2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - IV./ 2012.

P 565 / 2012

Áthelyezések és kinevezések 2012-ben

Folyó év augusztusában a következő személyi változások történnek egyházmegyénkben:

-         Ft. Teffenhart István aknasugatagi plébánost áthelyeztem a Józsefházi Plébániára plébánosnak.

-         Ft. Covaci István a Szatmárnémeti Szent János ap. és ev. Plébánia segédlelkészét áthelyeztem az Aknasugati Plébániára i.h. lelkésznek.

-         Ft. Lapka József a Szatmárnémeti Kis Szent Teréz Plébánia segédlelkészét, meghagyva ifjúsági és ministráns lelkészi beosztását, áthelyeztem a Székesegyházi Plébániára segédlelkésznek.

-         Ft. Czumbil Wilhelm a Szatmárnémeti Szent Család Plébánia segédlelkészét áthelyeztem Máramarosszigetre segédlelkésznek.

-         Ft. Oláh Zsolt a Székesegyházi Plébánia segédlelkészét áthelyeztem a Szatmárnémeti Szent Család Plébániára segédlelkésznek.

-         Ft. Vass Loránd a Nagybányai Szentháromság Plébánia segédlelkészét áthelyeztem a Szatmárnémeti Kis Szent Teréz Plébániára segédlelkésznek.

-         Ft. Istvánfi Szilárd újmisést kineveztem a Nagybányai Szentháromság Plébániára segédlelkésznek.

-         Ft. Molnár Eduárd újmisést kineveztem a Szatmárnémeti Szent János ap. és ev. Plébániára segédlelkésznek.

-         Az Erdélyi Ferences Rendtartomány Fr. Kakucs Szilveszter kaplonyi segédlelkészt áthelyezte Csíksomlyóra kisegítőlelkésznek, Fr. Főcze Bonaventura újmisést Kaplonyba segédlelkésznek, valamint Fr. Fábián Sebestyén testvért áthelyezte Kaplonyból Csíksomlyóra.

 

 

P 566 / 2012

Beiratkozás a Szent Alajos Kollégiumba

Kollégiumunk elsődlegesen a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont diákjai számára biztosít keretet a keresztény neveléshez. A szabad külsős tanulói férőhelyek számát minden tanévben a saját tanulóink következő évi beiskolázásának létszáma határozza meg.

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól minden diák esetében. A felvétellel kapcsolatos lehetőségekről ill. tájékoztatást a felvételihez szükséges dokumentáció benyújtásáról telefonon (bentlakás: 0261-768724; iskola: 0261-717180) vagy személyesen lehet kapni.Beiratkozás időpontja: 2012. augusztus 23 - 24, 9.00-13.00 óra között a Szent Alajos Konviktusban.

 

P 567 / 2012

Augusztusi papi lelkigyakorlat

Emlékeztetem a Paptestvéreket, hogy az idei papi lelkigyakorlat augusztus 27-én (hétfőn), 18 órakor bevezető elmélkedéssel kezdődik az erdődhegyi „Helga Winter" Közösségi Házban és 30-án (csütörtökön) közös ebéddel ér véget. A lelkigyakorlat vezetésére Ft. Roska Péter budapesti plébános atyát kértem meg.

Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy vegyenek részt a lelkigyakorlaton és a részvételi szándékot jelezzék az Esperesi Titkárságon,f.é. augusztus 10-ig.

 

P 568 / 2012

Kántorok egyházmegyei találkozója és továbbképzője

Kérem a Paptestvéreket szorgalmazzák, hogy a kántorok, a kántorképző végzősei és mindazok, akik a plébánián egyházi zenével foglalkoznak, jelentkezzenek az egyházmegyei találkozóra és egyben képzésre. A képző-találkozót f.é. augusztus 31 - szeptember 3között a szokondi Szent Ignác Lelkigyakorlatos házban tartjuk, melyen Kristófi János, a nagyváradi Zeneakadémia orgonatanára tart előadást. Jelentkezési határidő az Esperesi Titkárságon augusztus 17-ig.

 

P 569 / 2012

Őszi szenátusi gyűlés

Az őszi Szenátusi gyűlést f.é. október 9-én (kedden) 11 órakor tartjuk a Püspökségen.  A gyűlés témáit kellő időben minden szenátusi tagnak megküldjük.

 

P 570 / 2012

Őszi papi gyűlés

Értesítem a Paptestvéreket, hogy f.é. október 22-én (hétfőn) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk az őszi papi találkozót. Szeretettel várom minden Paptestvéremet és kérek mindenkit, hogy legyen pontos!

 

 

P 571 / 2012

Esperesek és esperesi titkárok őszi gyűlése

Az esperesek és esperesi titkárok őszi gyűlését f.é. október 29-én (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen.  A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.

 

P 572 / 2012

Őszi esperességi Lelkipásztori Napok

Emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy az idei évben esperességi szintű Lelkipásztori Napokat tartunk és nem lesz őszi egyházmegyei Lelkipásztori Nap. Nagy örömömre szolgált, hogy a tavaszi találkozókon szinte minden Paptestvér jelen volt. Az őszi időpontok a következők:

-         Október 27. - Lelkipásztori és Tematikus Nap a Máramarosszigeti esperességnek,

-         November 10. - Lelkipásztori és Tematikus Nap a Szatmári és Erdődi esperességeknek,

-         November 10. - Lelkipásztori és Tematikus Nap a Nagybányai esperességnek,

-         November 10. - Lelkipásztori és Tematikus Nap a Nagykárolyi esperességeknek,

-         November 24. - Lelkipásztori és Tematikus Nap az Ugocsai esperességnek.

Kérem a Paptestvéreket és az elkötelezett plébániai munkatársakat, hogy vegyenek részt az őszi Lelkipásztori Napokon is.

 

P 573 / 2012

Bérmálások beosztása

Az idei évben a tavalyihoz hasonlóan kérem, hogy f.é. december 1-ig írásban jelezzék a bérmálásokat 2013-ra. Az egyeztetett beosztást 2013. január 15-ig közöljük.

 

P 574 / 2012

Köszönet a Haiti, Magyarország és Albánia

károsultjai részére történt gyűjtésért

A Romániai Caritas Konföderáció gyűjtést kezdeményezett a haiti földrengés túlélőinek valamint a magyarországi és albániai árvízkárosultak megsegítésére. Ezért a Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia ajánlásával 2010-ben az egyházmegyénk minden templomában gyűjtést rendeltek el. A mellékelt plakáton beszámolnak a befolyt összeg felhasználásáról. Kérem a Paptestvéreket, hogy a plakátot függesszék ki jól látható helyre és ismertessék a hívek körében.

Paptestvéreim együttműködését, Híveim adakozókészségét őszintén köszönöm!

 

 

P 575 / 2012

Könyvajánló

A püspökségen kapható:

-         Hívek Zsolozsmáskönyve - 45 RON.

-         Nagy Szentírás - 40 RON.

-         Közepes méretű Szentírás - 35 RON.

-         Sánta Pál: Boldogan hirdetem az Urat, prédikációk különböző alkalmakra - 47 RON.

 

 

 

Nm. Ft. Schönberger Jenő

püspök

Szatmárnémeti, 2012. július 11.