2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - IV/2006.

Ki- és áthelyezések 2006-ban

1) Simon Attila-Pál székesegyházi segédlelkészt Ausztriába engedtem két évre.
2) Román János újmisést kineveztem a szatmári székesegyházba segédlelkésznek.
3) Buna János-Lajos újmisést kineveztem a nagybányai Szent Háromság Plébániára segédlelkésznek.
4) Seffer Dániel-Antal máramarosszigeti segédlelkészt áthelyeztem Nagykárolyba a Kalazanci Szent József Líceum spirituálisának és segédlelkésznek a Kalazanci Szent József plébániára.
5) Jakab Norbert újmisést kineveztem Máramarosszigetre segédlelkésznek.
6) Luczás Lóránt újmisést kineveztem Máramarosszigetre segédlelkésznek.
7) Récsei Norbert-István kaplonyi segédlelkészt áthelyeztem a szatmári Kis Szent Teréz Plébániára segédlelkésznek.
8) Szmutku Róbert újmisést kineveztem Kaplonyba segédlelkésznek.
9) Vojtku László a Kis Szent Teréz plébánosát orvosi kezelésre engedtem.
10) Dancu Balázs erdődi plébánost áthelyeztem a szatmári Kis Szent Teréz Plébániára plébánosnak.
11) Tzier Ernő halmi plébánost áthelyeztem Erdődre plébánosnak.
12) Magász Jenő doktoránduszt kineveztem Halmiba plébánosnak.
13) Fromherz Attila batizi plébánost áthelyeztem Lajosvölgyihutára plébánosnak.
14) Fagea László lajosvölgyihutai plébánost áthelyeztem Batizra plébánosnak.
15) Szatmári Sándor józsefházi plébánost megbíztam Bujánháza vezetésével is.


P 1232/2006. sz.


Őszi szenátusi gyűlés

Értesítem a Papi Szenátus tagjait, hogy f.é. október 2.-án (hétfőn) 11 órakor gyűlést tartunk a Püspökségen.  A gyűlés témáit kellő időben minden szenátusi tagnak megküldjük.


P 1233/2006. sz.

Őszi papi gyűlés

Az őszi papi gyűlés október 23.-án (hétfőn) lesz.  Kérem a Paptestvéreket, hogy a székesegyházban 10 órakor kezdődő közös szentmisén is vegyenek részt, amit előtte való vasárnap minden szatmári templomban hirdessenek ki.  
A gyűlés 11 órakor kezdődik a Püspökségen.


1234/2006. sz.

A templomba járó hívek számlálása


A templomba járó híveink őszi számlálását a Pasztorális Tanács ajánlására október utolsó vasárnapjáról a téli időszámításra való áttérés miatt az évközi 32. vasárnapra (november 12.-re) tesszük át.  A számláláshoz szükséges információkat és anyagot kellő időben megküldjük.

P 1235/2006. sz.

Plébániai PC


Azok a plébánosok, akiknek a plébániája még nem rendelkezik személyi computerrel, igényelhetnek a Püspökség titkárságán.  A készlet arányában teljesítjük kérésüket, hogy a plébánia családi és temetői nyilvántartását computerre telepíthessék.

P 1236/2006. sz.


Kiadványaink ajánlása


A Püspökség az elmúlt évhez hasonlóan az idén is kiad liturgikus- fali-, és forgatható naptárokat, valamint házszentelési matricákat.  Ezeknek az árai nem lesznek magasabbak a hasonló kiadványok árainál.  
A Jubileumi Sematizmust minden plébános vásárolja meg, hogy hivatalból ott legyen a plébánia könyvtárában.
Még kapható Ft. Heinrich Ferenc paptestvérünknek a közelmúltban megjelent prédikációs sorozata.  Újabban megjelent a C évre vonatkozó prédikációs kötete román nyelven is.
Bízom benne, hogy papjaim a saját kiadványainkat támogatják és ajánlják ismerőseiknek és híveiknek.
Bár az "Adoremus" nem tartozik a saját kiadványunk közé, bárki feliratkozhat még a titkárságon, ha igényel belőle.Szatmárnémeti, 2006. szeptember 21.


Schönberger Jenő

püspök