2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Egyházmegyei Közlemény 2019-04

P 453 / 2019.

Munkaszünet az Egyházmegyei Hivatalban

Emlékeztetem a Paptestvéreket, hogy az Egyházmegyei Hivatal munkatársai idén is évi szabadságukból két hetet, július 8–21. között vesznek ki, így a Hivatal erre az időre zárva lesz.

P 454 /2019.

Egyházmegye Napja - Áraszd ránk kegyelmedet, Urunk!

Az idén augusztus 10-én, szombaton kerül megrendezésre a Szatmári Egyházmegye Napja. Ezzel szeretnénk újra egy olyan alkalmat teremteni, amikor az egyházmegye keresztmetszetben megmutatkozik a „világ” előtt, kilépve a templom falai közül. A tavaszi papi gyűlésen megkapták a plébános atyák a felkérést és a jelentkezési lapot, hogy a plébániát s annak közösségeit bemutassák akár úgy, hogy egy sátrat berendeznek, és ott jelen vannak, akár kis bemutatkozó fellépéssel a színpadon, vagy akár a kilátogató nézők és a résztvevők megvendégelését segítve ételkészítésben, illetve a program egész ideje alatt tartott szentségimádásban.

Ezúton kérem a Paptestvéreket, hogy segítsenek az Egyházmegye Napjára szóló meghívást eljuttatni minél szélesebb körbe azzal, hogy a mellékelt plakátot jó látható helyre kifüggesztik és augusztus 4-én, vasárnap minden szentmisében felolvassák a következő meghívást a hirdetések keretében:

Kedves Hívek!

Az idei évben újra megrendezésre kerül a Szatmári Egyházmegye Napja augusztus 10-én, most következő szombaton Szatmáron a Kossuth- kertben. Ezzel alkalmat szeretnénk teremteni ahhoz, hogy az egyházmegye életét bemutassuk a templomok falain kívül is. Az egyházmegye egész területéről jelentkeztek plébániák, plébániai közösségek, iskolák, egyházi intézmények és szerzetes közösségek, hogy sátrat állítva lehetőséget adjanak bemutatkozásra, találkozásra és ismerkedésre. A sátrak 11 órától lesznek látogathatók, és ugyanekkor kezdődnek a plébániai csoportok kis előadásai a pódiumon, ahol az Úrangyala elimádkozása után P. György Alfréd MI kamilliánus atya, az osztrák tartomány provinciálisának előadását hallhatjuk. 14 órától meleg ebédre hívunk meg minden résztvevőt. Ezt követően ismét a plébániai csoportoké lesz a színpad. Mindeközben lesznek gyerekfoglalkozások, illetve a Szent József templomban egész napos szentségimádás plébániai csoportok vezetésével, és a Meghallgat-Lak sátorban lehetőség lelki beszélgetésre, szentgyónásra. Az egész napi programot a 17:30 órakor kezdődő ünnepélyes, püspöki szentmisével koronázzuk meg.

Szeretettel hívok és várok minden érdeklődőt kortól való tekintet nélkül az egész napi programra, vagy akár annak egy–egy részére. Tiszteljék meg látogatásukkal az előadókat, és térjenek majd haza azzal a felemelő érzéssel, hogy milyen színesek a plébániai és plébániákon belüli közösségeink, és a Szentlélek Isten mennyire élően működik az egyes közösségekben.

                                                                           † Jenő

                                                                           püspök

 

P 455 / 2019.

Beiratkozás a Szent Alajos Konviktusba

Konviktusunk elsődlegesen a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai számára biztosít keretet a keresztény neveléshez. A szabad külsős tanulói férőhelyek számát minden tanévben a saját tanulóink következő évi beiskolázásának létszáma határozza meg. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól minden diák esetében. A felvétellel kapcsolatos lehetőségekről ill. tájékoztatást a felvételihez szükséges dokumentáció benyújtásáról telefonon (iskola: 0261-717180) vagy személyesen lehet kapni. Beiratkozás időpontja: 2019. augusztus 21-22, 9.00–13.00 óra között (a jelentkező diák és a szülő jelenlétére is számítunk) a Szent Alajos Konviktusban.

P 456 / 2019.

Augusztusi papi lelkigyakorlat

Amint már jeleztem, az idei papi lelkigyakorlat augusztus 26-án (hétfőn), 18 órakor, bevezető elmélkedéssel kezdődik az erdődhegyi „Helga Winter” Közösségi Házban, és 29-én (csütörtökön) közös ebéddel ér véget. A lelkigyakorlat vezetésével Nm. és Ft. Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök atyát kértem meg.

Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy vegyenek részt a lelkigyakorlaton, és a részvételi szándékot jelezzék az esperesi titkárságon f.é. augusztus 2-ig.

P 457 / 2019.

Kántorok zarándoklata

Szeretettel kérem és bíztatom az aktív kántorokat, valamint a kántorképző végzett hallgatóit és mindazokat, akik az egyházközségükben egyházi zenével foglalkoznak, jelentkezzenek a zarándoklatra, melyet az idei évben Máriaradnára szervezünk, f.é. szeptember 2-án. Jelentkezésüket legkésőbb f.é. augusztus 9-ig az esperesi titkárságokon tegyék meg.

Kérem Paptestvéreimet, buzdítsák kántoraikat, hogy vegyenek részt a zarándoklaton.

P 458 / 2019.

Pasztorális Tanács őszi találkozója

         A Pasztorális Tanács gyűlését f.é. szeptember 23-án (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben megküldjük.

P 459 / 2019.

Papi Szenátus őszi ülése

         Az őszi Szenátusi gyűlést f.é. október 7-én (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden szenátusi tagnak megküldjük.

P 460 / 2019.

Őszi papi gyűlés

         Értesítem a Paptestvéreket, hogy f.é. október 14-én (hétfőn) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk az őszi papi találkozót. Szeretettel várom minden Paptestvéremet.

P 461 / 2019.

Esperesek és esperesi titkárok őszi gyűlése

Az esperesek és esperesi titkárok őszi gyűlését f.é. október 21-én (hétfőn) 10 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.

P 462 /2019.

Dicsérjétek az Urat - Kántorkönyv

Még kapható a Gyulafehérvári Főegyházmegye Zenei Bizottsága által kiadott, Dicsérjétek az Urat javított változata, ára 150 RON. Igényelni lehet a püspökség titkárságán.

Szatmárnémeti, 2019. július 4.

                                                                           † Jenő

                                                                           püspök