2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - V./ 2010.

Hivatások Éve bezárása - Szeretetszolgálat Éve megnyitása

F.é. november 26-án a Lelkipásztori Napok keretében bezárjuk a Hívatások Évét és Advent 1. vasárnapján ünnepélyes formában megnyitjuk a Szeretetszolgálat Évét. A megnyitó ünnepélyes szertartása, plakát, programfüzet és a gyertyamatrica idejében eljut minden plébániára.

 

P 923 /2010

Lelkipásztori Napok

 

Szeretettel emlékeztetem Kedves Paptestvéreimet, hogy idén is megszervezzük egyházmegyénkben a Lelkipásztori Napokat, november 26 - 27 között Szatmárnémetiben, a Szent Alajos Konviktusban. Ennek keretében tekintünk vissza a Hívatások Évének eredményére és kerül sor a tematikus év ünnepélyes bezárására.

Meghívottunk, Kozma Imre atya előadása segít ráhangolódni az advent első vasárnapján  kezdődő Szeretetszolgálat Évére. Külön hangsúlyt és fényt kap az előttünk álló tematikus év azáltal is, hogy egyben Scheffler János püspök boldoggá avatására is készülünk. Fontos, hogy a plébánosokkal, plébániai munkatársakkal és önkéntesekkel együtt készüljünk fel az előttünk álló évre.

Szeretettel várom a Paptestvéreket és az elkötelezett plébániai munkatársakat a Szatmári Lelkipásztori Napokra.

 

P 924 /2010

Triduum - előkészítő Scheffler János boldoggá avatására

 

A 2011-es új egyházi évnek egyházmegyénkben két fő célja lesz. Az egyik a szeretetszolgálat, a másik, a várva várt nagy esemény, Scheffler János vértanú püspökünk boldoggá avatása, amit szeretnénk kellőképpen előkészíteni, előkészülni és ráhangolódni. Úgy érzem, ez a két esemény összetalálkozása nem a véletlen műve. Szebb tematikus évet nem is találhattunk volna, ami ennyire harmonizálna a boldoggá avatással.

Hamarosan mindenki megkapja a 2011-es programfüzetet, melyben az összesített éves programok keretében fel vannak tüntetve többek között a triduumok is, melyeket előkészületként Scheffler János boldoggá avatására tartunk egyházmegyei szinten.

Ezúton is külön kérem a Paptestvéreket, hogy advent I.-II.-III. vasárnapján, valamint nagyböjt I.-II.-III. vasárnapján a fenti cél érdekében csak az előre elkészített és megküldött prédikációt használják minden szentmisén. Felhívom a figyelmüket Kedves Paptestvéreimnek, hogy az advent első vasárnapjára küldött prédikáció egyben a Szeretetszolgálat Évének a megnyitása is, így ez kivételesen hangsúlyában ezt a témakört is tartalmazza.

 

P 925 /2010

Rekollekciós napok

A Szeretetszolgálat Évében is kidolgozásra kerülnek a havi rekollekciós témák. Minden hónapra egy témát készítenek elő decemberrel kezdődően. Ezt időben eljutatjuk az espereseknek és kérem a Paptestvéreket, hogy a lelkinapokon csak ezeket az elmélkedéseket használják.

P 926 /2010

Bérmálások beosztása

 

Az idei évben a tavalyihoz hasonlóan kérem, hogy legkésőbb f.é. december 1-ig írásban jelezzék a bérmálásokat 2011-re. Az egyeztetett beosztást 2011. január 15-ig közöljük.

 

P 927 /2010

Éves statisztika leadása

 

Tisztelettel emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy a 2010-es évben is minden filiáról külön statisztikai nyilvántartást készítsenek a materhez hasonlóan és ezt 2011. január 15-ig juttassák el a Püspökségre, hogy időben el tudjuk küldeni Rómába a kötelező egyházmegyés statisztikai adatokat.

Pontos munkájukat őszintén köszönöm!

 

P 928 /2010

Köszönetnyilvánítás

 

A Vatikáni Államtitkárság köszönetét fejezi ki az ún. Péter fillérek-ért és a Missió javára befolyt támogatásokért, amit az idei plébániai gyűjtés nyomán a Nunciuson keresztül Rómába juttattunk el.

 

P 929 /2010

Könyvajánló

 

A püspökség titkárságán még kaphatók Fr. Barsi Balázs ferences atya könyvei.

 

Szatmárnémeti, 2010. november 12.

püspök