2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Egyházmegyei Közlemény 2019-03

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – III. / 2019.

P 352 / 2019.

Európai Parlamenti választásokra

Kérem az alábbi felhívást május 19-én és 26-án minden szentmise végén felolvasni!

Emlékeztetem Kedves Paptestvéreimet és Híveimet, hogy május 26-án Európai Parlamenti választásokra kerül sor. Hitben felnőtt keresztényekként tudjuk, a választás lelkiismeretbeli kötelességünk!

Az elmúlt években egyre inkább láthattuk, hogy az Európai Parlamentben hozott döntések igen is hatással vannak ránk. Nem mindegy tehát, hogy azok, akik az Európai Parlamentben döntéseket hoznak, ismerik-e helyzetünket, megvédik-e érdekeinket, felelősségteljesen képviselnek minket.

Kérem a kedves paptestvéreimet és híveimet, éljenek jogukkal. Tegyük meg azt, amit más nem tehet meg helyettünk. Menjünk el és szavazzunk a keresztény értékekért, a közjóért, az igazságosságért és egymásért.

P 353 / 2019.

Meghívó az Egyházmegyei Jézus Szíve búcsúra

Szeretettel hívom és várom Paptestvéreimet és Híveimet június 30-án a Jézus Szíve búcsúra. Tekintsük szívügyünknek ezt a szép ünnepet és az otthoni vasárnapi miserendet úgy alakítsuk, hogy részt tudjunk venni a búcsús szentmisén.

Amennyiben a plébániáról csoportosan érkeznek a búcsúra és igénylik az autóbusz bérköltség 50 %-át, kérem jelezzék a Püspökség titkárságán, Mekker Enikőnél, június 21-ig.

P 354 /2019.

Egyházmegye Napja

Emlékeztetni szeretném a Paptestvéreket, hogy az Egyházmegye Napjára, mely augusztus 10-én kerül megszervezésre, június 7-ig várjuk a jelentkezését a plébániai csoportoknak.

Szeretettel várom a találkozóra a paptestvéreket és híveiket. Bátorítsák híveiket a részvételre!

P 355 /2019.

Dicsérjétek az Urat - Kántorkönyv

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Zenei Bizottsága által kiadott, Dicsérjétek az Urat javított változata megérkezett, ára 150 RON. Igényelni lehet a püspökség titkárságán.

Szatmárnémeti, 2019. május 14.

 

                                                                                                          püspök