2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - IV./ 2015.

P 482 / 2015.

Áthelyezések és kinevezések

F. é. augusztus 1-től a következő személyi változások történnek egyházmegyénkben:

1)    A Minorita Rend Árpád-házi Szent Erzsébetről nevezett Magyarországi és Erdélyi Rendtartománya f.é. június 8-án keltezett leiratában jelezte, hogy létszámproblémák miatt augusztus 1-től nem tudja ellátni Avasfelsőfalu lelkipásztori gondozását.

2)    Ft. Rácz Gábor szinérváraljai plébánost áthelyeztem az avasfelsőfalui plébániára plébánosnak.

3)    Ft. Vass Loránd székesegyházi plébánia segédlelkészt felmentettem eddigi feladatköréből és kineveztem a szinérváraljai plébániára i.h. lelkésznek.

4)    Ft. Barta Barnabás Szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánia segédlelkészét áthelyeztem a székesegyházi plébániára segédlelkésznek, egyben kineveztem egyházmegyei ifjúsági- és ministráns lelkésznek.

5)    Ft. Leabu Marius újmisést kineveztem a Szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébániára segédlelkésznek.

6)    Ft. Fanea József újmisés tanulmányait folytatja Rómában.

7)    A Magyarországi Jezsuita Provincia Miclăus Claudiu SJ atyát a Jezsuita Rend által előírt gyakorlati évre küldte. Helyére Pakot Géza SJ atyát nevezte ki, akit megbíztam a Hám János Iskolaközpont lelki vezetésével.

8)    Ft. Merlás Tibort egy éves budapesti lelkipásztori szolgálatának leteltével saját kérésre, két évre elengedtem a stuttgarti egyházmegyébe magyar lelkipásztori szolgálatra.

9)    Ft. Hájtájer István klagenfurti lelkipásztori szolgálatát meghosszabbítottam még egy évre.

 

P 483 / 2015.

Beiratkozás a Szent Alajos Konviktusba

Konviktusunk elsődlegesen a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai számára biztosít keretet a keresztény neveléshez. A szabad külsős tanulói férőhelyek számát minden tanévben a saját tanulóink következő évi beiskolázásának létszáma határozza meg.

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól minden diák esetében. A felvétellel kapcsolatos lehetőségekről ill. tájékoztatást a felvételihez szükséges dokumentáció benyújtásáról telefonon (bentlakás: 0261-768724; iskola: 0261-717180) vagy személyesen lehet kapni. Beiratkozás időpontja: 2015. augusztus 17-18, 9.00-13.00 óra között (a jelentkező diák és a szülő jelenlétére is számítunk) a Szent Alajos Konviktusban.

 

P 484 / 2015.

Kántorok egyházmegyei találkozója

Szeretettel kérem és bíztatom az aktív kántorokat, valamint a kántorképző végzett hallgatóit és mindazokat, akik az egyházközségükben egyházi zenével foglalkoznak, jelentkezzenek az egyházmegyei találkozóra és egyben képzésre, melyet a szokondi Szent Ignác Lelkigyakorlatos házban szervezünk, f.é. augusztus 28-29. között. Jelentkezésüket legkésőbb f.é. augusztus 7-ig az esperesi titkárságokon tegyék meg.

P 485 /2015.

Augusztusi papi lelkigyakorlat

Amint már jeleztem, az idei papi lelkigyakorlat augusztus 31-én (hétfőn), 18 órakor, bevezető elmélkedéssel kezdődik az erdődhegyi „Helga Winter" Közösségi Házban, és szeptember 3-án (csütörtökön) közös ebéddel ér véget. A lelkigyakorlat vezetésével Nm. és Ft. Dr. Jakubinyi György érsek atyát kértem meg.

Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy vegyenek részt a lelkigyakorlaton, és a részvételi szándékot jelezzék az esperesi titkárságonf.é. augusztus 7-ig.

P 486 / 2015.

Pasztorális Tanács őszi találkozója

A Pasztorális Tanács gyűlését f.é. szeptember 28-án (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben megküldjük.

P 487 / 2015.

Papi Szenátus őszi ülése

Az őszi Szenátusi gyűlést f.é. október 12-én (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden szenátusi tagnak megküldjük.

 

 

P 488 / 2015.

Őszi papi gyűlés

Értesítem a Paptestvéreket, hogy f.é. október 19-én (hétfőn) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk az őszi papi találkozót. Szeretettel várom minden Paptestvéremet!

P 489 / 2015.

Esperesek és esperesi titkárok őszi gyűlése

Az esperesek és esperesi titkárok őszi gyűlését f.é. október 26-án (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.

P 490 / 2015.

Önátadás Éve bezárása - Krisztus-Közösség Éve megnyitása

F.é. november 27-én a Lelkipásztori Napok keretében bezárjuk az Önátadás Évét és Advent 1. vasárnapján ünnepélyes formában megnyitjuk a Krisztus-Közösség Évét. A megnyitó ünnepélyes szertartását, plakátot, programfüzeteket és a gyertyamatricát idejében kiküldjük a plébániákra. Szeretném, ha az Egyházmegye plébániái aktívan és hatékonyan bekapcsolódnának a programokba. Kérem, hogy kövessék figyelemmel a meghirdetett eseményeket, melyekről a programfüzetben értesülhetnek. Erre egy külön körlevélben visszatérek.

A Lelkipásztori Napokra (november 27-28.) szeretettel várom a Paptestvéreket, melyen Ft. Tomka Ferenc tart előadást.

 

 

Szatmárnémeti, 2015. július 1.                                                                                                                                                                  +Jenő

püspök