2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Egyházmegyei Közlemény 2020-01

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – I. / 2020.

P 86 /2020.

Köszönet a 2019. évi támogatásért

A 2019-es évet lezárva külön köszönöm kedves Híveimnek, hogy a plébániájuk és a templomuk fenntartásának terhein túl vállalták a központi járulékok befizetését is, amivel lehetővé tették papnövendékeink taníttatását és központi intézményeink működtetését. Minden jótevőnkre Isten bőséges áldását kívánom!

P 87 /2020.

2020-ban jubiláló paptestvérek

Aranymisés:        - Mártin Lőrinc, c. esperes, nyugdíjas – április 5.

Ezüstmisés:         - Bauman István, plébános - július 1.

80 éves:                 - Bartalis Árpád fr. János ofm, nyugdíjas - október 17.

60 éves:                 - Skurka Dezső, plébános – december 22.

50 éves:                  - Dr. Hankovszky Ferenc, püspöki helynök, irodaigazgató,

                                                                                    bírósági helynök - október 3.

40 éves:                 - Simon Attila, püspöki titkár, ifjúsági

                                                                és ministráns lelkész - február 18.

                                   - Szmutku Róbert, ker. esperes, plébános - április 30.

                                   - Luczás Antal Lóránt, plébános - június 12.

                                   - Hájtájer István, i.h. lelkész  - szeptember 27.

30 éves:                 - Linzenbold Szabolcs, s. lelkész - május 10.

Gratulálunk jubiláló Paptestvéreinknek, és kívánunk Istentől megáldott hosszú életet, további eredményes munkavégzést, jó egészséget és sok lelkipásztori örömet!

P 88 /2020.

Egyházmegyei gyűjtések 2019-ben

- Nagypéntek (április 10.)                                               – a Szent Sír javára

- Szent Péter és Pál apostolok ünnepe (június 29.)– Péter fillérek

- Október harmadik vasárnapja (október 18.)          – a Missziók javára

- Évközi 33. vasárnap (november 15.)              – az Egyházmegyei Caritas céljaira.

P 89 /2020.

Évi orvosi kivizsgálás

            Az idei évben is vállalják a West Medicaban rendelő orvosok, papjaink kivizsgálását. Csatolva megtalálható a részletes információ. Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy a rendszeres egészségügyi szűrést mindenki vegye komolyan.

P 90 /2020.

Kántorok tavaszi rekollekciós napja

Kérem Paptestvéreimet, buzdítsák kántoraikat, hogy vegyenek részt az esperességekben megszervezett rekollekciós napon.

- F.é. március 7-én (szombat) a szatmári és nagykárolyi főesperességekben.

Tisztelettel kérem az Esperes Atyákat, legyenek segítségükre a szervezőknek.

P 91 /2020.

Lelkinapok

            A márciusi hónapban megszervezett lelkinapokra szeretettel várom az idei évben is a Paptestvéreket. Az idei lelkinapokat Ft. Dr. Fábry Kornél atya vezeti.

  • Március 9-én (hétfő) 11 órakor – Szatmárnémetiben, a Püspökség előadótermében a szatmári főesperesség papjai részére.
  • Március 10-én (kedd) 11 órakor – Nagykárolyban, a Szent László Közösségi Házban a nagykárolyi főesperesség papjai részére.
  • Március 11-én (szerda) 11 órakor – Nagybányán, a Szentháromság Plébánián a máramarosi főesperesség papjai részére.

P 92 /2020.

Pasztorális Tanács tavaszi találkozója

A Pasztorális Tanács gyűlését f.é. március 16-án (hétfő) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. Kérem az egyes munkacsoportok vezetőit, hogy az előtte való hétfőig küldjék el a Pasztorális Irodának a tevékenységi beszámolójukat. A gyűlés témáit és a csoportok beszámolóit kellő időben megküldjük.

P 93 /2020.

Tavaszi szenátusi gyűlés

Értesítem a Papi Szenátus tagjait, hogy f.é. március 23-án (hétfő) 11 órakor a Püspökségen tartjuk a szenátusi gyűlést.

P 94 /2020.

Tavaszi papi gyűlés

Értesítem a Paptestvéreket, hogy f.é. március 30-án (hétfő) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk a találkozót.

P 95 /2020.

Nagycsütörtöki krizmamise

Nagycsütörtökre szeretettel hívom és várom minden Paptestvéremet a Székesegyházba a 10 órakor celebrálandó krizmaszentelési misére. Legyen ez a nap egységünk igazi kifejezője. A szentmise után közös ebéd lesz a Püspökségen, melyre szintén mindenkit szeretettel hívok és várok.

P 96 /2020.

Esperesek és esperesi titkárok tavaszi gyűlése

            Az esperesek és esperesi titkárnők tavaszi gyűlését f.é. április 27-én (hétfő) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.

P 97 /2020.

Esperességi napok az egyházmegyében

            Immár hagyomány egyházmegyénkben minden évben az esperességeket átfogó esperességi nap. Az idei évben a következő időpontokban kerülnek megszervezésre:

- Nagykárolyi főesperesség napja: április 5., Nagykároly, Szentháromság Kápolna;

- Erdődi esperesség napja: május 4., Szakasz, Szent Flórián Plébánia;

- Szatmári esperesség napja: május 21., Szatmárnémeti, Székesegyház Plébánia;

- Nagybányai esperesség napja: június 20., Nagybánya, Szentháromság Plébánia;

- Ugocsai esperesség napja: október 24., Túrterebes, Nagyboldogasszony Plébánia.

- Máramarosszigeti esperesség napja: november 4., Máramarossziget, Borromeo Szent Károly Plébánia;

P 98 /2020.

Találkozó a plébániai hitmélyítő csoportok vezetőivel

Az idei évben a plébániai hitmélyítő csoportvezetők találkozója, május 23-án kerül megszervezésre Erdődhegyen. A meghívót időben kiküldjük a csoportvezetőknek.

Kérem Paptestvéreimet, vegyenek részt a találkozón és biztassák a csoportvezetőiket is a részvételre.

P 99 /2020.

Szentmise Hám János püspök boldoggá avatásáért

Az idei évben is május 25-én Hám János püspök kinevezésének évfordulója alkalmából este 19:00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be a Székesegyházban Isten Szolgája mielőbbi boldoggá avatásáért. Szeretettel kérem, különösen a szatmári Paptestvéreket, hogy lehetőleg híveikkel együtt vegyenek részt a szentmisén. 

P 100 /2020.

Szentségimádási lánc a világ körül

2020. június 13-án, szombaton 18:00 órai kezdettel szervezzük meg a szentségimádást a Szatmárnémeti - Székesegyház, Erdődi - Nagyboldogasszony, Túrterebesi - Nagyboldogasszony, Nagykárolyi - Kalazanci Szent József, Nagybányai - Szentháromság és a Máramarosszigeti - Borromeo Szent Károly templomokban, csatlakozva az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus által szerevezett szentségimádási lánchoz.

Kérem a Paptestvéreket, hogy időben hirdessék és vegyenek részt a híveikkel.

P 101 /2020.

Egyházmegyei Jézus Szíve búcsú

            Az egyházmegyei Jézus Szíve búcsú 2020. június 21-én lesz az alábbi rendben:

  • Román nyelvű szentmise:          8:00 órakor a Kálvária templomban.
  • Német nyelvű szentmise:           9:30-kor a Kálvária templomban.
  • Magyar nyelvű szentmise:        11:00 órakor a Székesegyház előtt.

A német és magyar nyelvű ünnepi szentmise szónoka Nm. és Ft. Dr. Cserháti Ferenc püspök atya.

Kérem a Paptestvéreket, az otthoni miserendet ezekhez igazítsák, és a híveket az egyházmegyei búcsún való részvételre biztassák. Lehetőleg minden pap, híveivel együtt vegyen részt az egyházmegyének e szép és jelentős ünnepén.

P 102 /2020.

Pap- és diakónusszentelés

Értesítem Paptestvéreimet, hogy 2020. július 4-én (szombat) 11 órai kezdettel a Székesegyházban pap- és diakónusszentelés lesz.

Imádkozzunk, és a híveinkkel is imádkoztassunk a szentelendőkért, hogy Krisztusnak és egyházmegyénknek mindhalálig hűséges szolgája legyenek!

P 103 /2020.

Munkaszünet az Egyházmegyei Hivatalban

Értesítem a Paptestvéreket, hogy az Egyházmegyei Hivatal munkatársai idén is évi szabadságukból két hetet, július 6–19. között vesznek ki, így a hivatal erre az időre zárva lesz.

P 104 /2020.

Egyházmegye kántorainak zarándoklata

            Szeretettel kérem és bíztatom az aktív kántorokat, valamint a kántorképző végzett hallgatóit és mindazokat, akik az egyházközségükben egyházi zenével foglalkoznak, jelentkezzenek a zarándoklatra, melyet az idei évben augusztus 27-28-ra tervezzük. A részleteket időben közölni fogjuk a kántorainknak.

P 105 /2020.

Augusztusi papi lelkigyakorlat

            Az idei papi lelkigyakorlat augusztus 31-én (hétfőn), 18 órakor, bevezető elmélkedéssel kezdődik az erdődhegyi „Helga Winter” Közösségi Házban, és szeptember 3-án (csütörtökön) közös ebéddel ér véget. A lelkigyakorlat vezetésével Nm. és Ft. Dr. Beer Miklós püspök atyát kértem meg.

            Minden Paptestvért meghívok és elvárok a lelkigyakorlatra. Kérem, hogy a keddi és szerdai napokra ne vegyenek fel miseszándékot. A hívek meg fogják érteni, hogy lelkipásztoruk lelkigyakorlaton vesz részt.

P 106 /2020.

Plébánosi vizsga

A gyulafehérvári főegyházmegye ebben az évben is, november 19-én, megszervezi Gyulafehérváron a plébánosi vizsgát azoknak, akik a feltételeknek eleget tettek, és szeretnék a plébánosi címet megszerezni.

Kérem és buzdítom Paptestvéreimet, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.

P 107 /2020.

Lelkipásztori Napok

Az Egyházmegyei Lelkipásztori Napokat, f.é. november 27-28. között tartjuk. Péntek délután 17 órakor közös szentmisével nyitjuk meg és szombaton közös ebéddel ér véget.

P 108 /2020.

2019-ben elhunyt paptestvérünk

Ft. Dr. Fugel Adolf tb. kanonok, ny. plébános, életének 76., papságának 53. évében, 2019. április 11-én csendben elhunyt. Április 26-án engesztelő szentmisét mutattunk be lelke üdvéért Gyálon (HU) a Szent István templomban, majd a gyáli régi temetőben helyeztük örök nyugalomra.

P 109 /2020.

Könyvajánló

A püspökség titkárságán még kaphatók:

- Dicsérjétek az Urat! Római Katolikus Népénektár  - 150 RON;  

- Hám János szatmári püspök élete - 3 RON;

- Szentségimádás Boldog Scheffler János elmélkedéseiből - 15 RON;

- Dr. Bura László: Boldog Scheffler János - 25 RON;

- Egyetemes könyörgések - 45 RON;

- A Názáreti Jézus I., II. és III. - 110 RON;

- Ferenc pápa: Áldott légy - 22 RON;

- Ferenc pápa: Az irgalmasság arca - 5 RON;

- Ferenc pápa: A hit világossága - 8 RON;

- Ferenc pápa: Az evangélium öröme - 21 RON;

- Ferenc pápa: A családban megélt szeretetről - 20 RON;

- Szentírás (nagy) - 55 RON.

Szatmárnémeti, 2020. január 30.

                                                                                                                             püspök

Melléklet:

- Éves statisztika 2019

- Orvosi kivizsgálás 2020