2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Egyházmegyei Közlemény 2020-05

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – V. / 2020.

P 296 / 2020.

Körlevelek közlése

A jelenlegi helyzet miatt a körleveleket egyelőre csak elektronikus úton és az egyházmegyei honlapon közöljük. Utólag az előbbiekkel együtt nyomtatott formában is megkapják a plébániák. Figyeljünk egymásra, és tájékoztassuk azokat a paptestvéreinket is, akiket esetleg nem tudnánk elérni elektronikus úton.

Kívánom, hogy Isten áldása kísérje mindnyájunk életét és munkáját, a Boldogságos Szűz Mária és Boldog Scheffler János vértanú püspök szüntelenül járjon közben értünk!

P 297 / 2020.

Gyűjtés a Szentföld javára

A nagypénteki gyűjtés a Szentföld javára, a Romániai Apostoli Nunciatúra jelezése alapján, f.é. szeptember 13-án, évközi 24. vasárnapján lesz.

P 298 / 2020.

Boldog Scheffler János emléknap – május 17.

Május 17-e, Boldog Scheffler János vértanú püspök emléknapja az idén vasárnapra esik,ezért csak a hívek könyörgésében emlékezhetünk meg róla.

Kérem a Paptestvéreket, buzdítsák a híveket, az emléknapot megemlítve, kérjék bizalommal vértanú püspökünk közbenjárását, hogy imameghallgatásokat nyerve tovább léphessünk a szentté avatása felé.

P 299 / 2020.

Szentmise Hám János püspök boldoggá avatásáért

Amennyiben a járvány miatt bevezetett szigorítások feloldása lehetővé teszik, az idei évben is május 25-én Hám János püspök kinevezésének évfordulója alkalmából este 7 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be a Székesegyházban Isten Szolgája mielőbbi boldoggá avatásáért. Szeretettel kérem, különösen a szatmári Paptestvéreket, hogy lehetőleg híveikkel együtt vegyenek részt a szentmisén.

Szeretettel várom a Paptestvéreket a szentmisét követő agapéra a Püspökségen. A részvételi szándékot kérem, jelezzék Ft. Simon Attila püspöki titkárnál.

P 300 / 2020.

Felvételi tudnivalók a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára

A plébánosok f.é. június 26-ig terjesszék fel a felvételizni óhajtók nevét és dossziéját a Püspökségre az alábbi okmányokkal:

Érettségi bizonyítvány eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás; (Amennyiben nem sikerül az érettségi az első fordulóban, nem zárja ki a jelentkezést. Várják a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is.)

  • Születési bizonyítvány hiteles másolata;

  • Keresztelési és bérmálási igazolás;

  • Szülők egyházi házasságkötéséről szóló igazolás;

  • Orvosi igazolás

  • A plébános ajánló levele 2 példányban;

  • Sorozási papír vagy katonai könyv;

  • A Püspök úrnak címzett saját kezűleg írt kérvény.

A felvételi vizsga július 12-17. között lesz megtartva a Papnevelő Intézetben. A jelentkezőket 2020. július 12-én, vasárnap este 19.00 óráig várják a Szemináriumban. A felvételi díja: 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire történő beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

A felvételi vizsga tételei:

I. Szentírásismeret

1. A Szentírás (p. 5-8);

2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);

3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);

4. Újszövetség (p. 62-63);

5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);

6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).

Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

II. Egyháztörténelem

1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);

2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);

3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);

4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);

5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).

Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

III. Hitünk alapjai

1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);

2. A kegyelmi élet (p. 101-104);

3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);

4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);

Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

Szatmárnémeti, 2020. április 3.

† Jenő püspök