2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Egyházmegyei Közlemény 2019-05

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – 2019 / V.

P 491 / 2019.

Áthelyezések és kinevezések

F. é. augusztus 1-től a következő személyi változások történnek egyházmegyénkben:

  1. Ft. Szinovácz György mezőpetri plébánost nyugállományba engedtem.
  2. Ft. Barta Barnabás püspöki titkárt kineveztem a mezőpetri Plébániára i.h. lelkésznek.
  3. Ft. Simon Attila a nagykárolyi Kalazanci Szent József Líceum spirituálisát kineveztem püspöki titkárnak, valamint egyházmegyei ministráns- és ifjúsági lelkésznek.
  4. Ft. Magász Jenő visszatért egyházmegyénkbe a Gurk-Klagenfurt-i egyházmegyéből és kineveztem a nagykárolyi Kalazanci Szent József Líceum spirituálisának.
  5. Ft. Jakab Norbert a szatmárnémeti Szent Antal plébánosát két évre elengedtem az Innsbruck-i egyházmegyébe lelkipásztori szolgálatra.
  6. Ft. Czumbil Wilhelm láposbányai plébánost áthelyeztem a szatmárnémeti Szent Antal Plébániára plébánosnak. Valamint kineveztem kórház- és börtönlelkésznek.
  7. Ft. Covaci István aknasugatagi i.h. lelkészt áthelyeztem a láposbányai Plébániára i.h. lelkésznek.
  8. Ft. Gríz László a nagybányai Szentháromság Plébánia segédlelkészét kineveztem az aknasugatagi Plébániára i.h. lelkésznek.
  9. Ft. Román János az egyházmegyei Caritas vezérigazgatóját, feladatkörét meghagyva, megbíztam Szelestyehuta oldallagos ellátásával.
  10. Az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa P. Fecheta Jenő kaplonyi segédlelkészt áthelyezte Brassóba templomigazgatónak és P. Marek Bernardin segédlelkészt áthelyezte Kaplonyba segédlelkésznek.

           

                                                                                              † Jenő

                                                                                              püspök

Szatmárnémeti, 2019. július 9.