2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Egyházmegyei Közlemény 2020-06

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – VI. / 2020.

P 436 / 2020.

Szentségimádási lánc a világ körül

Emlékeztetni szeretném Paptestvéreimet, hogy 2020. június 13-án, szombaton 18:00 órai kezdettel, csatlakozunk mi is a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága által meghirdetett, világméretű szentségimádási lánchoz, hogy együtt dicsőítsük az Oltáriszentségben jelenlévő Jézust.

Egyházmegyénk, hat helyszínnel regisztrált. A Szatmárnémeti - Zárda, Erdődi - Nagyboldogasszony, Túrterebesi - Nagyboldogasszony, Nagykárolyi - Kalazanci Szent József, Nagybányai - Szentháromság és a Máramarosszigeti - Borromeo Szent Károly templomokból közvetítik majd online a szentségimádást.

Kérem a Paptestvéreket, hogy hirdessék és kapcsolódjanak be híveikkel.

 

P 437 / 2020.

Meghívó az Egyházmegyei Jézus Szíve búcsúra

Az egészségügyi előírások betartásával, június 21-én megtartjuk a Jézus Szíve búcsút a Székesegyház előtti téren, melyre szeretettel várom Paptestvéreimet és Híveimet.

Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, az idei évben nem támogatjuk a csoportos zarándoklatot.

P 438 /2020.

Pap - diakónusszentelés

2020. július 4-én (szombat) 11 órai kezdettel a Székesegyházban pap- és diakónusszentelés lesz – az aktuális egészségügyi szabályok betartásával. Imádkozzunk, és a híveinkkel is imádkoztassunk a szentelendőkért, hogy Krisztusnak és egyházmegyénknek mindhalálig hűséges szolgája legyenek!

Ezen alkalommal kiosszuk a Nagycsütörtökön megszentelt olajokat. Kérem a Paptestvéreket, hogy az elvitelre szükséges olajtartókat hozzák magukkal.

P 439 / 2020.

Munkaszünet az Egyházmegyei Hivatalban

Emlékeztetem a Paptestvéreket, hogy az Egyházmegyei Hivatal munkatársai idén is évi szabadságukból két hetet, július 6–19. között vesznek ki, így a Hivatal erre az időre zárva lesz.

 

P 440 /2020.

Kántorok zarándoklata

Szeretettel kérem és bíztatom az aktív kántorokat, valamint a kántorképző végzett hallgatóit és mindazokat, akik az egyházközségükben egyházi zenével foglalkoznak, jelentkezzenek a zarándoklatra, melyet az idei évben, f.é. augusztus 27-28 között szervezzük meg. Jelentkezésüket legkésőbb f.é. augusztus 1-ig az esperesi titkárságokon tegyék meg.

Kérem Paptestvéreimet, buzdítsák kántoraikat, hogy vegyenek részt a zarándoklaton.

Szatmárnémeti, 2020. június 10.

† Jenő
püspök