiadja a liturgikus-, a fali- és a forgatható naptárokat. Ezeknek az árai továbbra sem lesznek magasabbak a hasonló kiadványok árainál, hogy a Paptestvérek és Hívek a mi kiadványainkat vásárolják. A fali- és forgatható naptárak már román nyelven is kaphatók az elmúlt évhez hasonlóan.

-          Erdőd nyolc évszázada.  Ára: 10 RON.

-          Jézus Szíve tiszteletére - Hanganyag CD-n. Ára: 15 RON. - mindkettő a Püspökség Információs Irodájában kaphatók.

Szatmárnémeti, 2010. július 28.

püspök