2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Egyházmegyei Közlemények 2007/IV.

Kinevezések és áthelyezések 2007-ben

1) Melega Pétert a nagybányai Krisztus Király Plébánia plébánosát áthelyeztem a Püspökségre főlevéltárosnak.
2) Dr. Hankovszky Ferencet kineveztem Nagybányára a Krisztus Király Plébánia plébánosának.
3) Diacu Antont a Szatmárnémeti Román Személyi Plébánia vezetőjét saját kérésre felmentettem és visszaengedtem a saját egyházmegyéjébe.
4) Román János székesegyházi káplánt áthelyeztem a Román Személyi Plébánia vezetőjének.
5) Szmutku Róbert kaplonyi káplánt áthelyeztem székesegyházi segédlelkésznek.
6) Buna János-Lajos a nagybányai Szent Háromság Plébánia káplánját áthelyeztem Kaplonyba segédlelkésznek.
7) Hájtájer István újmisést kineveztem a nagybányai Szent Háromság Plébánia segédlelkészének.
8) Kinczel István rónaszéki plébánost áthelyeztem Felsővisóra plébánosnak.
9) Récsei Norbert-Istvánt a Szatmárnémeti Kis Szent Teréz Plébánia káplánját áthelyeztem Rónaszékre i.h. lelkésznek.
10) Jakab Norbert máramarosszigeti káplánt áthelyeztem a Szatmárnémeti Kis Szent Teréz Plébániára segédlelkésznek.
11) Luczás Lóránt máramarosszigeti káplánt áthelyeztem Nagybányára a Szent József Plébániára segédlelkésznek.
12) Covaci István-Atila újmisést kineveztem Máramarosszigetre segédlelkésznek.
13) Teffenhárt István aknasugatagi plébánost megbíztam Szigetkamara oldallagos ellátásával.

P 902/2007. sz.


Suspensio sacerdotis Albu Ottó

Sacerdos ALBU Ottó generaliter suspenditur propter desertationem loci dispositionis (CIC can 1396).

 

P 903/2007. sz.


Őszi szenátusi gyűlés

Értesítem a Papi Szenátus tagjait, hogy f.é. október 1-én (hétfőn) 11 órakor gyűlést tartunk a Püspökségen.  A gyűlés témáit kellő időben minden szenátusi tagnak megküldjük.

P 904/2007. sz.


Őszi papi gyűlés

Az őszi papi gyűlés okt. 8.-án (hétfőn) tartjuk meg.  Kérem a Paptestvéreket, hogy a székesegyházban 10 órakor kezdődő közös szentmisén is vegyenek részt. Előtte való vasárnap minden szatmári templomban hirdessék ki.
A papi gyűlés 11 órakor kezdődik a Püspökség előadó termében.

P 905/2007. sz.


Esperesek őszi gyűlése

Az esperesek őszi gyűlését nov. 6.-án (kedden) 11 órakor tartjuk meg a Püspökségen.  A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.

P 906/2007. sz.


Templomba-járók számlálása

A templomba járó híveink megszámlálására ebben az évben november 11.-én az évközi 32. vasárnapon kerül sor.  A számláláshoz szükséges anyagot kellő időben megküldjük.

P 907/2007. sz.


Hám János püspök halálának 150. évfordulója

Az ünnepre való felkészülés keretében f.é. december 5 - 7 között este 6 órakor triduumot tart a Szatmári Zárdatemplomban Főtisztelendő Juhász Ferenc gyöngyösi esperes-plébános.
December 8.-án este 6 órakor Dr. Seregély István ny. érsek szentmisét celebrál a Zárdatemplom búcsú-ünnepén.
December 27.-én 11 órakor a székesegyházban ünnepi szentmise keretében emlékezünk meg b.e. Hám János égi születésének 150. évfordulójáról.
Mindezekre szeretettel várjuk a Paptestvéreket, kellő időben külön értesítést küldünk.

 

 

P 908/2007. sz.


Isten Szolgája Scheffler János püspök születésének 120. és 
halálának 45. évfordulója

Az idei évtől december 6.-áról október 29.-ére tesszük át a b.e. Scheffler János püspök boldoggá avatásáért celebrált szentmisét, amikor Szatmárnémetiben csak a székesegyházban tartható esti szentmise.  Minden szatmári plébánián hirdessék ki ezt a híveknek.

P 909/2007. sz.


Szatmári Lelkipásztori Napok

Az idén második alkalommal rendezzük meg egyházmegyénkben a Lelkipásztori Napokat, november 16 - 18 között a Szent Alajos Konviktusban.   Ennek keretében tekintünk vissza a Biblia két Évének eredményére, adunk hálát a kapott kegyelmekért, és kerül sor a Biblia Évének ünnepélyes bezárására.
Ugyanakkor a Lelkipásztori Napok előadásai - Az imádság forrásai, Az ima és az élet kapcsolata, Az imaélet fejlődése - segítenek ráhangolódni az Advent első vasárnapján (december 2.) kezdődő Imádság Évére.
A meghívóban szerepel majd a Lelkipásztori Napok részletes programja.
Szeretettel várjuk a Paptestvéreket és az imádság iránt elkötelezett plébániai munkatársaikat a Szatmári Lelkipásztori Napokra.

P 910/2007. sz.


Kiadványaink

A Püspökség az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is kiadja a liturgikus-, a fali- és a forgatható naptárokat, valamint a Kis Sematizmust és házszentelési matricákat. Ezeknek az árai továbbra sem lesznek magasabbak a hasonló kiadványok árainál, hogy a Paptestvérek és hívek a mi kiadványainkat vásárolják.
Ft. Heinrich Ferenc paptestvérünknek hamarosan megjelenik egy újabb prédikációs könyve az „A" évre román nyelven: „Keressétek az igazságot" címen.

P 911/2007. sz.


Kántorképzés folytatása

Egyházmegyénkben a helyi kántorképzést az elmúlt iskolai évben elkezdtük.  Ezt az idei tanév kezdetén tovább folytatjuk. Abban a reményben tesszük ezt, hogy a kántoraink képzettségét magasabb szintre juttassuk, hogy ez által a templomi liturgiák színvonalasabbak legyenek.
Jelentkezni lehet: f.é. október 5.-ig a Püspökségen Mekker Enikőnél (0261-714955), vagy a nagybányai Szentháromság Plébánián Czol Ernőnél (0262-212772).
Szükséges iratok: keresztlevél másolat, személyazonossági igazolvány másolata, a diploma másolata, plébánosi ajánlás. Beiratkozási díj: 20 RON.
A felvételi időpontja: október 13.-án (szombat) 10 órakor a Hám János Iskolaközpontban.

P 912/2007. sz.


Magánnyugdíj

Mindannyian tapasztaljuk, hogy a körülöttünk lévő országok állami nyugdíjintézetei egyre nehezebben tudják biztosítani a nyugdíjasaiknak az elégséges nyugdíjat.  Éppen ezért ezek az országok sorra igyekeznek több lábra állítani a nyugdíjakat, hogy így biztosítsák a nyugdíjasaik nyugodt jövőjét.
Országunkban az Egyházi Nyugdíjintézet magán nyugdíjpénztárnak számít.  Ha valaki mégis biztonságosabbnak gondolná, hogy még egy magán nyugdíjpénztárba is fizetne, hogy majd onnan is remélhessen nyugdíjat, megteheti.
Aktuális információkkal e témakörben a papi gyűlésen szolgálunk.

P 913/2007. sz.


Egyháztanácsok jóváhagyása

Az idei évben volt esedékes az egyháztanácsok megválasztása vagy jóváhagyásuk meghosszabbítása újabb két évre.  Akik eddig még nem hagyatták jóvá, a papi gyűlésig pótolják.

 

Szatmárnémeti, 2007. szeptember 12.


Schönberger Jenő    püspök